Historia

Przedszkole nr 18 na Bródnie mieszczące się w przy ul. S. Bolivara 6 w Warszawie istnieje od 1974 roku.W czerwcu 2014 roku obchodziło Jublileusz 40 -lecia swojego istnienia.Przedszkole kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę np. Przedszkole 298, Przedszkole 37 i obecnie Przedszkole 18. Na początku swojej działalności przedszkole przeznaczone było dla 4 grup dzieci.W latach 70 grupy były bardzo liczne- nawet do 40 dzieci. A w całym przedszkolu było ok.200 dzieci.

Ze względu na duże potrzeby społeczne został otwarty dodatkowy 5 oddział , a od 2008 roku 6 oddział.
W latach 1974-2014 przedszkole ukończyło 1834 absolwentów.Początkowo przedszkole było otoczone jedynie ogrodzeniem. Dzisiaj są tutaj piękne drzewa, które zacieniają tereny zabaw dzieci. Od 1984 do 1996 roku / 12 lat/ przedszkole było placówką ćwiczeń, w której słuchacze Studium Nauczycielskiego z ul. Żuromińskiej mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, przygotowujące do przyszłej pracy w przedszkolu.
    W czasie swojej 40 letniej działalności przedszkole podejmowało wiele działań we współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem ( współpracując z placówkami oświatowymi, bibliotekami, fundacjami, instytucjami).Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w konkursach  dzielnicowych i ogólnopolskich, a także w akcjach charytatywnych. W przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele , którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach. W miarę dostępnych środków w przedszkolu prowadzone są remonty i adaptacje różnych pomieszczeń.Stale wzbogacana jest baza dydaktyczna, zmienia się wyposażenie sal dla dzieci w nowe meble i zabawki. Modernizowany jest ogród przedszkolny.

Dyrektorem Przedszkola nr 18 w latach 1974-2006 była Pani Krystyna Majewska.Dyrektorem Przedszkola nr 18 w latach 2006 - 2016 była Pani Bogusława Węclewska.Od 01.09.2016 roku dyrektorem Przedszkola nr 18 jest Pani Eliza Polak.