Grupa I

 

Grupa 1  „Jeżyki”

Nauczyciele:

Kamila Malinowska, Emilia Oszczepalińska

 

Pracownicy obsługi:

Monika Wisińska, Patrycja Broniak

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00  


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc 

wrzesień 2018

Temat kompleksowy: W przedszkolu

 • Nawiązuję kontakt z innymi dziećmi i nauczycielami poprzez wzajemne poznanie się i wspólną zabawę,

 • Utrwalam imiona dzieci z grupy,

 • Rozpoznaję swój znaczek w różnych miejscach; poznaję funkcję znaczków przedszkolnych,

 • Poznaję kąciki zainteresowań w sali,

 • Uczestniczę w zabawach ruchowych,

 • Kształtuję umiejętność reagowania na sygnał,

 • Poznaję zasady funkcjonowania w grupie,

 • Kształtuję prawidłowe nawyki higieniczne,

 • Uważne słucham tekstu czytanego przez nauczyciela,

 • Ilustruję ruchem treść śpiewanych piosenek.

Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia

 • Integruję się z grupą i buduję poczucie przynależności do niej,

 • Klasyfikuję zabawki według rodzaju,

 • Doskonalę znajomość schematu własnego ciała,

 • Podejmuję próby wspólnej zabawy z innymi dziećmi,

 • Stosuję zwroty grzecznościowe,

 • Usprawniam motorykę małą poprzez działania manipulacyjne,

 • Rozwijam sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych,

 • Rozwijam poczucie rytmu,

 • Uczę ustawiać się w kole,

 • Poznaję zasady warunkujące bezpieczną zabawę na terenie ogrodu przedszkolnego,

 • Uważnie słucham tekstów czytanych przez nauczyciela,

 • Sprzątam zabawki po skończonej zabawie.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

 • Rozwijam orientację w przestrzeni,

 • Konstruuję budowle z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków,

 • Doskonalę percepcję wzrokową i pamięć,

 • Poznaję pracę policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo,

 • Poznaję miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię,

 • Układam proste rytmy,

 • Klasyfikuję przedmioty według wskazanej cechy,

 • Rozumiem znaczenie sygnalizatora świetlnego,

 • Rozróżniam uczestników ruchu drogowego,

 • Rozwijam spostrzegawczość słuchową; rozpoznaje dźwięki i podaje nazwy pojazdów, które te dźwięki wydają,

 • Poznaję kształt koła,

 • Uważnie słucham tekstów czytanych przez nauczyciela.

Temat kompleksowy: Dbamy o siebie i o środowisko

 • Rozwijam poczucie przynależności do grupy,

 • Rozpoznaję i nazywam części ciała,

 • Poznaję zasady bezpiecznego korzystania z toalety,

 • Podejmuję próby samodzielnego korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,

 • Rozumiem znaczenie mycia rąk dla zdrowia; utrwalam etapy i zasady dotyczące mycia rąk,

 • Rozpoznaję i nazywam przedmioty służące do dbania o higienę osobistą,

 • Podaję nazwy i wskazuję części twarzy,

 • Dostrzegam różnice i podobieństwa między twarzami,

 • Ćwiczę i usprawniam narządy mowy,

 • Wykonuję czynności porządkowe po skończonej zabawie; odkładam zabawki na ich stałe miejsca,

 • Wskazuję i nazywam kolory podstawowe.

 • Śpiewam piosenkę.