Grupa I

 

Grupa 1  „Myszki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Anna Jurkowska, Anna Maciak, 

Izabela Rojek

Pracownicy obsługi:

Dorota Kozłowska, Iwona Goliszewska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00  


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc 

październik 2017

Temat kompleksowy: Warzywa

 • z uwagą słucham tekstów literackich, analizuję, wyciągam wnioski
 • potrafię wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin w kolejnych porach roku
 • zaczynam orientować się w zasadach zdrowego odżywiania
 • posługuję się liczebnikami porządkowymi
 • klasyfikuję według jednej cechy
 • śpiewam piosenki

Temat kompleksowy: Jesienią w parku - zwierzęta w parku

 • wykonuję ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawnym
 • kontynuuję rozpoczęty rytm
 • usprawniam motorykę rąk
 • orientuję się w przestrzeni oraz na kartce

Temat kompleksowy: Las jesienią - zwierzęta w lesie

 • rozwiązuję zagadki
 • uczestniczę w zabawach naśladowczych
 • dzielę zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby
 • wykonuję prace plastyczne różnymi technikami

Temat kompleksowy: Przygotowania do zimy

 • potrafię uważnie patrzeć
 • znam i nazywam przetwory wykonane z warzyw
 • wiem jak ludzie i zwierzęta przygotowują się do zimy
 • lepię z plasteliny
 • ćwiczę sprawność narządów mowy