Grupa I

 

Grupa 1  „Myszki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Anna Jurkowska, Anna Maciak, 

Izabela Rojek

Pracownicy obsługi:

Dorota Kozłowska, Iwona Goliszewska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00  


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc 

czerwiec 2018

I. Przyjaciele z różnych stron

 • buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji
 • uczestniczę w zabawach usprawniających narządy mowy - gimnastyka buzi i języka
 • porównuję liczebność zbiorów poprzez łączenie ich w pary
 • konstruuję różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu

II. Kim będę kiedy dorosnę

 • wskazuję 4 elementy różniące dwa obrazki
 • uzupełniam brakujące 2 elementy w ciągu przedmiotów
 • rozróżniam tempo w marszu i biegu
 • wykonuję podskoki z nogi na nogę
 • bawię się na przedszkolnym placu w sposób bezpieczny

III. Kolory lata

 • słucham krótkich utworów literackich, odpowiadam na pytania dotyczące ich treści
 • zadaję pytania w sposób zrozumiały
 • rozpoznaję, wyróżniam i nazywam znane przedmioty, osoby, zwierzęta i ich czynności na obrazku w krótkim czasie
 • nazywam kolory podstawowe

IV. Czekamy na wakacje

 • gromadzę przedmioty ze względu na dwie cechy, np. kolor i przeznaczenie
 • porządkuję zdarzenia historyjki złożonej z 3 elementów
 • rysuję i maluję na dowolny temat
 • znam bębenek i swobodnie gram nim dłonią