Grupa I

 

Grupa 1  „Jeżyki”

Nauczyciele:

Kamila Malinowska, Emilia Oszczepalińska

 

Pracownicy obsługi:

Monika Wisińska, Patrycja Broniak

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

 • Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00  


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc 

grudzień 2018

Temat kompleksowy: Grudniowe życzenia.

Dziecko:

 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;

 • Buduję wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;

 • Układam historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń;

 • Rozpoznaję zabawki dotykiem i podaję ich nazwy;

 • Usprawniam motorykę małą poprzez działania manipulacyjne;

 • Kształtuję codzienne nawyki higieniczne;

 • Poszerzam wiedzę o świecie przyrody;

 • Porównuję kształty różnych elementów i łączę je w pary;

 • Czerpię radość ze wspólnej zabawy oraz przestrzegam reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa;

 • Kształtuję reakcję na sygnał dźwiękowy;

 • Układam sekwencje rosnące (rozumiem określenia mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy).

 

Temat kompleksowy: Święta za pasem.

Dziecko:

 • Kształtuję poczucie rytmu oraz doskonalę chwyt i prawidłowe podawanie przedmiotu;

 • Kształtuję świadomość prawej i lewej strony poprzez naśladowanie ruchów;

 • Naśladuję czynności porządkowe;

 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;

 • Rozwijam sprawność manualną oraz wyobraźnię twórczą poprzez ekspresję plastyczną;

 • Doskonalę umiejętność posługiwania się określeniami długi, krótki;

 • Rozumiem konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;

 • Kształtuję umiejętności współpracy w trakcie działań zespołowych;

 • Doskonalę płynność ruchów oraz umiejętność szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy;

 • Utrwalam wygląd trójkąta.

 

Temat kompleksowy: Świąteczne tradycje.

Dziecko:

 • Poznaję tradycję zbliżających się świąt Bożego Narodzenia;

 • Poznaję potrawy wigilijne;

 • Ćwiczę spostrzegawczość poprzez układanie puzzli świątecznych;

 • Doskonalę percepcję wzrokową poprzez dostrzeganie podobieństw;

 • Rozwijam kreatywność oraz motorykę małą;

 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;

 • Rozwijam reakcję na sygnał dźwiękowy;

 • Tworzę zbiory równoliczne oraz porównuje liczebność zbiorów;

 • Rozumiem znaczenie określeń: na, obok, z jednej strony, z drugiej strony, nad.

Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok.

Dziecko:

 • Kształcę myślenie przyczynowo- skutkowe poprzez układanie historyjek obrazkowych;

 • Rozpoznaję koleżanki i kolegów po głosie;

 • Pobudzam wyobraźnię za pomocą światła, dźwięku i koloru;

 • Kształtuję umiejętność wyrażania emocji;

 • Rozumiem konieczność ciepłego ubierania się;

 • Doskonalę umiejętność klasyfikowania;

 • Doskonalę umiejętność przeliczania w zakresie 1-4;

 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;

 • Podejmuję próby wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia;

 • Wykonuję prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego;

 • Kształtuję sprawność fizyczną oraz motorykę dużą.