Grupa I

 

Grupa 1  „Myszki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Anna Jurkowska, Anna Maciak, 

Izabela Rojek

Pracownicy obsługi:

Dorota Kozłowska, Iwona Goliszewska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00

7:00-17:00  


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc 

grudzień 2017

Temat kompleksowy: Spotkanie z listonoszem

 • z uwagą słucham tekstów literackich, analizuję, wyciągam wnioski

 • dostrzegam następstwa zdarzeń, opowiadam historyjkę obrazkową

 • chętnie uczestniczę w zabawach muzyczno-ruchowych

 • rozwiązuję zagadki o tematyce związanej z pocztą

Temat kompleksowy:Goście za oknem

 • rozwiązuję zagadki słuchowe

 • uczestniczę w zabawach językowych i oddechowych

 • stosuję się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu

 • wskazuję i nazywam ptaki: gil, wróbel, sikorka, paw

Temat kompleksowy:Choinkowe ozdoby

 • uczestniczę w zabawie naśladowczej

 • dobieram przeciwstawne przedmioty, określam ich nazwy

 • próbuję śpiewać kolędy

 • operuję pojęciami: największy, dłuższy, grubszy

Temat kompleksowy:Spotkanie przy wigilijnym stole

 • próbuję grać na instrumentach perkusyjnych

 • wykonuję zadania ściśle ze wskazówkami nauczyciela

 • koloruję według własnego pomysłu

 • współpracuję w grupie.