Grupa II

 Grupa 2  „Koty”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Katarzyna Kołakowska, Bogusława Baranowska

Patrycja Skoczylas

Pracownicy obsługi:

 Monika Wisińska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00


   Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc

czerwiec 2018

I. ŚWIĘTO DZIECI

 • Buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • Zwracam uwagę na równość praw wszystkich dzieci;
 • Zwracam się do kolegów w sposób miły, przyjazny;
 • Stosuję zasady zgodnego współżycia w grupie;
 • Wyznaczam kierunki w przestrzeni: z przodu, z tyłu, na górze, na dole, pomiędzy, w, na zewnątrz;
 • Rysuję postać ludzką z uwzględnieniem szczegółów;
 • Ilustruję muzykę ruchem.

 II. „KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ”

 • Podejmuję próby oceny i wyciągania wniosków;
 • Globalnie czytam wyrazy: sklep, kasa, bank;
 • Tworzę rodzaj męski i żeński nazw zawodów;
 • Wskazuję przedmioty będące atrybutem danego zawodu;
 • Zapamiętuję kolejność przedmiotów w szeregu: (2-4 przedmioty);
 • Samodzielnie rysuję dowolne wzory (linie, fale, spirale) na czystej kartce;
 • Uczestniczę w zabawach tanecznych – wykonuję zaprezentowane ruchy;
 • Bezpiecznie korzystam ze sprzętu terenowego podczas pobytu w ogrodzie.

 III. KOLORY LATA

 • Próbuję układać zdania złożone na określony temat;
 • Odgrywam role w zabawach tematycznych;
 • Pomagam młodszym lub mniej samodzielnym kolegom w czynnościach samoobsługowych;
 • Poprawnie przeliczam elementy zbioru w zakresie 6;
 • Posługuję się pojęciami dotyczącymi wielkości: mały, większy, największy, wysoki, niski, najniższy, najwyższy;
 • Składam obrazek z czterech nieregularnych części;
 • Odtwarzam rytm podany przez nauczyciela;
 • Nazywam barwy podstawowe i pochodne.

 IV. WKRÓTCE WAKCJE

 • Buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;
 • Dokonuję porównania różnych miejsc, gdzie można latem wypoczywać, wskazuję podobieństwa i różnice;
 • Wyjaśniam zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw;
 • Przeliczam w zakresie 10 i więcej;
 • Ilustruję muzykę ruchem;
 • Doskonalę sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność).

Realizacja programu powszechnej dwujęzyczności.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Plan Daltoński: lista obecności, ramowy rozkład dnia, dyżurni, tablica urodzin.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

.