Grupa II

 Grupa 2  „Niedźwiadki”

Nauczyciele:

Agnieszka Zawadzka, Dominika Molęgowska

 

Pracownicy obsługi:

 Dorota Kozłowska, Agnieszka Borowiecka

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00


   Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc

wrzesień 2018

Temat kompleksowy: TO JESTEM JA.


- poznaję kolegów i nauczycieli, przedstawiam się;

- współdziałam w grupie;

- reaguję na sygnał;

- słucham opowiadań, odpowiadam na pytania dotyczące tekstu;

- poznaję zasady panujące w przedszkolu;

- wymieniam podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw i w sali przedszkolnej;

- uczestniczę w zabawach ruchowych w kole i w zabawach ilustrujących piosenkę;

- wykonuję pracę techniką kolażu lub lepię proste kształty z plasteliny;

Temat kompleksowy: MOJA GRUPA.

- uczestniczę w zabawach integrujących w kole "Kółko graniaste", "Balonik";

- poznaję nowe słowa, nazywam części garderoby, wiem do kogo należą;

- śpiewam piosenkę "Moje przedszkole" lub " Bardzo mały miś";

- doskonalę spostrzegawczość wzrokową;

- poznaję obraz graficzny swojego imienia;

- określam, gdzie jest więcej, gdzie mniej, przeliczam w zakresie trzech;

- rozumiem pojęcie para;

- rozwijam sprawność manualną- zabawa plastyczna "Jestem projektantem";

- współtworzę kodeks grupowy;

- rozwijanie wrażliwości słuchowej (zabawy z określaniem źródła i kierunku dźwięku);

- rozwijam myślenie przyczynowo-skutkowe (co było wcześniej, co było później);

- obchodzę Międzynarodowy Dzień Kropki;

Temat kompleksowy: IDZIE JESIEŃ....PRZEZ LAS, PARK.

- poznaję oznaki jesieni w parku i lesie;

- rozpoznaję i nazywam dary jesieni;

- rozwijam umiejętność klasyfikowania;

- uczę się wiersza na pamięć,

- dostrzegam rytmy i je kontynuuję - układam proste rytmy;

- uczestniczę w zabawach ruchowych przy muzyce;

- Śpiewam piosenkę pt.: "Jesień"

- bezpośrednio obserwuję otaczającą przyrodę, zbieram okazy przyrodnicze, tworzę kompozycję ze zgromadzonych elementów;

- współtworzę kącik przyrodniczy w grupie;

- określam wielkość przedmiotów, klasyfikuję przedmioty ze względu na wielkość;

- poszerzam doświadczenia plastyczneh z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;