Grupa II

 Grupa 2  „Koty”

Nauczyciele:

Katarzyna Kołakowska, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

 Monika Wisińska

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00


Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne
 na miesiąc październik 2017

Temat kompleksowy: Owoce

Dziecko

 • zapamiętuję krótkie rymowane wierszyki;

 • słucham krótkich utworów literackich i odpowiadam na pytania dotyczące ich treści;

 • używam nazw owoców krajowych i egzotycznych;

 • łączę pojęcia przeciwstawne: gruby – cienki, krótki – długi , okrągły – kanciasty;

 • koloruję farbami kontury owoców;

 • samodzielnie wykonuję sałatkę owocową:

 • uczestniczę w zabawach tanecznych;

 • doskonalę sprawności manualne.

 

Temat kompleksowy: Warzywa

Dziecko

 • buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji na ilustracji;

 • słucham krótkich utworów literackich, omawiam ich treści;

 • dzielę proste słowa na sylaby (analiza), składam słowa z sylab (synteza);

 • globalnie czytam wyrazy: burak, por, cebula, seler, kapusta;

 • rozpoznaję i nazywam wybrane warzywa;

 • dostrzegam zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;

 • układam dwuelementowe rytmy według wzoru;

 • klasyfikuję przedmioty ze względu na jedną cechę;

 • rysuję i maluję na wskazany temat;

 • uczestniczę w zabawach tanecznych, poruszam się w rytm muzyki.

 

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Dziecko

 • układam i opowiadam historyjkę obrazkową;

 • czytam globalnie wyrazy: zapasy, las, borowik, lis, sarna, borsuk, nora, gawra;

 • rozwijam zmysł obserwacji, węchu, dotyku;

 • dostrzegam i nazywam zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;

 • nazywam niektóre gatunki drzew, ich owoce i niektóre grzyby;

 • rozróżniam wysokości: wysokie – niskie, wielkości: małe – duże, mniejsze – większe;

 • układam rozpoczęty rytm trzyelementowy;

 • wsłuchuję się i rozpoznaję odgłosy lasu;

 • śpiewam piosenki o tematyce jesiennej;

 • stosuję się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.

 

Temat kompleksowy: Domowi ulubieńcy

Dziecko

 • słucham krótkich utworów literackich, omawiam ich treści;

 • poznaję zasady dbania o zwierzęta hodowane w domu (karmienie ich, wizyty u weterynarza, zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer);

 • nazywam dorosłe i młode zwierząt;

 • naśladuję sposoby poruszania się zwierząt hodowanych w domu oraz ich odgłosy;

 • rozwijam umiejętności klasyfikowania;

 • kształtuję reakcje ruchowe na różny charakter muzyki;

 • rozwijam sprawności manualne.

 

Program Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami  w toku zajęć i zabaw     w grupie.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne      

i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: tablica obecności,  pełnienie dyżurów.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne.- ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Program Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.