Grupa III

Grupa 3  „Żabki”

Nauczyciele:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc grudzień 2017

Temat kompleksowy: Pomagamy zwierzętom

 • uważnie słucham utworów literackich;

 • buduję wypowiedzi na określony temat poprawne pod względem gramatycznym;

 • segreguję obrazki według jednakowej sylaby początkowej;

 • globalnie czytam wyrazy: sarna, borsuk, lis;

 • uczestniczę w zabawach tematycznych, prowadzę dialog z kolegami na określony temat;

 • rozumiem konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy;

 • rozpoznaję i nazywam zwierzęta zamieszkujące lasy: sarna, jeleń, niedźwiedź, dzik oraz ptaki: wróbel, sikora, gil, wrona;

 • dostrzegam i nazywam zmiany zachodzące w przyrodzie w okresie zimy;

 • różnicuję kierunki w przestrzeni: na, pod, obok, nad, wysoko, nisko;

 • wodzę mazakiem po śladzie, łączę kropki, koloruję wewnątrz konturu;

 • uczestniczę w zabawach tanecznych – odtwarzam rytm podany przez nauczycielkę;

 • doskonalę sprawność motoryczną, umiejętność rzutu do celu.

Temat kompleksowy: Choinkowe ozdoby

 

 • uczestniczę w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielką;

 • posługuję się kukiełkami, inscenizuję wiersze;

 • zwracam się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie;

 • uczestniczę w zabawach tematycznych wspólnie z kolegami;

 • rozumiem zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;

 • rozumiem konieczność przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się;

 • stosuję się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu i w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach;

 • posługuję się pojęciami: długi, krótki;

 • rysuję i maluję na dowolny temat;

 • tworzę pracę plastyczną w małym zespole, komponuję z przygotowanych elementów;

 • wykonuję papierowe ozdoby choinkowe;

 • uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

 • śpiewam piosenki o tematyce bożonarodzeniowej.

 

Temat kompleksowy: Spotkanie przy wigilijnym stole

 

 • kultywuję tradycje zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Bożego Narodzenia;

 • wzajemnie okazuję uczucia, mówię o nich – tworzę wzajemne relacje, oparte na szacunku, akceptacji i miłości;

 • przygotowuję program artystyczny, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) wykonuję upominki, wspólnie bawię się z przybyłymi gośćmi;

 • uważnie słucham utworów literackich;

 • podaję nazwy sztućców i naczyń stołowych, rozumiem wyrażenie „nakrycie do stołu”;

 • nazywam swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym;

 • rozumiem zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe;

 • dostrzegam i nazywam zmiany zachodzące w przyrodzie;

 • przeliczam elementy zbioru, stosuję określenia: o 1 więcej, o 1 mniej;

 • lepię z plasteliny, ozdabiam pracę wg własnego pomysłu;

 • słucham i śpiewam znane kolędy;

 • odtwarzam rytmy ruchowe dwu-trzyelementowe;

 • rozumiem zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku i warunkami atmosferycznymi.

 • Plan Daltoński: lista obecności, ramowy rozkład dnia, dyżurni.

      Metoda I. Majchrzak: inicjacja – poznanie pisanego imienia dziecka.

      J. angielski – wprowadzenie słów: snow, snowman, snowball, Santa Claus, Christmas tree, present, reindeer.

      Utrwalenie słów: cat, dog, snake, turtle, buterfly, bike, ball, red, yellow, green, white, black, pink, blue, orange, brown.