Grupa III

Grupa 3  „Sówki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Marta Pokora, Dominika Molęgowska

Izabela Rojek

Pracownicy obsługi:

Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc

grudzień  2018

Temat tygodnia "Idzie zima ze śniegiem"

 • rozpoznaję zimę na obrazkach

 • słucham z uwagą czytanego tekstu

 • odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania

 • bezpiecznie bawię się na śniegu

 • prawidłowo wymawiam głoskę "s"

 • akompaniuję na grzechotce lub kołatce

 • śpiewam piosenki

 • segreguję zabawki wg rodzaju

 • rytmicznie dzielę słowa na sylaby

 • rysuję list do Mikołaja

 • porównuję ubrania różnego typu

 • ozdabiam rysunki: czapka i szalik

 • wypowiadam się na temat reprodukcji obrazów

 • rozwiązuję zagadki

 • wymieniam wybrane elementy zimowej pogody

Temat tygodnia "Idą święta"

 • wymieniam tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia

 • rozróżniam kształty i wzory na bombkach

 • wiem, że dekoruje się choinkę

 • liczę elementy przy pomocy palców

 • rozpoznaję i nazywam wybrane kolory

 • nazywam tradycje świąteczne przedstawione na obrazkach

 • wykonuję świąteczne ozdoby

Temat tygodnia "Jak wyglądał świat przed milionami lat?"

 • rozpoznaję dinozaury na obrazkach

 • słucham z uwagą czytanego tekstu

 • odpowiadam na pytania do opowiadania

 • tworzę improwizacje ruchowe do opowiadania i melodii

 • rozumiem sens słów wysłuchanej piosenki

 • rozpoznaję i nazywam wybrane dinozaury

 • używam liczebników głównych i porządkowych

 • stosuję pojęcia duży, większy, największy

 • wiem, dlaczego wyginęły dinozaury

 • poznaję tradycję barbórki

"Projekt książka"

Cele projektu:

 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne i techniczne.

 • Wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.

 • Wdrażanie do poszanowania książek.

 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań.

 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej.

 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

 • Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu.

 • Integrowanie grupy poprzez zabawy i działania podczas pracy nad wspólną książką.

 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności.