Grupa III

Grupa 3  „Sówki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Marta Pokora, Dominika Molęgowska

Izabela Rojek

Pracownicy obsługi:

Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc

wrzesień 2018

Temat kompleksowy: To jestem ja

 • Podejmuję próbę przedstawienia się,

 • Znam zasady zachowania się w sali przedszkolnej oraz na placu zabaw,

 • Rozpoznaję swój znaczek, odnajduje go w różnych pomieszczeniach w przedszkolu,

 • Uważnie słucham opowiadania, odpowiadam na pytania dotyczące jego treści,

 • Uczestniczę w zabawach, potrafię współdziałać z kolegami,

 • Poznaję i nazywam części swojego ciała,

 • Wskazuję przedmioty mające wspólną cechę,

 • Doskonalę sprawność manualną,

 • Rytmicznie poruszam się w rytm muzyki,

 • Poznaję zapis swojego imienia

Temat kompleksowy: Moja grupa.

 • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy,

 • Stosuję pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: za pod, na, obok, nad,

 • Liczę do 4 i odliczam o jeden element mniej,

 • Doskonalę myślenie przyczynowo – skutkowe – określam chronologię wydarzeń na podstawie dwóch obrazków,

 • Rozwijam sprawność manualną

 • Doskonalę sprawność ruchową

Temat kompleksowy: Moja droga do przedszkola.

 • Wiem, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę,

 • Rozpoznaję i nazywam wybrane środki transportu,

 • Słucham z uwagą czytanego tekstu,

 • Rozpoznaję numer alarmowy 112,

 • Rozpoznaję wybrane znaki drogowe,

 • Wyklaskuję rytm piosenki,

 • Stosuję określenia do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół

 • Wykonuję prace plastyczne

 • Rytmicznie poruszam się przy muzyce

Temat kompleksowy: Idzie jesień… przez las, przez park.

 • Dostrzegam zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią,

 • Rozpoznaję i nazywam dary jesieni,

 • Umiem bezpiecznie zachować się podczas spaceru poza przedszkolem,

 • Układam ciąg przedmiotów w szeregi rytmiczne,

 • Liczę i porównuję, stosuję określenia: mniej, więcej,

 • Segreguję liście według wielkości,

 • Stosuję określenia: duży mały,

 • Wykonuję pracę plastyczną z wykorzystaniem materiału przyrodniczego,

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss