Grupa III

Grupa 3  „Żabki”

Nauczyciele:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00

8:00-16:00 


 
Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne  na miesiąc październik 2017

Temat kompleksowy: Warzywa

Dziecko

 • buduję krótkie wypowiedzi na temat sytuacji na ilustracji;

 • słucham krótkich utworów literackich, omawiam ich treści;

 • dzielę proste słowa na sylaby (analiza), składam słowa z sylab (synteza);

 • globalnie czytam wyrazy: burak, por, cebula, seler, kapusta;

 • rozpoznaję i nazywam wybrane warzywa;

 • dostrzegam zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;

 • układam dwuelementowe rytmy według wzoru;

 • klasyfikuję przedmioty ze względu na jedną cechę;

 • rysuję i maluję na wskazany temat;

 • uczestniczę w zabawach tanecznych, poruszam się w rytm muzyki.

 

Temat kompleksowy: Jesień w parku

Dziecko

 • różnicuję pojęcia „park”, „las”;

 • dzielę proste słowa na sylaby;

 • układam zdania na określony temat;

 • rozwiązuję zagadki o tematyce jesiennej;

 • rozpoznaję i nazywam wybrane drzewa oraz ich owoce: żołędzie, kasztany, korale jarzębiny, noski klonów;

 • różnicuję drzewa iglaste i liściaste;

 • różnicuję kierunki: na, pod, obok, nad, wysoko, nisko;

 • lepię z masy solnej na określony temat;

 • rozpoznaję brzmienie niektórych instrumentów perkusyjnych.

 

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Dziecko

 • układam i opowiadam historyjkę obrazkową;

 • czytam globalnie wyrazy: zapasy, las, borowik, lis, sarna, borsuk, nora, gawra;

 • rozwijam zmysł obserwacji, węchu, dotyku;

 • dostrzegam i nazywam zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie;

 • nazywam niektóre gatunki drzew, ich owoce i niektóre grzyby;

 • rozróżniam wysokości: wysokie – niskie, wielkości: małe – duże, mniejsze – większe;

 • układam rozpoczęty rytm trzyelementowy;

 • wsłuchuję się i rozpoznaję odgłosy lasu;

 • śpiewam piosenki o tematyce jesiennej;

 • stosuję się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie.

 

Plan Daltoński: lista obecności, ramowy rozkład dnia, dyżurni.

Metoda I. Majchrzak: inicjacja – poznanie pisanego imienia dziecka.

Program Baby Beetles: play, let's, car, fast, my, go, my car.

 

 

 •