Grupa IV

Grupa 4  „Zuchy”

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Marta Pokora

Pracownicy obsługi:

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc październik 2017 r.

Temat kompleksowy:  Co robią zwierzęta jesienią?

 • poznaję na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy,
 • zwracam uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór,
 • nazywam figury geometryczne,
 • określam położenie przedmiotów w przestrzeni; stosuję  określenia: na, pod, przed, za, wysoko, nisko,
 • posługuję się liczebnikami od jeden do sześć w aspektach: kardynalnym i porządkowym,
 • rozpoznaję  natężenie dźwięków
 • układam kompozycję w układzie pasowym według wzoru,
 • wypowiadam  się na temat opowiadania,
 • wykonuję fantastyczne zwierzątka z materiału przyrodniczego.

 

Temat kompleksowy:  Jesień w sadzie

 • rozpoznaję drzewa owocowe,
 • znam znaczenie słowa sad
 • poznaję wybrane owoce egzotyczne,
 • znam różne rodzaje zapasów i przetworów przygotowywanych na zimę,
 • ustalam równoliczność dwóch zbiorów,
 • rozwijam poczucie rytmu,
 • doskonalę sprawność manualną,
 • rozwijam pamięć i mowę,
 • doskonalę umiejętność słuchania i śpiewania piosenek.

 

Temat kompleksowy:  Jesień na działce

 • rozpoznaję i nazywam wybrane warzywa,
 • rozróżniam warzywa za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu,
 • odpowiadam historyjkę obrazkową,
 • wiem, jak wykonać sałatkę warzywną,
 • reaguję ruchem na zmiany tempa muzyki,
 • wykonuję prace plastyczną techniką wydzieranki,
 • doskonalę umiejętności wokalne.

 

Temat kompleksowy:  O sobie samym

 • rozumiem wartości moralne, takie jak: szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno,
 • wskazuję przeciwieństwa poznanych wartości, np.: zło, nieuczciwość, kłamstwo,
 • oceniam postępowanie – swoje i bohaterów literackich,
 • rozpoznaję i nazywam uczucia – swoje i innych,
 • rysuję buzie wyrażające różne emocje,
 • biorę udział w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • umiem wypowiadać się na temat utworów literackich czytanych przez nauczyciela.

 

Realizowanie  Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie elementów  Programu Ekologicznego M.St. Warszawy

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss