Grupa IV

Grupa 4  „Zuchy”

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Marta Pokora

Pracownicy obsługi:

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc grudzień 2017 r.

Temat kompleksowy:  ŚWIĘTA, ŚWIĘTA

 • poznaję zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • wymieniam zwyczaje świąteczne kultywowane w moim domu
 • poznaję zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
 • doskonalę umiejętności wokalno – taneczne
 • liczę z użyciem konkretów
 • podaje swój adres zamieszkania
 • doskonalę umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce,
 • rozwijam zdolności plastyczne, poznaję nowe techniki
 • wymieniam zwyczaje świąteczne kultywowane w moim domu
 • poznaję zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach
 • doskonalę umiejętności wokalno – taneczne
 • liczę z użyciem konkretów
 • podaje swój adres zamieszkania
 • doskonalę umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce,
 • rozwijam zdolności plastyczne, poznaję nowe techniki

 

Temat kompleksowy:  NADCHODZI ZIMA

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie zimą; zwracam uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie
 • znam  zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywam je, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
 • znam wybrane właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie
 • recytuję wiersz
 • umiem wykonać śniegowe gwiazdki różnymi technikami
 • rozwijam orientacjię przestrzenną
 • Umiem wypowiedzieć się na temat oznak zimy
 • rozwijam umiejętność malowania na kartkach o różnej fakturze na zaproponowany temat

 

Temat kompleksowy: TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

 

 • wiem jak powstał węgiel kamienny
 • znam właściwości  fizyczne soli i węgla kamiennego
 • rozpoznaję wybrane zwierzęta i roślin występujące w tamtym okresie
 • znam przypuszczalne przyczyny wyginięcia dinozaurów
 • nazywam figur geometryczne
 • znam wygląd i brzmienie kołatki; instrumentacja piosenki z wykorzystaniem tego instrumentu
 • rozwijam umiejętność liczenia
 • doskonalę sprawność manualną

 

Temat kompleksowy: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • poznaję w sposób bezpośredni lub pośredni, różne formy zastosowania techniki w życiu ludzi,
 • umiem bezpiecznie korzystać z wybranych urządzeń technicznych, np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych,
 • poznaję różne sposoby otrzymywania energii
 • dostrzegam znaczenie prądu w gospodarstwie domowym
 • rozwijam umiejętności klasyfikowania
 • umiem łączyć ze  sobą różnorodne  materiały
 • doskonalę wrażliwości muzyczną i poczucie rytmu
 • rozwijam sprawność manualną

Realizowanie  Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie elementów  Programu Ekologicznego M.St. Warszawy

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss