Grupa IV

Grupa 4  „Zuchy”

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Marta Pokora

Pracownicy obsługi:

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

6:30-16:30

 

Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc luty 2018 r.  

 

Temat kompleksowy: ODWIEDZI NAS BABCIA I DZIADZIUŚ

 • wypowiadam się na temat członków swojej rodziny
 • przygotowuję program artystyczny, recytuję wiersze, śpiewam piosenki
 • samodzielnie wykonuję upominki dla najbliższych
 • rozwijam umiejętności liczenia, szeregowania i klasyfikowania
 • rozpoznawanie cyfry od 1 do 8
 • doskonalę sprawność manualną,
 • rozwijam mowę, wypowiadam się całymi zdaniami

Realizacja podstawy programowej: I 1,I 5, I 6, I 8, I 9, III 4, III 5, III 8, III 9, I 15, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 15, IV 19,

Temat kompleksowy: ZNAMY TE BAŚNIE

 • słucham wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • recytuję indywidualnie i zespołowo,
 • tworzę własną książkę
 • wymieniam bohaterów znanych baśni
 • wymieniam etapy powstawania książki
 • wykonuję zakładkę do książki
 • określam kierunek linii melodycznej piosenki, reaguję ruchem na zmianę wysokości dźwięków
 • rozwijam sprawność manualną
 • doskonalę sprawność ruchową
  Realizacja podstawy programowej: I 2, I 5, I 6, I 8, I 9, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 1, IV 2, IV 3, IV 4, IV 8, IV 12, IV 15, IV 19

Temat kompleksowy: CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

 • nazywam kolejno pory roku, dni tygodnia, miesiące
 • dostrzegam rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • posługuję się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • stosuję określenia: cięższy od, lżejszy od, waży tyle samo
 • układam kompozycje z figur geometrycznych
 • mierzę długość krokami, stopa za stopą
 • mierzę objętość wody w butelkach tą samą miarą
 • doskonalę słuch fonematyczny
 • wykonuję prace plastyczne
 • rytmicznie poruszam się przy muzyce

Realizacja podstawy programowej: I 5, I 8, I 9, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 5, IV 6, IV 7, IV 8, IV 11, IV 13, IV 15, IV 16

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności
Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego
Realizowanie elementów Programu Ekologicznego M.St. Warszawy
Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania
Realizowanie elementów metody Batii Strauss