Grupa V

 Grupa 5  „Pszczółki”

Nauczyciele:

Barbara Grodzicka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi:

Aleksandra Włodarczyk

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-17:00

6:30-16:30

6:30 -17:00

6:30-17:00

6:30-16:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc grudzień 2017

 1. Co robić w taki smutny czas?
 • rozpoznaję i nazywam literę l: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wiem, co rozpuszcza się wodzie
 • rozwijam umiejętności liczenia
 • rozwijam poczucie rytmu
 • segreguję figury geometryczne pod względem ich wielkości; porównuję ich liczebność
 • bawię się z innymi dziećmi
 • okazuję uczucia mimiką twarzy
 • wykonuję formę przestrzenną
 1. Nadeszła zima
 • rozpoznaję i nazywam literę y: małą, drukowaną i pisaną
 • wymieniam wybrane właściwości fizyczne śniegu
 • wskazuję kierunki w odniesieniu do siebie
 • dzielę słowa na głoski
 • bawię się na śniegu
 • rozpoznaję i nazywam liczbę 0
 • modeluję wymyślone kształty
 • śpiewam piosenkę
 • wymieniam nazwy wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk,modrzew
 1. Święta tuż-tuż
 • rozpoznaję i nazywam literę r: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • tworzę zbiory, uwzględniając jedną cechę
 • omawiam wygląd świątecznego stołu i mówię, co powinno się na nim znaleźć
 • tworzę własną kompozycję z wyciętych elementów
 • podaję swój adres
 • wspólnie z innymi dziećmi ubieram choinkę
 • śpiewam piosenkę
 • rozpoznaję i nazywam liczby 0–6
 • wykonuję upominek świąteczny dla rodziców

 

 • Kontynuowanie pracy metodą Planu Daltońskiego
 • Ćwiczenia fizyczne Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Praca metodą Odimienna Metoda Nauki Czytania I. Majchrzak
 • „Dwujęzyczne dzieci” - nauka języka angielskiego „Tom and Keri”
 • Pedagogika Zabawy metoda Klanzy
 • Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”.