Grupa V

 Grupa 5  „Żabki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30-17:30

7:30-17:30

7:30 -17:30

7:30-17:30

7:30-17:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc grudzień 2018

I.Temat kompleksowy: „Zimno, coraz zimniej”

 • Utrwalam wiedzę dotyczącą zmian pogodowych związanych z nadejściem zimy;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania innych;
 • Rozwijam umiejętność podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • Utrwalam nazwy zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • Utrwalam nazwy ptaków migrujących, poszerzam wiedzę geograficzną;
 • Utrwalam nazwy zwierząt i sposoby na przetrwanie zimy;
 • Doskonalę umiejętności społeczne i podczas pracy w grupach.
 • Poznaję litery „Y, y” na podstawie liczby mnogiej;
 • Poznaję liczbę 5;

II.Temat kompleksowy: „Grudniowe życzenia”

 • Doskonalę umiejętność wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • Poszerzam wiedzę na temat historii Świętego Mikołaja;
 • Rozwijam umiejętność globalnego czytania;
 • Doskonalę umiejętności grafomotoryczne;
 • Doskonalę umiejętności matematyczne, przeliczam, porównuję, klasyfikuję;
 • Posługuję się różnymi technikami plastycznymi;
 • Kształtuję poczucie empatii i troski;
 • Rozwijam sprawności manualne;
 • Poznaję litery „K, k”;
 • Poznaję liczbę 6.

III. Temat kompleksowy: „Święta tuż, tuż”

 • Kształtuję nawyki pomagania innym w pracach domowych;
 • Dostrzegam związki przyczynowo-skutkowe;
 • Doskonalę umiejętność rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania tekstu, wypowiadam się na dany temat;
 • Doskonalę umiejętność kontynuowania rytmów trzy-czteroelementowych;
 • Poznaję litery „L, l”;
 • Poznaję liczbę 7.

IV.Temat kompleksowy: Świąteczne tradycje

 • Poszerzam wiedzę na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • Wypowiadam się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • Rozwijam umiejętności muzyczne oraz plastyczne;
 • Utrzymuję więzi rodzinne;
 • Doskonalę wiedzę na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • Kształtuję umiejętność właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • Poszerzam wiedzę na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie.

Realizacja programów:

Plan Daltoński

Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Tom and Keri”

Dziecięca matematyka – E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.