Grupa V

 Grupa 5  „Pszczółki”

Nauczyciele:

Barbara Grodzicka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi:

Aleksandra Włodarczyk

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-17:00

6:30-16:30

6:30 -17:00

6:30-17:00

6:30-16:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc czerwiec 2018

 

Temat kompleksowy: DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE

 • Uważnie słucham utworów literackich i wypowiadam się na ich temat,

 • Wymieniam cechy dobrego przyjaciela,

 • Rozumiem znaczenie zgodnego współżycia i przyjaźni,

 • Dzielę nazwy obrazków na głoski,

 • Rysuję portret swojego przyjaciela,

 • Prawidłowo posługuję się liczebnikami głównymi i porządkowymi,

 • Tworzę zbiory według określonej cechy,

 • Rozpoznaję podstawowe figury geometryczne,

 • Odróżniam kulę od koła,

 • Reaguję określonym ruchem na polecenia nauczyciela,

 • Rozwijam percepcję słuchową i aktywność twórczą,

 • Rozwijam poczucie rytmu podczas gry na instrumentach,

 • Integruję się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw.

 

Temat kompleksowy: NA NASZYM PODWÓRKU

 • Rysuję w umowny sposób plan swojego podwórka,

 • Uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych,

 • Wymieniam wybrane właściwości piasku i gliny,

 • Opowiadam historyjki przedstawione na obrazkach,

 • Układam zdania z podanych wyrazów,

 • Wypowiadam się na temat opowiadania,

 • Maluję swój wymarzony plac zabaw,

 • Bezpiecznie bawię się na placu zabaw,

 • Rozpoznaję właściwe i niewłaściwe zachowania podczas zabaw na świeżym powietrzu,

 • Dodaję i odejmuję w zakresie 10.

 

Temat kompleksowy: NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

 • Wymieniam nazwy przedmiotów potrzebnych podczas wakacyjnych wędrówek,

 • Rozpoznaję i nazywam różne pojazdy,

 • Podaję przykłady środków komunikacji lądowej, wodnej i powietrznej,

 • Ozdabiam sylwetę parasola plażowego według własnego pomysłu,

 • Rozwijam sprawność manualną, maluję morski krajobraz,

 • Wypowiadam się na temat zamków i ich zwiedzania,

 • Opowiadam o miejscach, które chciałbym odwiedzić w czasie wakacji,

 • Wymieniam zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach,

 • Układam tytuł i zdania do ilustracji,

 • Rozwiązuję zagadki słowne,

 • Współpracuję z rówieśnikami w czasie pracy w grupach,

 • Wystukuję rytm piosenki,

 • Rozpoznaję cyfry 1-10,

 • Prawidłowo przeliczam elementy, dodaję i odejmuję na konkretach.