Grupa V

 Grupa 5  „Pszczółki”

Nauczyciele:

Barbara Grodzicka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi:

Aleksandra Włodarczyk

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-17:00

6:30-16:30

6:30 -17:00

6:30-17:00

6:30-16:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc październik 2017

 1. Poznajemy przyrodę
 • rozpoznaję i nazywam drzewa owocowe oraz owoce
 • zapoznaję się z literą o: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • liczę w zakresie sześciu
 • łączę ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości
 • zapoznaję się z wyglądem sklepu z owocami
 • rozwijam umiejętności malowania
 • zapoznaję się z liczbą pojedynczą i mnogą
 • klasyfikuję owoce ze względu na ich pochodzenie

Podstawa programowa: I 1, I 5, I 8, I 9, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 7, IV 8, IV 18,

II 10, III 9, IV 15.

 1. Jesień na działce
 • wnikliwie obserwuję otoczenie podczas wycieczki; rozpoznaję i nazywam warzywa
 • rozwijam umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • odpowiadam na pytania dotyczące historyjki
 • rozpoznaję i nazywam literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • znam pory dnia; opowiadam historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • śpiewam piosenkę i rytmicznie klaszczę
 • dostrzegam rytmiczność dnia oraz następstwo czasowe
 • rozwijam poczucie rytmu
 • kształtuję pojęcie liczby 3 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • zapoznaję się ze sposobem kiszenia ogórków i kapusty
 • wypowiadam się na temat treści opowiadania
 • podejmuję zaproponowane działania, analizuję, wyciągam wnioski

Podstawa programowa: I 5, I 8, III 4, III 8, III 9, IV 2, IV 18, IV 4, IV 14, IV 18, IV 7, IV 16,  II 4, III 5, IV 8, IV 15, IV 18, IV 19.

 1. Nasze rodziny
 • rozwijam mowę i myślenie
 • poznaję litery m: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wymieniam członków swojej rodziny
 • wykonuję ćwiczenia artykulacyjne rozwijające aparat mowy
 • segreguję przedmioty według określonych cech i układam je zgodnie z zaproponowanym rytmem
 • interpretuję muzykę ruchem
 • rozwijam zainteresowania domowymi czynnościami
 • poznaję cechy kwadratu
 • rozpoznaję wybrane zawody; wypowiadam się na temat pracy zawodowej swoich rodziców
 • podaję przykład pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze

Podstawa programowa: I 5, I 4, I 8,  III 4, III 8, IV 2, IV 4, IV 8, IV 15, IV 19, IV 20, IV 7,  I 9,

 IV 11, IV 12, IV 20,

 1. Nasi domowi ulubieńcy
 • rozpoznaję i nazywam literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • mówię wyraźnie
 • wypowiadam się na temat psich zwyczajów
 • rozwijam sprawność manualną
 • wypełniam ograniczoną konturem powierzchnię ścinkami wełny
 • reaguję ruchem na zmianę wysokości dźwięków
 • porównuję zbiory równoliczne
 • łączę ze sobą różne elementy według własnych pomysłów
 • rozpoznaje i nazywam cyfry: 1, 2, 3, 4
 • jestem opiekuńczy dla zwierząt, dokarmiam je.

Podstawa programowa: I 1, I 5, I 8, III 4, III 5, III 8, III 9, IV 2, IV 4, IV 18, II 10, IV 7, IV 8,

 IV 15, IV 18, I 9.

 • Kontynuowanie pracy metodą Planu Daltońskiego
 • Ćwiczenia fizyczne Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Praca metodą Odimienna Metoda Nauki Czytania I. Majchrzak
 • „Dwujęzyczne dzieci” - nauka języka angielskiego „Tom and Keri”
 • Pedagogika Zabawy metoda Klanzy
 • Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska „Dziecięca matematyka”