Grupa V

 Grupa 5  „Pszczółki”

Nauczyciele:

Barbara Grodzicka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi:

Aleksandra Włodarczyk

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-17:00

6:30-16:30

6:30 -17:00

6:30-17:00

6:30-16:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc luty 2018

 

Temat kompleksowy:  NASZA  PRZEDSZKOLNA  GRUPA

- współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie .

- rozumiem, że aby żyć, bawić się i pracować z innymi ludźmi, potrzebne są wspólne ustalenia i reguły;

- współdziałam w zabawie, bliżej poznaję swoich rówieśników, dostrzegam podobieństwa i różnice;

- uświadamiam sobie co to znaczy być czyimś kolegą, przyjacielem;

- rozumiem prawo do bycia wysłuchanym, szacunku, wyrażania własnego zdania, przeciwstawiania się temu, co jest dla niego przykre.

 - rozwijam spostrzeganie wzrokowe poprzez:

 - poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy,

 -  rozwijam wrażliwość słuchową i wzrokową poprzez zabawy "Dźwięki naszego otoczenia", "Dodatkowa sylaba", "What's missing?"

 - utrwalam obraz  liter "P" i "B" różnicuję głoski w nagłosie, odczytuje proste sylaby;

 - doskonalę orientację w przestrzeni, na kartce i schemacie ciała;

 - biorę udział w  zabawach ruchowych przy muzyce "Na prawo, na lewo",  "Ręce dwie".

Temat kompleksowy: ZIMOWE ZABAWY

- wypowiadam się na temat opowiadania,

- rozwiązuję i układam zagadki,

- rozpoznaję i nazywam literę g: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- wyrażam muzykę ruchem,

- rozwijam umiejętność współdziałania w zespole,

- wymieniam zimowe zabawy,

- znam zasady bezpieczeństwa dotyczące zabaw na śniegu,

- dodaję i odejmuję na konkretach w zakresie 10,

- uczestniczę w zabawach muzyczno- ruchowych,

- wykonuję ćwiczenia gimnastyczne według instrukcji nauczyciela,

- ćwiczę poprawność chwytu narzędzia pisarskiego.

Temat kompleksowy: TAK MIJA NAM CZAS

- wiem, czym zajmuje się zegarmistrz,

- wymieniam nazwy pór dnia,

- wymieniam nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy,

- stosuję słowa: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,

- rozpoznaję różnice pomiędzy nocą a dniem,

- rozpoznaję i nazywam literę w: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- rozróżniam zdania- prawdziwe i fałszywe,

- rozpoznaję cyfrę 8, piszę po śladzie cyfrę 8,

- doskonalę sprawność manualną,

- wykonuję pracę na temat zawodu, który chciałbym wykonywać w przyszłości, techniką wycinanki,

- doskonalę poczucie rytmu,

- śpiewam piosenkę,

- układam historyjkę obrazkową, przewiduję następstwo zdarzeń,

- doskonalę umiejętność przeliczania oraz posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Temat kompleksowy: CZY JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE?

- wypowiadam się na temat Układu Słonecznego,

- wymieniam nazwy wybranych planet,

- odpowiadam na pytania dotyczące utworu literackiego,

- opowiadam zakończenie opowiadania na podstawie rysunku,

- rozpoznaję i nazywam literę p: małą i wielką, drukowaną i pisaną,

- wykonuję ćwiczenia z użyciem plastikowych kręgli,

- dzielę słowa na głoski i sylaby,

- rozwijam sprawność manualną i wyobraźnię podczas zabaw plastycznych,

- uczestniczę w zabawach ruchowych,

- reaguję na sygnał nauczyciela,

- doskonalę umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach.