Grupa V

 Grupa 5  „Żabki”

Nauczyciele:

Nauczyciel wspomagający:

Joanna Dworzaczek, Bogusława Baranowska

Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi:

Eugenia Misiak

 Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

6:30-17:00

6:30-16:30

6:30 -17:00

6:30-17:00

6:30-16:30

 Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień 2018

Temat kompleksowy: Wracamy do przedszkola

 • współdziałam w grupie,
 • mam poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,
 • dostrzegam różnice i podobieństwa,
 • tworzę i odczytuję piktogramy,
 • wypowiadam się na dany temat,
 • wdrażam się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych.

Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia

 • wymieniam atrybuty lata, aktywności i rzeczy związane z tą porą roku,
 • formułuję wypowiedzi na temat wspomnień z wakacji,
 • klasyfikuję przedmioty według wielkości, koloru lub przeznaczenia,
 • znam miejsca spędzania wakacji, opisuję je,
 • używam sformułowań: daleko/blisko/dalej/bliżej z wykorzystaniem mapy,
 • nazywam kierunki na kartce papieru,
 • wypowiadam się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

 • wypowiadam się na temat miejsca swojego zamieszkania i adresu,
 • potrafię odczytywać symbole,
 • znam zasady przechodzenia przez jezdnię,
 • wiem, jak dbać o bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami, nie tylko elektrycznymi,
 • znam zasady kontaktu z nieznajomymi, odgrywam scenki sytuacyjne

Temat kompleksowy: Dbam o siebie i środowisko

 • potrafię nazwać i oznaczać części ciała człowieka na schemacie oraz opisywać ich funkcje,
 • potrafię opisać obrazek,
 • wypowiadam się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,
 • odgaduję przedmioty za pomocą zmysłów,
 • znam literę O,o na podstawie wyrazu „ oko”,
 • dokonuję syntezy i analizy sylabowej wyrazów,
 • wiem, jak dbać o słuch,
 • rozpoznaję dźwięki z najbliższego otoczenia,
 • tworzę pracę plastyczną z użyciem przypraw. 
 • Realizacja programów:
 • Plan Daltoński.
 • Program powszechnej dwujęzyczności „ Tom and Kery” 
 • Realizacja ekologicznego programu „ Ekożabki”
 • Odimienna metoda nauki czytania I. Majchrzak
 •