Grupa VI

Grupa 6  „Mali Odkrywcy”

 

Nauczyciele:

Maria Monastyrska, Katarzyna Szczemier - Szczemierska

Pracownicy obsługi:

 

Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:30

7:30-16:30

8:00-16:30

7:30-16:30

7:30-16:30

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc luty 2018

 

Temat kompleksowy: NASZE ULUBIONE BAŚNIE

 • Rozmawiam o naszych ulubionych bajkach, baśniach, oraz występujących w nich postaciach.
 • Z uwagą słucham tekstów literackich – analizuję i wyciągam wnioski.
 • Dowiaduję się, jak wygląda teatr i kto w nim pracuje, a także w jaki sposób należy się zachowywać w teatrze podczas przedstawienia.
 • Poznaję różne rodzaje teatralnych lalek – kukiełki, marionetki, pacynki.
 • Eksperymentuję ze światłem i cieniem – sprawdzam, przez które przedmioty przenika światło latarki, a przez które nie.
 • Poznaję znak „=”.
 • Układam elementy w taki sposób, by było ich tyle samo, co innych.
 • Bawię się w kupowanie biletów na przedstawienie, dzięki czemu ćwiczę liczenie.

Temat kompleksowy: KARNAWAŁ

 • Rozmawiam o balach karnawałowych, przebraniach, tańcach i wspólnej zabawie.
 • Przygotowuję rekwizyty na przedszkolny bal karnawałowy: maski oraz stroje.
 • Klasyfikuję figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem, przeliczam je.
 • Wybieram elementy zgodnie z podanymi cechami, np. duże, żółte.
 • Poznaję literę „n” jak nuta, „N” jak Natalka.
 • Wysłuchuję głoskę „n” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Doskonalę umiejętność czytania wyrazów z poznanych liter: „O”, „A”, „L”, „M”, „E”, „T”, „D”, „I”, „K”, „U”, „P”, „Y”, „B”, „N”.

 

Temat kompleksowy: W DAWNYCH CZASACH

 • Odbywam podróż do prehistorycznych czasów: rozmawiam o tym, jak wyglądała wtedy Ziemia, rośliny i zwierzęta, w tym dinozaury.
 • Dowiaduję się, że węgiel i sól to pozostałości po pradawnych czasach.
 • Poznaję wygląd i zwyczaje jaskiniowców.
 • Odkrywam tajemnice zawodu archeologa.
 • Uczestniczę w dyskusji argumentując swoje stanowisko.
 • Poznaję liczbę 6.
 • Przeliczam elementy, dokładam i zabieram elementy ze zbioru tak, aby została ich podana liczba.
 • Uczę się pisać cyfrę 6.
 • Poznaję literę „s” jak smok, „S” jak Seweryn.
 • Wysłuchuję głoskę „s” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Próbuję czytać wyrazy z poznanych liter: „O”, „A”, „L”, „M”, „E”, „T”, „D”, „I”, „K”, „U”, „P”, „Y”, „B”, „N”, „S”.

 

Temat kompleksowy: KIEDY PATRZĘ W NIEBO

 • Poznaję tajemnice kosmosu – nazwy obiektów, które znajdują się w kosmosie, nazwy i położenie planet, układ wybranych gwiazd.
 • Zastanawiam się, dlaczego istnieje dzień i noc, a także jak różni się długość cienia rzucanego przez patyk o różnych porach dnia.
 • W wyobraźni odbywam loty kosmiczne i spotykam przedstawicieli innych Galaktyk.
 • Poznaję liczbę „7”.
 • Przeliczam elementy, dokładam i zabieram elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba.
 • Uczę się pisać cyfrę „7”.
 • Poznaję literę „r” jak rakieta, „R”  jak Renata.
 • Wysłuchuję głoskę „r” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Próbuję czytać wyrazy złożone z poznanych liter: „O”, „A”, „L”, „M”, „E”, „T”, „D”, „I”, „K”, „U”, „P”, „Y”, „B”, „N”, „S”, „R”.