Grupa VI

Grupa 6  „Mali Odkrywcy”

 

Nauczyciele:

Maria Monastyrska, Katarzyna Szczemier - Szczemierska

Pracownicy obsługi:

 

Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:30

7:30-16:30

8:00-16:30

7:30-16:30

7:30-16:30

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc październik 2017

Temat kompleksowy: W zdrowym ciele zdrowy duch.

 • Wiem co, to jest piramida zdrowia.
 • Wypowiadam się na temat piramidy zdrowia.
 • Wiem, co powinienem jeść, by mieć dużo siły i energii, i jak się ubierać, żeby nie zachorować.
 • Przedstawiam, krótkie scenki dramowe w małym zespole.
 • Rozwiązuję zagadki dotyczące przerabianego tematu (ubieram się odpowiednio do pogody).
 • Umiem wypowiadać się zdaniami.
 • Umiem dokonywać analizę i syntezę sylabową.
 • Układam rytmy.
 • Porównuję liczebność zbiorów.
 • Znam różne dyscypliny sportowe i sportowców, którzy je uprawiają, wiem co to jest olimpiada sportowa i co oznaczają olimpijskie koła.
 • Rozpoznaję literę „o”, „O”.
 • Stosuję w nazwach rodzaj męski i żeński.
 • Klasyfikuję ilustracje zgodnie z podanym kryterium.
 • Umiem poruszać się w rytm muzyki.
 • Umiem uważnie słuchać opowiadania, umiem wypowiadać sę na ten temat.
 • Rozpoznaję gabinety lekarskie oraz narzędzia niezbędne w pracy lekarzy różnych specjalności, na przykład pediatry, stomatologa, laryngologa.
 • Klasyfikuję przedmioty według podanej cechy.
 • Logicznie się wypowiadam.
 • Chętnie uczestniczę w zabawach ruchowych ćwicząc koordynację ruchową.
 • Biegam, skaczę, rzucam woreczkami do celu.
 • Nabywam umiejętności współpracy w parach i grupie.
 • Kształtuję odporność emocjonalną w zabawie.

 

Temat kompleksowy: Jesienią w parku

 • Kształtuję swoją wrażliwość na piękno jesieni, poszerzam swój słownik czynny.
 • Znam literę „a” jak aparat, „A” jak Ala.
 • Dokonuję analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów.
 • Rozwijam swoją spostrzegawczość wzrokową.
 • Rozwijam swoje umiejętności plastyczne.
 • Rozwijam swoją inwencję twórczą.
 • Rozwijam w zabawie myślenie twórcze i przyczynowo-skutkowe.
 • Tworzę i kontynuuję rytmy.
 • Rozwijam umiejętności odczytywania układów szeregowych i realizowania ich za pomocą dźwięków.
 • Umiem podać swoje skojarzenie do słowa „park”.
 • Umiem tworzyć logiczne wypowiedzi na podstawie ilustracji.
 • Umiem przeliczać w zakresie „10”.
 • Umiem odzwierciedlić liczebność zbioru na innych zbiorach.
 • Wiem, co to jest park, jak należy się zachować w nim.
 • Wypowiadam się na temat, po wysłuchaniu wiersza.
 • Poszerzam swój słownik.
 • Chętnie słucham piosenek.
 • Utrwalam znajomość liter.
 • Rozwijam percepcję słuchową i utrwalam poznane litery.
 • Znam barwy jesieni oraz rośliny i zwierzęta, które można spotkać jesienią w parku.
 • Rozpoznaję drzewa, ich liście oraz owoce i nasiona.
 • Układam rytmy z liści, kasztanów i żołędzi, robię korale z jarzębiny.
 • Rozpoznaję litery „a”, „A” w tekście, umiem je kreślić.

 

Temat kompleksowy: Jesienią w lesie

 • Znam zwierzęta i ich zwyczaje.
 • Znam zasady zachowania w lesie.
 • Wykorzystuję materiał przyrodniczy do prac plastycznych ( kasztany, żołędzie, liście, gałęzie, szyszki itp.)
 • Klasyfikuję, przeliczam, dokładam lub odkładam tak, by otrzymać żądaną liczbę. Zna literę „l”, „ L”, jak las lub Leon.
 • Wybrzmiewam głoski „ l” na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów.
 • Czytam wyrazy z poznanych liter: „o”, „a”, „l”,/ „O”, „ A”, „L”.

 

Temat kompleksowy: Przygotowania do zimy

 • Znam i rozróżniam warzywa i owoce, z których można zrobić soki, kompoty, dżemy, powidła, marmoladę.
 • Przygotowuję owoce na przetwory (kroję i suszę jabłka).
 • Klasyfikuję, przeliczam, dokładam lub odkładam tak, by otrzymać żądaną liczbę.
 • Znam liczbę „1”, a także jej zapis graficzny, czyli cyfrę „1”.
 • Odpowiadam na pytania: ile jest elementów, oraz który z kolei jest wskazany element.
 • Znam literę „m”, „M”, jak mama lub Marta.
 • Umiem wysłuchiwać głoskę „m” na początku, i na końcu podawanych wyrazów.
 • Czytam proste wyrazy z poznanych liter: „o”, „a”, „l”, „m”, „O”, „A”, „L”, „M”.