Grupa VI

Grupa 6  „Mali Odkrywcy”

 

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Katarzyna Szczemier - Szczemierska

Pracownicy obsługi:

 

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:30

7:30-16:30

8:00-16:30

7:30-16:30

7:30-16:30

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień 2018 

Temat kompleksowy: W PRZEDSZKOLU.

  • Określam swoje cechy fizyczne w odniesieniu do innych;
  • Określam swoje zainteresowania, preferencje itd.;
  • Przestrzegam wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
  • Rozpoznaję przedmioty, rośliny i zwierzęta za pomocą zmysłów: dotyku, wzroku, smaku, węchu i słuchu;
  • Przypominam sobie pomieszczenia przedszkola i jego pracowników;
  • Zapoznaję się ze swoim znaczkiem rozpoznawczym;
  • Wymieniam nazwy poszczególnych części ciała;
  • Nazywam różne stany emocjonalne;
  • Dzielę nazwy obrazków na sylaby;
  • Poznaję organizację grupy; nadaję nazwy kącikom; odnajduję miejsca wspólne oraz tylko moje.

Temat kompleksowy: ZNOWU W PRZEDSZKOLU.

  • Uczestniczę we wspólnych zabawach;
  • Współdziałam podczas zabaw, gier i tańców integracyjnych;
  • Oglądam zdjęcia i ilustracje; słucham wierszy i opowiadań; odwołuję się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju;
  • Czuję się członkiem grupy i zbiorowości przedszkolnej;
  • Wypowiadam się na podany temat;
  • Tworzę akompaniament na instrumentach perkusyjnych;
  • Liczę na materiale konkretnym w zakresie min. 6;
  • Rozpoznaję zapis swojego imienia;
  • Rozwijam sprawność manualną w toku zabaw plastycznych.

Temat kompleksowy: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.

  • Nazywam różne środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego;
  • Poznaję znaczenie pasów i sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych;
  • Rozpoznaję koło wśród innych figur geometrycznych;
  • Wiem do czego służą samochody specjalistyczne;
  • Znam numery alarmowe;
  • Znam nazwę aktualnego miesiąca; łączy ją z porą roku.

Temat kompleksowy: NADESZŁA JESIEŃ.

  • Oglądam drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu i nazywa je;
  • Poznaję przyczyny usychania liści i zmiany ich kolorów jesienią;
  • Rozpoznaję drzewa po liściach i owocach;
  • Poznaję ogólną budowę grzybów i sposoby ich zbierania; wymieniam potrawy i przetwory sporządzone z grzybów;
  • Zbieram owoce drzew i wzbogacam nimi kącik przyrodniczy; wykorzystuję owoce w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny sposób;
  • Poznaję na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy; zwracam uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt;
  • Określam pierwszą głoskę w nazwach obrazków;
  • Wyznaczam kierunki w odniesieniu do swojej osoby;
  • Wypowiadam się na temat parku jesienią.

Poznawanie słownictwa angielskiego dotyczącego powyższych tematów kompleksowych a w szczególności:

- nazwy części ciała; piosenka „Head, shoulders, knees and toes”;

- jesieni i zjawisk pogodowych dla niej charakterystycznych; określanie kolorów liści;

- poznanie nazw popularnych środków transportu.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: zapoznanie z zasadami realizacji planu w grupie.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne - ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni w parach.