Grupa VI

Grupa 6  „Mali Odkrywcy”

 

Nauczyciele:

Anna Zakołodna, Katarzyna Szczemier - Szczemierska

Pracownicy obsługi:

 

Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00-16:30

7:30-16:30

8:00-16:30

7:30-16:30

7:30-16:30

 

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc grudzień 2018 

I. Temat kompleksowy: Co robimy w wolnym czasie.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią i występujące zjawiska atmosferyczne;
 • Poznaję małą i wielką, drukowaną i pisaną literę „l”;
 • Rozwijam umiejętność klasyfikowania wg wielkości;
 • Ubieram się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • Rozwijam słuch fonematyczny poprzez dzielenie słów na głoski;
 • Poruszam się rytmicznie przy piosence;
 • Utrwalam i wzbogacam słownictwo angielskie dotyczące pogody i elementów ubrania.

II.Temat kompleksowy: To już zima.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie zimą;
 • Poznaję i nazywam zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy i je nazywa;
 • Poznaję małą i wielką, drukowaną i pisaną literę „y”;
 • Rozwijam myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez składanie i opowiadanie historyjki obrazkowej;
 • Poznaję wybrane właściwości śniegu i lodu; zwracam uwagę na zanieczyszczenia, które w sobie zatrzymują;
 • Tworzę akompaniament do piosenki z wykorzystaniem trójkąta i dzwonków;
 • Poznaję zapis graficzny cyfry 0; utrwalam znajomość cyfr 1-5;
 • Poznaję właściwości śniegu;
 • Układam wyrazy z poznanych liter i je odczytuję;
 • Utrwalam i wzbogacam słownictwo angielskie dotyczące zimy.

IV. Temat kompleksowy: Święta tuż, tuż.

 • Kultywuję zwyczaje i tradycje rodzinne związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Okazuję uczucia, tworzę relacje oparte na szacunku, akceptacji i miłości;
 • Poznaję małą i wielką, drukowaną i pisaną literę „r”;
 • Poznaję obraz graficzny cyfry 6; utrwalam cyfry 0-5;
 • Utrwalam znajomość figur geometrycznych;
 • Układam wyrazy z poznanych liter i je odczytuję;
 • Doskonalę słuch fonematyczny poprzez dzielenie słów na głoski;
 • Utrwalam i wzbogacam słownictwo angielskie dotyczące świąt Bożego Narodzenia.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: zapoznanie z zasadami realizacji planu w grupie.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne - ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni w parach.