Kadra

Nasze przedszkole oferuje dzieciom zajęcia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą tworzy zespół wykształconych  i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Nasi nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową. Inspirują dzieci między innymi do odkrywania świata przyrodniczego, tworzenia różnorodnych prac artystycznych, eksperymentowania oraz występowania w przedstawieniach. Pokazują jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

 Dyrektor przedszkola

Eliza Polak

Sekretarka

Celińska Lidia

Specjaliści:

Logopeda: Ewa Widz

Psycholog: Anna Puchała

Nauczyciele:

Baranowska Bogusława

Bukowska Marta

Dworzaczek Joanna

Grodzicka Barbara

Jurkowska Anna

Kołakowska Katarzyna

Macek Natalia

Maciak Anna

Malinowska Kamila

Monastyrska Maria

Pokora Marta

Szczemier - Szczemierska Katarzyna

Zakołodna Anna

Nauczyciele wspomagający:

Paśnik Karolina

Rojek Izabela

 Kadrę pedagogiczną w realizacji codziennych zadań wspiera personel administracyjno- obsługowy dbając, by rozwój dzieci przebiegał w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i życzliwości.

Kierownik  gospodarczy:

Kwiatkowska Małgorzata

Pomoc nauczyciela:

Kozłowska Dorota

Woźne oddziałowe:

Borowiecka Agnieszka

Ćwikowska Agata

Goliszewska Iwona

Misiak Eugenia

Wisińska Monika

Włodarczyk Aleksandra

Pracownicy kuchni:

Kwiatkowska Barbara

Powierża Anna

Kobiałka Jadwiga

Dozorcy:

Jaroszewicz Leszek