COVID

Aktualizacja wytycznych GIS dotyczących żłobków i przedszkoli

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – trzecia edycja https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca

Wytyczne – żłobki i przedszkola (III aktualizacja 2020-07-02 – PDF)


Informacje związane z organizacją pracy przedszkola nr 18 od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Poniżej znajduje się oświadczenie do wypełnienia i podpisania przez rodziców/opiekunów dziecka oraz inne ważne dokumenty z którymi należy się zapoznać.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA

Oświadczenie do pobrania – plik PDF

Oświadczenie Rodzica_P18

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA NR 18 od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania

Do pobrania – plik PDF

Procedura organizacji opieki_P18

 

 

PROCEDURA W PRZEDSZKOLU NR 18 postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika/rodzica/opiekuna prawnego/dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 18 organizującej oddziały przedszkolne, prowadzone przez m.st. Warszawę, koronawirusem SARS-COV-2 (dalej: koronawirus)

Do pobrania – plik PDF

Procedura podejrzenia zakazenia_P18

 

 

PROCEDURA W PRZEDSZKOLU NR 18 postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 18 organizującego oddziały przedszkolne prowadzonego przez m.st. Warszawę, w czasie zagrożenia epidemicznego

Do pobrania – plik PDF

Procedura-postepowania-prewencyjnego-P18

 

 

Informacja o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji

Do pobrania – plik PDF

Informacja o ryzyku Covid-19 (1)

 

 

Infografika dla rodziców

Do pobrania – plik PDF

infografika dla rodzicow_P18