Dyżur wakacyjny


Drodzy Rodzice!!!

Od dnia 23 marca br. można składać w przedszkolu wniosek o wydanie hasła do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne (wnioski będą dostępne w sekretariacie w godzinach pracy kierownika gospodarczego lub sekretarki lub na stronie Biura Edukacji).

Rodzice dzieci, którzy brali udział w rekrutacji do zerówek w szkołach i klas I korzystają ze swoich haseł.

Zasady związane z dyżurem wakacyjnym zostały udostępnione na stronie Biura Edukacji.

Kluczową zmianą w stosunku do lat ubiegłych jest wprowadzenie trzech w miejsce czterech turnusów.

TURNUS Tygodnie do wyboru w systemie Okres
I 1. 1 – 10 lipca
2. 13 – 17 lipca
II 3. 20 – 24 lipca
4. 27 – 31 lipca
5. 3 – 7 sierpnia
III 6. 10 – 14 sierpnia
7. 17 – 21 sierpnia
8. 24 – 31 sierpnia

Harmonogram dla rodziców – dostępny na stronie Biura Edukacji (plik DOCX do pobrania).