Dyżur wakacyjny

Drodzy Rodzice!!!

Od dnia 14 marca br. można składać w przedszkolu wniosek o wydanie hasła do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne (wnioski będą dostępne w sekretariacie w godzinach pracy kierownika gospodarczego lub sekretarki lub na stronie Biura Edukacji).

Rodzice dzieci, którzy brali udział w rekrutacji do zerówek w szkołach i klas I korzystają ze swoich haseł.

19 marca 2019 r. o godz. 9.00  pod adresem: warszawa-dyzury.pzo.edu.pl
zostanie uruchomiony elektroniczny system zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Harmonogram dla rodziców – plik DOC.