Grupa I

Grupa 1 ,, Biedronki”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Marta Pokora

Pracownicy obsługi: Monika Wiśińska, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień  2020

I. Temat kompleksowy: NASZA GRUPA

 • Poznaję pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Rozpoznaję swój znaczek  w różnych pomieszczeniach przedszkola i   potrafię go odszukać
 • Znam zasady korzystania z kącików zabaw
 • Znam imiona  dzieci z grupy
 • Znam zasady obowiązujące w czasie zabawy w sali, w poszczególnych kącikach
 • Samodzielnie wykonuję czynności samoobsługowe
 • Kształtuję poczucia rytmu
 • Rozwijam sprawność manualną
 • Rozwijam orientację przestrzenną

II. Temat kompleksowy: DROGA DO PRZEDSZKOLA.

 • Poznaję zasady ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury
 • Poznaję różne środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego
 • Poznaję znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej.
 • Poznaję sytuacje zagrażające bezpieczeństwu:bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy
 • Rozwijam umiejętności wokalne
 • Posługuję  się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech
 • Rozwijam  sprawność manualną

Temat kompleksowy: NADESZŁA JESIEŃ

 • Rozwijam umiejętność uważnego słuchania i wypowiadania się na temat treści utworu
 • Obserwuję środowisko przyrodnicze; zwracam uwagę na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zaszły w przyrodzie
 • Oglądam drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu
 • Rozwijam sprawność manualną
 • Rozwijam mowę i koncentrację uwagi
 • Uczestniczę w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.