Grupa I

Grupa 1 ,, Biedronki”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Marta Pokora

Pracownicy obsługi: Monika Wisińska, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad  2020

I. Temat kompleksowy: Domy i domki

 • poznaję nazwy poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu,
 • wiem, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają);
 • zwracam uwagę na zmiany zachodzące w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia,
 • dostrzegam w krajobrazie zmiany charakterystyczne dla późnej jesieni,
 • rozwijam poczucie rytmu, reaguję na zmianę dynamiki muzyki,
 • rozwijam sprawność ruchową- reaguję na sygnał słowny (dźwiękowy)
 • rozwijam umiejętność liczenia w zakresie 3.

II. Temat kompleksowy: A deszcz pada i pada…

 • obserwuję zmiany zachodzące późną jesienią, występujących wtedy zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • wiem, jak  ubierać się na spacer -ubieram się samodzielnie,
 • porównuję liczebność zbiorów
 • stosuję słowa: mało, dużo
 • poruszam się rytmicznie przy muzyce
 • tworzę kompozycję z papierowych kropli deszczu.

III. Temat kompleksowy: Dbam o zdrowie

 • spożywam zdrową żywność: warzywa, owoce, mięso, nabiał (ograniczam spożycie słodyczy, chipsów), piję kompot, sok (ograniczam picie napojów gazowanych),
 • dbam o codzienną higienę poprzez:  mycie zębów, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu; samodzielnie ubieram się i rozbieram, dbam o rzeczy osobiste
 • stosuję określenia: długi, krótki
 • rytmicznie klaszczę, reaguję na akcent i przerwę w muzyce.

IV. Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne

 • poznaję wybrane urządzenia elektryczne znajdujące się w przedszkolnej kuchni,
 • poznaję wybrane urządzenia gospodarstwa domowego ,
 • dostrzegam rolę urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom,
 • rozwijam mowę i myślenie
 • wyklaskuję rytm piosenki,
 • rozwijam sprawności manualne, rysuję po śladach,
 • rozwiązuję zagadki.

Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” ( I modułu – Książki dzieciństwa, II modułu – Mały Miś w świecie emocji, III moduł-Dbamy o zdrowie z Małym Misiem).

Realizacja Międzynarodowego projektu „Magiczna moc bajek”-moduł II- Przyjaźń i Miłość

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie  Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego.