Grupa I

Grupa 1 ,, Słoneczka”

Nauczyciele: Bogusława Baranowska, Ewa Dereń

Pracownicy obsługi: Dorota Kozłowska, Agata Cwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec 2020 rok

Temat kompleksowy: Zwierzęta z dżungli i sawanny

– rozpoznaję krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać
– w skupieniu słucham opowiadania
– odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania

– lepię krokodyla z plasteliny

– słucham i ilustruję ruchem słowa piosenki

– utrwalam pojęcia duży, mały

– liczę do czterech i więcej

– śpiewam piosenkę

– dostrzegam charakterystyczne cechy zebry

– maluję palcem

– wypowiadam się na temat wysłuchanego utworu

Temat kompleksowy: Zwierzęta naszych pól i łąk
– wzbogacam wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk
– rozpoznaję lisa wśród innych zwierząt
– słucham z uwagą czytanego tekstu
– odpowiadam na pytania dotyczące czytanego tekstu
– aktywnie słucham muzyki
– rozmawiam na temat wysłuchanych piosenek
– wskazuję kierunek, z którego dochodzą dźwięki
– odtwarzam rytmy
– stosuję słowa: wysoko-nisko, wyżej-niżej
– poznaję wybrane ptaki żyjące w Polsce
– ozdabiam sylwetkę sowy
– oglądam albumy przyrodnicze
– nazywam zwierzęta i opisuje ich wygląd
– wykonuję proste prace plastyczne / rysuje linie proste i ukośne /

Temat kompleksowy: Marcowa pogoda
– określam aktualną pogodę
– słucham z uwagą czytanego tekstu
– odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania
– rozwiązuję zagadki, podaje prawidłowe rozwiązanie
– wskazuję elementy zawarte w wysłuchanej piosence
– słucham odgłosów natury i je naśladuje
– wymieniam wybrane zjawiska pogodowe
– maluję w rytmie muzycznym
– liczę w zakresie czterech i więcej
– posługuję się w/w zakresie liczebnikami porządkowymi
– wskazuję różnice między obrazkami