Grupa I

Grupa 1 ,, Liski”

Nauczyciele: Marta Pokora

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska, Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik 2021

Temat kompleksowy: Kolory Pani Jesieni

 • Zwracam uwagę na zmiany zachodzące w naturze jesienią
 • Ilustruję muzykę ruchem
 • Rozpoznaję i nazywam podstawowe kolory
 • Prawidłowo stosuję określenia „mały”, „duży”
 • Grupuję liście według wielkości
 • Wiem, jak wygląda liść dębu i kasztanowca
 • Potrafię nazwać owoce dębu, kasztanowca
 • Wiem, jak wyglądają owoce jarzębiny
 • Ćwiczę sprawność palców
 • Uważnie słucham utworu literackiego, opowiadam jego treść
 • Wykonuję ćwiczenia oddechowe i usprawniające aparat mowy
 • Wyszukuję elementy zgodnie z podanym kryterium
 • Dobieram obrazki w pary.

Temat kompleksowy:  W jesiennym ogrodzie

 • Rozpoznaję i nazywam owoce oraz warzywa
 • Klasyfikuję owoce ze względu na podaną cechę
 • Rozpoznaję owoce i warzywa za pomocą dotyku
 • Doskonalę sprawność manualną
 • Rozwijam spostrzegawczość i pamięć wzrokową
 • Śpiewam piosenkę
 • Potrafię narysować kształt wybranego owocu lub warzywa
 • Przeliczam w zakresie 3
 • Lepię z plasteliny
 • Wykonuję ćwiczenia ruchowe.

Temat kompleksowy: Apetyt na zdrowie

 • Znam i nazywam produkty spożywcze
 • Poznaję piramidę zdrowego żywienia, wiem co jest zdrowe
 • Uważnie słucham wiersza
 • Poszerzam zasób słownictwa
 • Wykonuję prace plastyczną według własnego pomysłu
 • Dostrzegam i kontynuuję rozpoczęty rytm
 • Doskonalę sprawność manualną
 • Wskazuję i nazywam poszczególne części ciała
 • Wypowiadam się na podany temat
 • Mówię co lubię jeść
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, przestrzegam ich reguł.

Temat kompleksowy: Jesienna muzyka

 • Poznaję elementy jesiennej pogody
 • Wzbogacam słownik czynny i bierny
 • Rozpoznaję i nazywam dźwięki z otoczenia
 • Dostrzegam różnice w wyglądzie i brzmieniu instrumentów
 • Prawidłowo korzystam z instrumentów muzycznych
 • Odtwarzam usłyszany rytm
 • Rozwiązuję zagadki słowne
 • Wykonuję prace plastyczną
 • Rozwijam motorykę
 • Uważnie słucham utworu literackiego, odróżniam elementy świata fikcji od rzeczywistości.