Grupa I

Grupa 1 ,, Biedronki”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Marta Pokora

Pracownicy obsługi: Monika Wisińska, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty 2021

I. Temat kompleksowy:  Zabawy na śniegu

 • Opowiadam co dzieje się na obrazku,
 • Rozwijam orientacje przestrzenną,
 • Uczestniczę w zabawach  muzycznych,
 • Doskonalę umiejętność rytmicznego poruszania się przy muzyce,
 • Aktywnie uczestniczę w zabawach na świeżym powietrzu,
 • Maluję farbami na podany temat.

II. Temat kompleksowy:  Tak mija nam czas

 • Opowiadam historyjkę obrazkową,
 • Dostrzegam cykliczność dnia i nocy,
 • Nazywam pory dnia – rano, południe , popołudnie, wieczór i noc,
 • Poruszam się rytmicznie przy piosence,
 • Rysuję siebie,
 • Doskonale umiejętność przeliczania, utrwalam nazwy kolorów.

III. Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Poznaję nazwy wybranych planet Układu Słonecznego,
 • Odpowiadam na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,
 • Rozwijam mowę,
 • Lepię ufoludka z plasteliny,
 • Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech,
 • Aktywnie uczestniczę w zabawach muzycznych przy piosence.

Realizowanie  Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss

Realizacja elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizacja projektu „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.

Realizacja Międzynarodowego projektu „Magiczna moc bajek”.