Grupa I

Grupa 1 ,, Biedronki”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Marta Pokora

Pracownicy obsługi: Monika Wisińska, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec 2021

Temat kompleksowy:  Święto dzieci 

 • Podaje informację o sobie,
 • odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania,
 • rozwijam mowę,
 • dostrzegam różnice i podobieństwa między dziećmi w grupie,
 • biorę udział w zabawach integracyjnych,
 • liczę obiekty,
 • określam których zabawek jest więcej/ mniej i o ile,
 • stosuję zwroty grzecznościowe,
 • rozwijam sprawność manualną,
 • nazywam kolory.

Temat kompleksowy:  Moje podwórko

 • odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania,
 • rozwiązuję zagadki,
 • śpiewam piosenkę,
 • liczę obiekty w zakresie 4,
 • rytmicznie poruszam się przy muzyce,
 • wykonuję ćwiczenia gimnastyczne.
 • poznaję zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zakazów,
 • doskonalę sprawność manualną.

Temat kompleksowy: Nadchodzą wakacje

 • rozpoznaję i nazywam wybrane środki transportu,
 • słucham z uwagą wiersza,
 • odpowiadam na pytania dotyczące wiersza,
 • naśladuję odgłosy,
 • wykonuję  pracę plastyczną.
 • przeliczam elementy,
 • wykonuję ćwiczenia zgodnie z instrukcjami N.
 • doskonalę sprawność manualną,
 • rytmicznie poruszam się przy muzyce.