Grupa I

Grupa 1 ,, Słoneczka”

Nauczyciele: Bogusława Baranowska, Ewa Dereń

Pracownicy obsługi: Dorota Kozłowska, Agata Cwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec  2020 rok

Temat kompleksowy: Polska – moja ojczyzna

– wiem, jak wygląda polska flaga i polskie godło;

– odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania;

– rysuję flagę po śladzie;

– opowiadam o sposobach spędzania wolnego czasu w różnych miejscach;

– słucham uważnie wiersza o Syrence warszawskiej;

– koloruję flagę, wykonuję flagę z elementów;

– rozpoznaję flagę Polski;

– podaję swoje imię i nazwisko;

– wykonuję zadania i bawię się w grupie;

– uczestniczę w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Temat kompleksowy: Lubimy książki

– interesuję się książkami oraz czasopismami i chętnie z nich korzystam;

– próbuję koncentrować uwagę podczas słuchania czytanego tekstu;

– potrafię właściwie obchodzić się z książką, podczas korzystania nie niszczę jej;

– rozumiem konieczność poszanowania książek;

– wiem, że książka jest najlepszym przyjacielem;

– próbuję opowiedzieć, czym zajmuje się pisarz;

– rozumiem znaczenie słowa „biblioteka”;

– wykonuję proste prace plastyczne;

– w skupieniu słucham muzyki;

– posługuję się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo.

 

Temat kompleksowy: Na wiosennej łące

 

– potrafię wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki;

– odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania;

– maluję palcami i dłońmi;

– słucham i ilustruję ruchem słowa piosenki;

– wykonuję ćwiczenia oddechowe;

– nazywam wybrane kwiaty rosnące na łące;

– liczę elementy, zaznaczam liczbę elementów za pomocą kropek;

– wykonuję ćwiczenia ruchowe;

– rysuję po śladzie i wyklejam kwiaty bibułą;

– wypowiadam się na temat treści wysłuchanego wiersza;

– uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Temat kompleksowy: Kocham mamę i tatę

 

– odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania;

– wykonuję ramkę na fotografię swojej rodziny;

– opisuję emocje, jakie przeżywam w swojej rodzinie;

– śpiewam piosenki i wypowiadam się na ich temat;

– opisuję przedmioty z użyciem słów: mały, duży;

– biorę udział w ćwiczeniach słuchowych i muzycznych;

– nazywam i liczę członków swojej rodziny;

– liczę w zakresie 1-4 (5);

– słucham ulubionych bajek czytanych przez zaproszonych członków rodziny;

– wymieniam zawody swoich rodziców;

– wykonuję laurkę dla mamy i taty;

– wiem, jak ważna dla dziecka jest miłość mamy i taty;

– uczestniczę w inscenizacji;

– wykonuję ćwiczenia fizyczne.

 

Realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego.