Grupa I

Grupa 1 „Jeżyki”

Nauczyciele: Kamila Malinowska, Emilia Oszczepalińska

Pracownicy obsługi: Monika Wisińska, Patrycja Broniak

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień 2018

Temat kompleksowy: Grudniowe życzenia.

Dziecko:

 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Buduję wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia;
 • Układam historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń;
 • Rozpoznaję zabawki dotykiem i podaję ich nazwy;
 • Usprawniam motorykę małą poprzez działania manipulacyjne;
 • Kształtuję codzienne nawyki higieniczne;
 • Poszerzam wiedzę o świecie przyrody;
 • Porównuję kształty różnych elementów i łączę je w pary;
 • Czerpię radość ze wspólnej zabawy oraz przestrzegam reguł i zasad dotyczących bezpieczeństwa;
 • Kształtuję reakcję na sygnał dźwiękowy;
 • Układam sekwencje rosnące (rozumiem określenia mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy).

Temat kompleksowy: Święta za pasem.

Dziecko:

 • Kształtuję poczucie rytmu oraz doskonalę chwyt i prawidłowe podawanie przedmiotu;
 • Kształtuję świadomość prawej i lewej strony poprzez naśladowanie ruchów;
 • Naśladuję czynności porządkowe;
 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Rozwijam sprawność manualną oraz wyobraźnię twórczą poprzez ekspresję plastyczną;
 • Doskonalę umiejętność posługiwania się określeniami długi, krótki;
 • Rozumiem konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych;
 • Kształtuję umiejętności współpracy w trakcie działań zespołowych;
 • Doskonalę płynność ruchów oraz umiejętność szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy;
 • Utrwalam wygląd trójkąta.

Temat kompleksowy: Świąteczne tradycje.

Dziecko:

 • Poznaję tradycję zbliżających się świąt Bożego Narodzenia;
 • Poznaję potrawy wigilijne;
 • Ćwiczę spostrzegawczość poprzez układanie puzzli świątecznych;
 • Doskonalę percepcję wzrokową poprzez dostrzeganie podobieństw;
 • Rozwijam kreatywność oraz motorykę małą;
 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Rozwijam reakcję na sygnał dźwiękowy;
 • Tworzę zbiory równoliczne oraz porównuje liczebność zbiorów;
 • Rozumiem znaczenie określeń: na, obok, z jednej strony, z drugiej strony, nad.

Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok.

Dziecko:

 • Kształcę myślenie przyczynowo- skutkowe poprzez układanie historyjek obrazkowych;
 • Rozpoznaję koleżanki i kolegów po głosie;
 • Pobudzam wyobraźnię za pomocą światła, dźwięku i koloru;
 • Kształtuję umiejętność wyrażania emocji;
 • Rozumiem konieczność ciepłego ubierania się;
 • Doskonalę umiejętność klasyfikowania;
 • Doskonalę umiejętność przeliczania w zakresie 1-4;
 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela;
 • Podejmuję próby wypowiadania się na określony temat w sposób zrozumiały dla otoczenia;
 • Wykonuję prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego;
 • Kształtuję sprawność fizyczną oraz motorykę dużą.