Grupa II

Grupa 2 „Tygryski”

Nauczyciele: Joanna Dworzaczek, Anna Zakołodna

Pracownicy obsługi: Agata Ćwikowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30 8:00-15:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc  styczeń 2020

Projekt „ Kosmos”

 • formułuję pytania dotyczące Kosmosu,
 • wypowiadam się na temat wiersza,
 • porządkuję elementy Układu Słonecznego,
 • nazywam wybrane ciała niebieskie,
 • rozpoznaję różnice między dniem i nocą,
 • wiem, że: Ziemia obiega Słońce (kręci się wokół Słońca); Układ Słoneczny to osiem planet, które krążą wokół Słońca; Słońce jest gorącą kulą, która daje nam światło i ciepło; Księżyc może wyglądać jak kula lub rogal,
 • odszukuję przedmioty o określonym kształcie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela,
 • przyporządkowuję element do właściwego zbioru,
 • liczę, ustalam równoliczność dwóch zbiorów,
 • używam liczebników porządkowych,
 • odnajduję jednakowe elementy i łączę je ze sobą,
 • porządkuję elementy ze względu na wielkość i kolor,
 • wskazuję elementy okrągłe pośród elementów zbioru,
 • układam planety według kryterium wielkości,
 • obserwuję oddalony obiekt, używając lornetki,
 • wiem, do czego służy teleskop,
 • prezentuję ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca,
 • wiem, kim jest astronom i kosmonauta,
 • korzystam z tablicy interaktywnej,
 • wykonuję wyklejankę według instrukcji nauczyciela,
 • projektuję planetę oraz rakietę według własnego pomysłu,
 • pokazuję gestami różnicę między pojęciami night/day, big/small, the Sun/ The Moon,
 • zdobywam „ Odznakę Małego Kosmonauty”.