Grupa II

Grupa 2 „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Monika Wisińska

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń 2020

Temat kompleksowy: Co można robić zimą?

 • Eksperymentuję ze śniegiem- poznaję właściwości śniegu; posługuję się określeniami: zimny, mokry, miękki,

 • Eksperymentuję z lodem- poznaję właściwości lodu; posługuję się określeniami: zimny, twardy, przezroczysty,

 • Określam cechy zimowej pogody,

 • Obserwuję płatki śniegowe, rozumiem zwroty: unoszą się- lecą do góry, opadają- lecą na dół, wirują- kręcą się wkoło,

 • Uważnie słucham utworu literackiego i odpowiadam na pytania dotyczące jego treści,

 • Uczestniczę w zabawach ruchowych; reaguję na sygnał dźwiękowy,

 • Rozwijam sprawność fizyczną; ćwiczę mięśnie rąk i nadgarstka; kształtuję umiejętność rzutu do celu,

 • Uczestniczę w ćwiczeniach oddechowych; przenoszę skrawki papieru przy użyciu słomki,

 • Doskonalę umiejętność liczenia w zakresie 5,

 • Porównuję kształty; łączę takie same elementy w pary,

 • Wyrażam nastrój poprzez taniec oraz grę na instrumentach,

 • Śpiewam piosenkę ,,Bałwankowa rodzina’’, ,,Little Snowflake’’; ilustruję ruchem treść utworów.

Temat kompleksowy: Święto babci i dziadka

 • Rozwijam kreatywność w trakcie zabaw parateatralnych,

 • Usprawniam motorykę małą; uczestniczę w zabawach paluszkowych;

 • Wykonuję ćwiczenia logopedyczne; usprawniam narządy mowy,

 • Rozwijam sprawność manualną; doskonalę umiejętność posługiwania się klejem; wykonuję upominki dla babci i dziadka,

 • Wypowiadam się na temat swoich dziadków; rozumiem postawę szacunku wobec osób starszych,

 • Uważnie słucham utworu literackiego; odpowiadam na pytania dotyczące jego treści,

 • Rozwijam kompetencje językowe- tworzę zdrobnienia,

 • Doskonalę umiejętność liczenia w zakresie 5,

 • Uczestniczę w ćwiczeniach słuchowych,

 • Doskonalę poczucie rytmu; uczestniczę w zabawach muzyczno- ruchowych,

 • Doskonalę pamięć; recytuję wiersze i śpiewam piosenki dla babci i dziadka,

 • Pokonuję nieśmiałość podczas występów na forum grupy; nabieram wiary we własne umiejętności.

Temat kompleksowy: Zimowe mistrzostwa sportowe

 • Nazywam zabawy zimowe przedstawione na obrazkach,

 • Poznaję zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,

 • Podaję nazwy dyscyplin sportów zimowych,

 • Posługuję się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy,

 • Rozwijam zainteresowanie dyscyplinami sportowymi,

 • Rozwijam percepcję wzrokową i logiczne myślenie w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności,

 • Wyszukuję różnice na obrazkach,

 • Recytuję wiersz ,,Sanna’’ M. Konopnickiej; ilustruję ruchem treść utworu,

 • Uczestniczę w zabawie ortofonicznej; ćwiczę mięśnie narządów mowy na zgłoskach: szy, szu, dzyń,

 • Śpiewam piosenkę ,,Zima biała’’, ,,Tak się zachmurzyło’’; ilustruję ruchem ich treść,

 • Rozwijam poczucie rytmu; reaguję na sygnał dźwiękowy,

 • Ćwiczę pamięć wzrokową i koncentrację uwagi w czasie zabawy ,,Znikający obrazek’’,

 • Doskonalę umiejętność posługiwania się określeniami: mała, duża, najmniejsza, największa; układam sekwencje rosnące i malejące,

 • Doskonalę sprawność manualną i umiejętność posługiwania się klejem podczas wykonywania pracy plastycznej- ,,Zimowy bałwanek’’,

 • Kształtuję umiejętność pracy według instrukcji; układam obrazek z gotowych elementów,

 • Słucham utworu literackiego; odpowiadam na pytania dotyczące jego treści; buduję proste wypowiedzi zrozumiałe dla otoczenia,

 • Uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych; kształtuję motorykę w zakresie zręczności i zwinności.

Dzieci poznają słowa i zwroty w j. angielskim w ramach realizacji Programu Powszechnej Dwujęzyczności: snowman, It’s cold, Look at me, buttons, hat, scarf, Little snowflake; śpiewają piosenki: ,,I’m a Little snowman’’ ; ,,Little snowflake’’ oraz ilustrują ruchem ich treść.