Grupa II

Grupa 2 „Biedronki”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Sylwia Celińska

Pracownicy obsługi: Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc  październik  2021

 1. Temat kompleksowy: Jesień w sadzie.
 • wykonuję ćwiczenia rękami naśladując nauczyciela
 • słucham opowiadania
 • oglądam różne owoce, potrafię opisać czym się różnią
 • potrafię opowiedzieć jak wygląda dany owoc
 • odpowiadam na pytania dotyczące historyjki obrazkowej
 • rozróżniam wysokie i niskie dźwięki
 • jestem ostrożny podczas zabawy, zwracam uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
 • rytmizuję nazwy owoców i warzyw
 • liczę w zakresie 4
 • dostrzegam rytmy, potrafię je kontynuować
 • segreguję owoce wg treści zadania
 • uczestniczę w wycieczce do Powsina

2. Temat kompleksowy: Jesień w ogrodzie.

 • wymieniam nazwy wybranych owoców
 • próbuję rozpoznawać warzywa korzystając ze zmysłu dotyku i zapachu
 • poruszam się w rytm piosenki
 • układam puzzle z sylwetkami warzyw
 • stosuję i rozumiem znaczenie słów: długi, krótki, dłuższy od, krótszy od
 • wykonuję ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
 • reaguję na zmianę tempa w zabawie
 • odpowiadam na pytania dotyczące utworu
 • wymieniam nazwy wybranych części ciała
 • rozpoznaję dźwięki wydawane przez różne przedmioty

3.Temat kompleksowy: O sobie samym.

 • wymieniam nazwy wybranych części ciała
 • reaguję na zmiany rytmu w zabawie
 • inscenizuję ruchem piosenkę
 • buduję konstrukcję z klocków
 • chodzę po kole z woreczkiem na głowie
 • potrafię rozpoznać smutek, złość, radość
 • znam swoje prawa i obowiązki
 • rozumiem słowo: samodzielność
 • śpiewam piosenkę

4.Temat kompleksowy: Moje zmysły.

 • wiem i wymieniam do czego służą oczy, nos, skóra, buzia
 • rozmawiam na temat opowiadania
 • rozwiązuję proste zagadki o zmysłach
 • wykonuję pracę plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów
 • rozróżniam dźwięki dochodzące z otoczenia
 • dzielę rymowankę na sylaby
 • rozpoznaję przedmioty twarde i miękkie
 • wykonuję ćwiczenia oddechowe
 • odkładam zabawki na miejsce
 • wykonuję ćwiczenia narządu artykulacyjnego
 • rozróżniam i nazywam kolory
 • wykonuję ćwiczenia z wykorzystaniem szarfy
 • rozpoznaję różne zapachy.

Realizowanie programu Powszechna Dwujęzyczność poprzez naukę piosenek, zabawy oraz stosowania podstawowych zwrotów anglojęzycznych w życiu codziennym.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: realizacja zadań tygodniowych, określenie swoich emocji, pełnienie dyżurów.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.