Grupa II

Grupa 2 „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Monika Wisińska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec  2020

Temat kompleksowy: Dzień dziecka.

 • Jest świadome swoich praw do zabawy, nauki i rozwoju,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowo – naśladowczych; rozwijam motorykę dużą, szybko reaguję na sygnał,
 • Ćwiczę koordynację wzrokowo – ruchową; rozwijam spostrzeganie figury i tła,
 • Kształtuję prawidłową postawę wobec swoich obowiązków,
 • Doskonalę umiejętność wypowiadania się na forum grupy,
 • Kształtuję umiejętność dokonywania wyboru własnych zainteresowań,
 • Rozwijam postawę szacunku dla inności fizycznej i kulturowej,
 • Poznaję zabawy z różnych części świata, wskazuje podobieństwa i różnice,
 • Rozumiem pojęcie: krótki, długi, poszerzam zakres liczenia.

Temat kompleksowy: Zwierzęta duże i małe.

 • Poszerzam wiedzę na temat nazw zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna,
 • Rozwijam kreatywność ruchową, ćwiczę słuch,
 • Rozpoznaję i nazywam zwierzęta mieszkające w zoo,
 • Poznaję wygląd i zwyczaje papugi,
 • Doskonalę umiejętność posługiwania się pędzlem, utrwalam znajomość kolorów podstawowych,
 • Rozwijam umiejętność współpracy w grupie,
 • Kształtuję umiejętność porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie,
 • Poszerzam wiedzę na temat wyglądu żbika, rysia i tygrysa,
 • Uczestniczę w zabawach ćwiczących mięśnie brzucha oraz równowagę,
 • Poznaję zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas ataku zwierzęcia.

Temat kompleksowy: Lato.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie latem,
 • Poszerzam wiedzę przyrodniczą na temat wzrostu roślin,
 • Poznaję zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy,
 • Rozwijam słuch poprzez rozwiązywanie zagadek,
 • Usprawniam motorykę dużą i małą poprzez ćwiczenia rozmachowe ręki,
 • Rozumiem znaczenie symboli pogodowych,
 • Rozwijam wyobraźnię przestrzenną i umiejętność współdziałania z dziećmi w zabawie,
 • Posługuję się nazwami zjawisk atmosferycznych.

Temat kompleksowy: Wakacje.

 • Rozpoznaję krajobrazy: morze, góry , las
 • Poznaję charakterystyczne cechy dla krajobrazu morskiego,
 • Poznaję właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych,
 • Utrwalam znajomość zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacyjnych podróży,
 • Usprawniam umiejętności ruchowe poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg,
 • Rozwijam mowę podczas swobodnych wypowiedzi dotyczących planów wakacyjnych,
 • Wyrażam swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia,
 • Usprawniam mięśnie dłoni poprzez zabawy z plasteliną,