Grupa II

Grupa 2 „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Monika Wisińska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec 2020

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu

 • Uważnie słucham utworów literackich, wypowiadam się na temat ich treści,
 • Nazywam zjawiska atmosferyczne występujące w okresie przedwiośnia,
 • Prowadzę obserwacje pogody i zaznaczam aktualną pogodę w kalendarzu pogody,
 • Poznaję i rozumiem przysłowie ,,W marcu jak w garncu’’,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, szybko reaguję ruchem na określony sygnał,
 • Rozumiem konieczność dostosowania ubrania do temperatury otoczenia,
 • Klasyfikuję ubrania zgodnie z porą roku,
 • Uczestniczę w zabawach badawczych; rozwijam zmysł dotyku; posługuję się określeniami ciepłe, zimne,
 • Wypełniam plasteliną kontury kropel deszczu,
 • Przeliczam elementy w zakresie 5,
 • Dostrzegam regularność w układach rytmicznych, układam proste rytmy.

Temat kompleksowy: Porządki w ogrodzie

 • Prowadzę obserwacje przyrodnicze w ogrodzie, rozpoznaję i nazywam pierwsze oznaki wiosny,
 • Rozpoznaję i nazywam pierwsze wiosenne kwiaty- przebiśniegi,
 • Rozwijam ekspresję plastyczną; eksperymentuję kolorami; maluje farbami duże powierzchnie,
 • Poznaję pracę ogrodnika, jego wygląd i akcesoria,
 • Nazywam narzędzia wykorzystywane podczas sprzątania ogrodu,
 • Poznaję różne rośliny cebulkowe,
 • Oglądam różne nasiona; dostrzegam różnice między nimi; posługuję się określeniami: mniejsze, większe,
 • Zakładam zielony ogródek na parapecie; poznaję etapy sadzenia cebuli; dostrzegam różnice między sianiem a sadzeniem,
 • Współpracuję z innymi w czasie zabaw i zadań grupowych,
 • Ćwiczę spostrzegawczość; wyszukuję elementy na dużej ilustracji,
 • Doskonalę umiejętność liczenia w zakresie 5,
 • Dostrzegam regularność i kończę rozpoczęty rytm,
 • Uczestniczę w zabawach rozwijających sprawność fizyczną.

Temat kompleksowy: Witaj, wiosno!

 • Rozpoznaję i nazywam pierwsze oznaki wiosny, prowadzę obserwacje przyrodnicze w ogrodzie; poszukuję oznak wiosny,
 • poznaję i nazywam ptaki zwiastujące wiosnę: skowronka, bociana, jaskółkę,
 • poznaję wygląd i nazwy wiosennych kwiatów: krokus, hiacynt, tulipan,
 • Buduję krótkie zdania na temat obrazka,
 • Rozumiem wieloznaczność słów: kotki i pączki,
 • Uczestniczę w zabawie sensorycznej; wzbogacam słownik o pojęcia: miękki, miły, puszysty,
 • Rozwijam motorykę małą; naklejam kulki plasteliny na gałązki; stempluję farbami,
 • Doskonalę umiejętność posługiwania się nożyczkami,
 • Rozwiązuję zagadki słowne,
 • Uczestniczę w zabawie muzyczno- ruchowej przy muzyce klasycznej,
 • Śpiewam piosenkę ,,Hej, zielona żabko’’; ilustruję ruchem treść utworu,
 • Ćwiczę spostrzegawczość; dostrzegam różnice między dwoma obrazkami; uzupełniam obrazek brakującymi elementami tak, aby rysunki były takie same,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych z elementem skoku i równowagi.

Realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności ‘’Baby Beatles’’:

Poznają nowe zwroty i słowa w j. angielskim w toku oglądania filmów i śpiewania piosenek, których bohaterami są żuczki- Zoom, Ring Ring, SplishSplash oraz TickTock.

W marcu poznaję następujące słowa i zwroty:

 • ‘’Car’’; ‘’My car goes fast!’’
 • ‘’Play’’; ‘’Let’s play’’,
 • ‘’Ball’’; ‘’Bouncy ball, bounce for me’’,
 • ‘’Zoom’s song’’; ‘’I can walk, I can run, I can stop’’.