Grupa II

Grupa 2 „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Monika Wisińska

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc listopad 2019

Temat kompleksowy: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

 • Nazywam członków swojej rodziny,
 • Podaję informację, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują, co lubią robić,
 • Wypowiadam się na temat życia w rodzinie, sposobów spędzania czasu wolnego,
 • Wiem, czym zajmują się osoby, wykonujące dany zawód,
 • Odpowiadam na pytania dotyczące utworów A. Łady- Grodzickiej ,,Dziadek’’, ,,Babcia’’,
 • Rozwijam umiejętność posługiwania się określeniami: niższy, wyższy, góra, dół,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych,
 • Doskonalę umiejętność odszukiwania swojej pary,
 • Śpiewam piosenkę ,,Rodzinka na 102’’,
 • Rozwijam motorykę małą, ozdabiam ramkę na rodzinne zdjęcie, wykorzystuję technikę stemplowania.

Temat kompleksowy: JESIENNA POGODA

 • Dostrzegam i nazywam zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla późnej jesieni,
 • Podejmuję próby tworzenia deszczowej muzyki, grając na instrumentach,
 • Naśladuję dźwięki wysłuchane w piosence ,,Jesienne czary’’, ilustruję ruchem treść utworu,
 • Określam kształty i kolory chmur na podstawie ilustracji,
 • Wypowiadam się na temat wysłuchanego wiersza D. Gellner pt. ,,Deszczowe zwierzaki’’,
 • Wykonuję pracę plastyczną z wykorzystaniem farb plakatowych i słomek, utrwalam nawyk oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy,
 • Uczestniczę w zabawie dydaktycznej ,,Deszczyk’’ według D. Dziamskiej, wykonuję ćwiczenia grafomotoryczno- rytmiczne,
 • Dostrzegam oraz podejmuję próby kontynuowania regularności i rytmów,
 • Posługuję się określeniami: mały, duży; grupuję elementy według wielkości,
 • Rozwijam umiejętność ustawiania się w rzędzie,
 • Rozwijam poczucie rytmu i umiejętność reagowania na sygnał dźwiękowy.

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA DOMOWE

 • Przeliczam elementy w zbiorze w zakresie 1-3, określam, ile jest wszystkich elementów,
 • Doskonalę umiejętność różnicowania wielkości, posługuję się określeniami: duży, większy, największy, mały mniejszy, najmniejszy,
 • Rozpoznaję i nazywam wybrane zwierzęta domowe,
 • Podejmuję próby opisywania wyglądu zwierzęcia,
 • Poznaję zasady dbania o zwierzęta domowe, dostrzegam konieczność opiekowania się nimi: karmienie, wychodzenie na spacer, wizyty u weterynarza,
 • Poznaję pracę weterynarza,
 • Odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania T. Kruczka ,,Przytul psa’’,
 • Rozwijam myślenie przyczynowo- skutkowe, posługuję się określeniami czasowymi: na początku, potem, na końcu,
 • Śpiewam piosenkę ,,Piesek Tereski’’, ćwiczę mięśnie narządów mowy na zgłoskach hau,
 • Doskonalę umiejętność rozpoznawania odgłosów zwierząt domowych, usprawniam narządy mowy poprzez zabawy dźwiękonaśladowcze,
 • Rozwijam umiejętność współpracy w grupie, panuję nad emocjami podczas czekania na swoją kolej.

Temat kompleksowy: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 • Poszerzam wiedzę przyrodniczą o nazwy i wygląd ptaków: wróbel, sikorka; określam różnice i podobieństwa w ich wyglądzie,
 • Rozumiem potrzebę dokarmiania zwierząt zimą,
 • Kształtuję umiejętność uważnego słuchania utworów literackich,
 • Odpowiadam na pytania dotyczące wiersza I. Salach ,,Kto pamięta o zwierzętach’’,
 • Wykonuję ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek,
 • Uczestniczę w zabawie naśladowczej połączonej z nauką wiersza K. Sąsiadka ,,Ćwir- ćwir’’, ćwiczę mięśnie narządów mowy na zgłoskach: ćwir, fyr,
 • Rozwijam zmysł dotyku, posługuję się określeniami: miękki, szorstki, twardy,
 • Rozpoznaję i nazywam zwierzęta futerkowe,
 • rozwijam ogólną sprawność fizyczną oraz koordynację wzorkowo- ruchową.

Wykorzystywanie elementów Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: ćwiczenia prowadzące do poznania schematu własnego ciała i usprawnienia motoryki.

Wprowadzenie elementów Planu Daltońskiego: wprowadzenie funkcji pomocnika tzw. ,,Pomocnej dłoni’’ oraz kalendarza pogody.

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności ,,Baby Beetles’’, poznanie słów w

j. angielskim: mummy, daddy, grandma, grandpa, rain, sun.

Nauka piosenki ,,Sprzątanie Ziemi’’ propagującej zachowania proekologiczne.