Grupa II

Grupa 2 „Niedźwiadki”

Nauczyciele: Agnieszka Zawadzka, Dominika Molęgowska

Pracownicy obsługi: Dorota Kozłowska, Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj 2019

1. Temat kompleksowy: DBAMY O PRZYRODĘ cd.

Dziecko:

– rozwija wrażliwość na piękno i różnorodność przyrody;

– rozwija umiejętność wypowiadania sie na określony temat;

– rozwija wyobraźnię poprzez obserwowanie chmur (zdjęcia) i wskazywanie wybranych kształtów;

– wskazuje i nazywa właściwe i niewłaściwe zachowania (w kontekście dbania o przyrodę);

– wyrabia nawyk segregowania śmieci i oszczędnego gospodarowania wodą;

– wzbogaca wiedzę o sposobach ochrony przyrody;

– rozwija zmysł węchu (wąchanie kwiatów, powietrza, potraw, przypraw, owoców, okazów przyrody itp…)

– rozwija sprawność manualną – bawi się zabawkami wykonanymi z surowców wtórnych;

– rozwija pomysłowość – wykorzystuje w zabawie różnegorodzaju nakrętki;

– uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;

2. Temat kompleksowy: ŚWIĘTO RODZICÓW!

Dziecko:

– rozwija umiejętność wypowiadania się na określony temat;

– opisuje emocje jakie przeżywa w swojej rodzinie;

– wymienia zawody rodziców;

– rozwija sprawność manualną – składa i nakleja koła lub lepi zwierzątka z plasteliny;

– rozwija słuch muzyczny; śpiewa piosenki i rozmawia na ich temat;

– prezentuje na forum swoje umiejętności;

– rozwija sprawność ruchową poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych i opowieściach ruchowych;

3. Temat kompleksowy: BABY BEETTLES – PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

– ZOOM : oglądam 2 filmy: „HIDING”, „HERE I AM”

– bawię się oglądam filmy edukacyjne i słucham piosenek;

– słucham, rozumiem i uczę się mówić nowe słowa: I am, hiding, boo oraz here, peepboo

– uczę się słów wybranych piosenek i je śpiewam oraz ilustruję ruchem;

– wykonuję ćwiczenia ruchowe związane z treścią filmów i piosenek;

– rozwijam sprawność manualną poprze ćwiczenia w zeszycie zadań: dopasuj i połącz – match and link with a line; narysuj linię wzdłuż ścieżki – draw a line to follow the path; rozumienie instrukcji po polsku i angielsku;

– poznaję słownictwo związane z pracą z książką oraz słuchaniem piosenek, oglądaniem obrazków i filmów : listen; repeat; open your books, close your books, look at the picture , be quiet, please; look; listen to a song; say it loud; let’s sing.

– określam położenie przedmiotów w przestrzeni: obok, nad, pod, za, wysoko, nisko;

– rozwijam koncentrację, spostrzegawczość i pamięć;

– odtwarzam układy przedmiotów;