Grupa II

Grupa 2 „Niedźwiadki”

Nauczyciele: Agnieszka Zawadzka, Dominika Molęgowska

Pracownicy obsługi: Dorota Kozłowska, Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec  2019

1. Temat kompleksowy: NIBY TACY SAMI , A JEDNAK INNI

Dziecko:

– rozumie znaczenie słowa tolerancja;

– dostrzega, ze dzieci choć różne fizycznie, to są takie same;

– wskazuje swoje pozytywne cechy;

– stosuje zwroty grzecznościowe;

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;

– liczy obiekty;

– rozwija motorykę małą – kreśli kształt koła i ozdabia je wg. własnego pomysłu;

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

2. Temat kompleksowy: MOJA OJCZYZNA

Dziecko:

– poznaje symbole narodowe, wie jak wygląda polska flaga i polskie godło;

– wie, ze jest POLAKIEM;

– poznaje legendę o „Lechu, Czechu i Rusie”

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;

– uczy się na pamięć wiersza B.Szelągowskiej „Moja Ojczyzna”

– poznaje niektóre oznaczenia na mapie,

– opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu w różnych miejscach;

– rozwija sprawność manualną – rysuje flagę po śladzie, wykonuje flagę z elementów;

– rozwija słuch muzyczny; śpiewa piosenki i rozmawia na ich temat;

– uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach fizycznych;

3. Temat kompleksowy: WAKACYJNE PODRÓŻE

Dziecko:

– poznaje różne rodzaje ich zastosowanie, nazywa pojazdy;

– rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe – wnioskuje dokąd pojechały dzieci na wakacje;

– rozwija umiejętność wypowiadania sie na określony temat;

– zna i wymienia zagrożenia wynikające z przebywania w różnych środowiskach (woda, góry itp.);

– grupuje elementy i ocenia, gdzie jest najwięcej, gdzie jest najmniej;

– śpiewa piosenkę;

– maluje, tworzy kompozycje (żaglówka);

– wykonuje pracę plastyczną – (autobus) z wypychanki;

– uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;

BABY BEETTLES – PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

– ZOOM : oglądam 2 filmy: „HERE I AM”, „GO! STOP”!

– bawię się, oglądam filmy edukacyjne i słucham piosenek;

– słucham, rozumiem i uczę się mówić nowe słowa: here, peepboo; go, stop

– uczę się słów wybranych piosenek i je śpiewam oraz ilustruję ruchem;

– rozwijam sprawność manualną poprze ćwiczenia w zeszycie zadań: dopasuj i połącz – match and link with a line; narysuj linię wzdłuż ścieżki – draw a line to follow the path; rozumienie instrukcji po polsku i angielsku;

– poznaję słownictwo związane z pracą z książką oraz słuchaniem piosenek, oglądaniem obrazków i filmów: listen; repeat; open your books, close your books, look at the picture , be quiet, please; look; listen to a song; say it loud; let’s sing.