Grupa II

Grupa 2 „Niedźwiadki”

Nauczyciele: Agnieszka Zawadzka, Dominika Molęgowska

Pracownicy obsługi: Dorota Kozłowska, Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec 2019

1. Temat kompleksowy: MUZYKA WOKÓŁ NAS.

Dziecko:

– rozwija sprawność aparatu mowy poprze ćwiczenia ortofoniczne i fonacyjne;

– dziecko rozwija wrażliwość słuchową; rozpoznaje odgłosy otoczenia, natury, określa ich źródło; próbuje je naśladować;

– dziecko aktywnie słucha muzyki – improwizuje ruchowo do muzyki klasycznej (taniec ze wstążką);

– rozwija koncentrację uwagi;

– rozwija sprawność manualną – wykonuje z pomocą rodzica własny instrument perkusyjny;

– uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych i rytmicznych;

 

2. Temat kompleksowy: MARCOWA POGODA.

Dziecko:

– wzbogaca wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych;

– rozwija koncentrację uwagi;

– rozwija umiejętność wypowiadania sie na określony temat;

– rozwija sprawność manualną – formuje kulki z plasteliny, dokładnie je przykleja;

– rozwija spostrzegawczość wzrokową;

– eksperymentuje z wodą;

– rozwija poczucie rytmu;

– słucha odgłosów natury i je naśladuje;

– śpiewa piosenkę;

– liczy w zakresie 0-5, osłuchuje się z brzmieniem liczebników w zakresie 50;

– wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

– gra na instrumentach perkusyjnych;

3. Temat kompleksowy: WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Dziecko:

– wzbogaca wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie;

– słucha utworów literackich dotyczących wiosny;

– odpowiada na pytania dotyczące opowiadania;

– słucha odgłosów przyrody;

– eksperymentuje, bada przyrodę, budzenie zainteresowania przyrodą;

– rozwija sprawność manualną;

– swobodnie improwizuje przy muzyce;

– stosuje słowa: więcej, mniej;

– uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych;

4. Temat kompleksowy: WIOSENNE POWROTY

Dziecko:

– wzbogaca wiedzę o ptakach – rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki;

– słucha z uwagą czytanego tekstu;

– słucha utworów muzyki poważnej;

– rozwijanie umiejętności liczenia – dolicza do podanej liczby elementów lub odlicza (o jeden więcej, o jeden mniej);

– wykonuje ćwiczenia ruchowe;

– rozwijanie mowy czynnej – tworzy przeczenia do przymiotników;

– rozwija sprawność rąk;

REALIZACJA PROGRAMU POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI – BABY BEETTLES –

Realizacja podstawy programowej: I. 5, 8; II. 4, 9; III . 8, 9; IV. 1, 2, 5, 21;

„Zoom’s song” ; „Dance”, „Jump, Clap!” , – aktywne oglądanie filmów edukacyjnych, zabawy ruchowe przy piosenkach w języku angielski, nauka i utrwalanie słownictwa, rozwijanie sprawności manualnej, poprzez zadania w kartach pracy;

słownictwo: walk, run, zoom, I can, stop, dance, up, down, round, jump, clap,