Grupa II

Grupa 2 „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Monika Wisińska

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień 2019

Temat kompleksowy: W przedszkolu

 • Nawiązuję kontakt z innymi dziećmi i nauczycielami poprzez wzajemne poznanie się i wspólną zabawę,
 • Utrwalam imiona dzieci z grupy,
 • Rozpoznaję swój znaczek w różnych miejscach; poznaję funkcję znaczków przedszkolnych,
 • Poznaję kąciki zainteresowań w sali,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych,
 • Kształtuję umiejętność reagowania na sygnał,
 • Poznaję zasady funkcjonowania w grupie,
 • Kształtuję prawidłowe nawyki higieniczne,
 • Uważnie słucham tekstu czytanego przez nauczyciela,
 • Ilustruję ruchem treść śpiewanych piosenek.

Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia

 • Integruję się z grupą i buduję poczucie przynależności do niej,
 • Klasyfikuję zabawki według rodzaju,
 • Doskonalę znajomość schematu własnego ciała,
 • Podejmuję próby wspólnej zabawy z innymi dziećmi,
 • Stosuję zwroty grzecznościowe,
 • Usprawniam motorykę małą poprzez działania manipulacyjne,
 • Rozwijam sprawność fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych,
 • Rozwijam poczucie rytmu,
 • Uczę się ustawiać w kole,
 • Poznaję zasady warunkujące bezpieczną zabawę na terenie ogrodu przedszkolnego,
 • Uważnie słucham tekstów czytanych przez nauczyciela,
 • Sprzątam zabawki po skończonej zabawie.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni

 • Rozwijam orientację w przestrzeni,
 • Konstruuję budowle z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków,
 • Doskonalę percepcję wzrokową i pamięć,
 • Poznaję pracę policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo,
 • Poznaję miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię,
 • Układam proste rytmy,
 • Klasyfikuję przedmioty według wskazanej cechy,
 • Rozumiem znaczenie sygnalizatora świetlnego,
 • Rozróżniam uczestników ruchu drogowego,
 • Rozwijam spostrzegawczość słuchową; rozpoznaje dźwięki i podaje nazwy pojazdów, które te dźwięki wydają,
 • Poznaję kształt koła,
 • Uważnie słucham tekstów czytanych przez nauczyciela.

Temat kompleksowy: Dbamy o siebie i o środowisko

 • Rozwijam poczucie przynależności do grupy,
 • Rozpoznaję i nazywam części ciała,
 • Poznaję zasady bezpiecznego korzystania z toalety,
 • Podejmuję próby samodzielnego korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych,
 • Rozumiem znaczenie mycia rąk dla zdrowia; utrwalam etapy i zasady dotyczące mycia rąk,
 • Rozpoznaję i nazywam przedmioty służące do dbania o higienę osobistą,
 • Podaję nazwy i wskazuję części twarzy,
 • Dostrzegam różnice i podobieństwa między twarzami,
 • Ćwiczę i usprawniam narządy mowy,
 • Wykonuję czynności porządkowe po skończonej zabawie; odkładam zabawki na ich stałe miejsca,
 • Wskazuję i nazywam kolory podstawowe.
 • Śpiewam piosenkę.