Grupa III

Grupa 3  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7:3016:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc kwiecień 2021

 Temat kompleksowy: WIELKANOC

 • Kształtuję umiejętność uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat,
 • Poznaję tradycje i zwyczaje wielkanocne,
 • Wymieniam nazwy tradycyjnych potraw świątecznych,
 • Opowiadam treść historyjki obrazkowej, posługując się pełnymi zdaniami,
 • Rozwijam twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
 • Kształtuję umiejętność analizy i syntezy sylabowej,
 • Doskonalę sprawność manualną podczas ozdabiania pisanek,
 • Wykonuję ćwiczenia grafomotoryczne,
 • Doskonalę umiejętność przeliczania elementów w zakresie 10,
 • Określam kierunki i ustalam położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniam stronę lewą i prawą,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, rozwijam sprawność fizyczną,
 • Wykonuję doświadczenia i próbuję wyciągać wnioski.
 • Śpiewam piosenkę pt. „Święta Wielkanocne”, „Zając”.

Temat kompleksowy: DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

 • Wymieniam sposoby dbania o środowisko, rozwijam poczucie odpowiedzialności za czystość Ziemi, kształtuję świadomość ekologiczną,
 • Rozwijam myślenie przyczynowo- skutkowe, układam historyjkę obrazkową i opowiadam jej treść,
 • Doskonalę umiejętności manualne, wykonuję pracę plastyczną „Znaczek- Jestem przyjacielem przyrody”,
 • Śpiewam piosenkę „Sprzątanie Ziemi”,
 • Uczestniczę w zabawie ruchowej w j. angielskim „Pinocchio”, utrwalam nazwy ciała w j. angielskim,
 • Rozwijam umiejętność orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, rozwijam sprawność fizyczną,
 • Rozwijam koordynację wzrokowo- ruchową.

Temat kompleksowy: TAJEMNICE KSIĄŻEK

 • Wykazuję zainteresowanie książkami i czytaniem,
 • Kształtuję umiejętność wypowiadania się na temat ulubionej książki,
 • Kształtuję umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem; buduję wiedzę na temat powstawania papieru,
 • Poszerzam swoją wiedzę o zawodach: pisarza, grafika, redaktora, drukarza,
 • Rozwijam kreatywność przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania,
 • Poszerzam słownik o pojęcie księgarni; poznaje zasady zachowania się w księgarni,
 • Utrwalam znajomość zasad działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie książek,
 • Wykonuję ćwiczenia grafomotoryczne,
 • Kształtuję umiejętność posługiwania się pieniędzmi poprzez zabawę dydaktyczną w sklep,
 • Rozwijam umiejętność porządkowania przedmiotów według cech,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, rozwijam sprawność fizyczną, kształtuję prawidłową postawę ciała.