Grupa III

Grupa 3  „Jeżyki”

Nauczyciele: Kamila Malinowska, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Patrycja Broniak

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc marzec

2020

Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu.

 • Rozwijam twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
 • Poszerzam wiedzę dotyczącą otoczenia przyrodniczego,
 • Kształtuję umiejętność uważnego słuchania i formułowania dłuższych wypowiedzi,
 • Doskonalę koordynację wzrokowo – ruchową,
 • Doskonalę orientację w schemacie ciała – rozróżnianie prawej i lewej strony,
 • Kształtuję umiejętność rozpoznawania i nazywania części garderoby,
 • Rozwijam umiejętność kodowania i odkodowywania informacji,
 • Poszerzam wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie,
 • Kształtuję umiejętność wnioskowania,
 • Doskonalę umiejętność rozpoznawania symboli graficznych przedstawiających pogodę,
 • Rozwijam ogólną sprawność fizyczną.

Temat kompleksowy: Porządki w ogrodzie.

 • Utrwalam wiedzę na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę,
 • Kształtuję umiejętność prowadzenia obserwacji,
 • Poznaję pierwsze wiosenne kwiaty: krokus, przebiśnieg, zawilec, tulipan,
 • Rozwijam umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby,
 • Poznaję etapy siania roślin,
 • Rozwijam umiejętność dzielenia pracy w grupie,
 • Rozwijam pamięć i koncentrację uwagi,
 • Poszerzam zainteresowania przyrodnicze dotyczące ptaków,
 • Rozwijam aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,
 • Kształtuję prawidłową postawę ciała oraz polepszam funkcje układów krążenia i oddychania,
 • Kształtuję umiejętność wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6.

Temat kompleksowy: Zwierzęta na wiejskim podwórku.

 • Poszerzam wiedzę na temat pracy rolnika,
 • Rozwijam percepcję wzrokową poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic między krajobrazami wsi i miasta,
 • Doskonalę umiejętność klasyfikowania przedmiotów,
 • Doskonalę pamięć słuchową i ruchową,
 • Poszerzam wiedzę na temat zwierząt hodowlanych w gospodarstwie,
 • Kształtuję postawę odpowiedzialności i troski o zwierzęta,
 • Zdobywam wiedzę na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich,
 • Kształtuję umiejętność myślenia przyczynowo – skutkowego poprzez układanie i opowiadanie historyjki obrazkowej,
 • Kształtuję poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.