Grupa III

Grupa 3  „Sówki”

Nauczyciele: Marta Pokora, Dominika Molęgowska

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
8:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:008:00-16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc kwiecień 2019

Temat kompleksowy: Wiosenne powroty

 • uważnie słucham opowiadania, odpowiadam na pytania dotyczące jego treści,
 • rozpoznaję i nazywam wybrane gatunki ptaków,
 • rozwijam zainteresowania przyrodnicze,
 • słucham utworów muzyki poważnej,
 • wykonuję ćwiczenia ruchowe,
 • usprawniam umiejętność liczenia (doliczam do podanej liczby elementów i odliczam od podanej liczby elementów)
 • wykonuję prace plastyczną,
 • doskonalę sprawność rąk

Realizacja podstawy programowej: I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7,

IV 8, IV 15, IV 18

Temat kompleksowy: Wielkanoc

 • wzbogacam wiadomości na temat Wielkanocy
 • poznaję zwyczaje i tradycje świąteczne
 • utrwalam poznane figury
 • doskonalę umiejętność współpracy w parze
 • uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych
 • ilustruję ruchem utwory muzyczne
 • doskonalę poczucie rytmu
 • rozwijam wyobraźnię

Realizacja podstawy programowej: I 2, I 3, I 5,II 1, II 2, II 9, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7, IV 8, IV 12, IV 15

Temat kompleksowy: Wiosna na wsi

 • wzbogacam wiedzę o zwierzętach żyjących na wsi
 • rozpoznaję i nazywam zwierzęta wiejskie
 • doskonalę koncentrację uwagi
 • słucham utworów literackich
 • rozwijam umiejętnoś
 • wypowiadania się na określony temat,
 • doskonalę umiejętność przeliczania
 • uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych
 • rozwijam wyobraźnię

Realizacja podstawy programowej: I 2, I 3, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7,

IV 8, IV 12, IV 18

Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę.

 • wzbogacam wiedzę o sposoby ochrony przyrody,
 • wskazuję i nazywam właściwe i niewłaściwe zachowania ( w kontekście dbania o przyrodę)
 • umiem segregować śmieci
 • doskonalę twórcze myślenie oraz sprawność rąk
 • wzmacniam poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • rozwijam umiejętnoś
 • współpracy w grupie
 • doskonalę słuch fonematyczny
 • wykonuję prace plastyczne
 • rytmicznie poruszam się przy muzyce

Realizacja podstawy programowej: I 2, I 3, I 5, I 6, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 5, IV 7,

IV 8, IV 12, IV 18

Realizowanie Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss