Grupa III

Grupa 3  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7:3016:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc czerwiec 2021

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

 • Poszerzam wiedzę o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce i na świecie,
 • Rozwijam umiejętność porównywania zwierząt, wskazywania podobieństw i różnic pomiędzy nimi,
 • Rozpoznaję dźwięki wydawane przez wybrane zwierzęta i je naśladuje,
 • Rozwijam pamięć i poczucie rytmu, śpiewa piosenkę pt. „Zoo”
 • Uczestniczę w zabawie muzyczno- ruchowej w j. angielskim „Walking In the jungle”,
 • Uczestniczę w zabawie muzyczno- naśladowczej przy piosence „Małpa Filomena”,
 • Rozwijam sprawność manualną wykonując tematyczne prace plastyczne,
 • Wykonuję ćwiczenia grafomotoryczne,
 • Rozwiązuję zagadki dotyczące zwierząt,
 • Słucham opowiadania pt. „Ale dziwak” D. Góry i odpowiadam na pytania dotyczące jego treści,
 • Dokonuję analizy i syntezy sylabowej nazw zwierząt,
 • Doskonalę umiejętność reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych,
 • Wymieniam zasady zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lecie,
 • Kształtuję umiejętność segregowania zwierząt pod względem wielkości,
 • Liczę zwierzęta ustawione w szeregu, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, określam, ile jest wszystkich zwierząt,
 • Rozwijam sprawność fizyczną, kształtuje prawidłową postawę ciała.

Temat kompleksowy: LATO

 • Rozpoznaję i nazywam popularne gatunki roślin rosnące w Polsce, poznaję ich przeznaczenie,
 • Uważnie słucham opowiadań: „Letnie opowieści- rośliny na mojej działce” oraz „ Letnie opowieści- burza na Mazurach” M. Szczęsnej i odpowiadam na pytania dotyczące treści,
 • Poznaję zasady zachowania bezpieczeństwa w kontaktach z roślinami,
 • Uczestniczę w zabawie terenowej „Tropiciel przyrody”, wyszukuję w terenie wybrane elementy przyrody,
 • Prowadzę codzienną obserwację pogody i zaznaczam ją w kalendarzu pogody,
 • Omawiam sposoby bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych,
 • Poszerzam wiedzę na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych,
 • Wyjaśniam, w jaki sposób powstaje tęcza,
 • Rozwijam wiedzę o barwach podstawowych, tworzę kolory pochodne z barw podstawowych,
 • Śpiewam piosenkę w j. angielskim „The rainbow colors song”,
 • Utrwalam nazwy kolorów w j. angielskim,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, wykonuję ćwiczenia równoważne.

Temat kompleksowy: WAKACJE

 • Rozwijam wyobraźnię i kreatywność poprzez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych,
 • Słucham opowiadania M. Szczęsnej „Letnie opowieści- echo w Tatrach” oraz „Letnie opowieści- zabawy w wodzie” i odpowiadam na pytania dotyczące treści,
 • Kształtuję umiejętność budowania wypowiedzi, opowiadam o swoich wakacyjnych planach,
 • Doskonalę poczucie rytmu, śpiewam piosenkę „Jadę pociągiem prawdziwym”, inscenizuję ruchem treść utworu,
 • Poszerzam wiedzę na temat rzek, jezior i mórz,
 • Wskazuję na mapie Polski Tatry i Morze Bałtyckie,
 • Rozwijam sprawność manualną, maluje dłońmi i kulkami z waty,
 • Poznaję zasady bezpieczeństwa- postępowania w przypadku zgubienia się,
 • Rozwijam spostrzegawczość i koncentrację uwagi, odszukuję na obrazkach takie same elementy,
 • Rozpoznaję graficzny obraz swojego imienia wśród innych imion,
 • Rozwijam koordynację wzrokowo- ruchową,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.