Grupa III

Grupa 3  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7:3016:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc wrzesień 2020

I. Temat kompleksowy: W przedszkolu.

 • Pamiętam imiona dzieci w grupie przedszkolnej, kształtuję umiejętność przedstawiania się,
 • Ustalam zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego oraz właściwego zachowania w ogrodzie,
 • Kształtuję umiejętność odczytywania symboli rysunkowych,
 • Rozwijam umiejętności samoobsługowe,
 • Kształtuję umiejętność rzutu oburącz,
 • Tworzę kodeks grupy,
 • Kształtuję umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Kształtuję umiejętność poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • Rozwijam sprawność manualną i inwencję twórczą,
 • Rozwijam umiejętność werbalnego wyrażania uczuć,
 • Dzielę się zabawkami z innymi dziećmi.

II. Temat kompleksowy: Wakacyjne wspomnienia..

 • Poznaję cechy charakterystyczne dla lata,
 • Rozwijam umiejętności matematyczne poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy,
 • Kształtuję sprawność manualną,
 • Wdrażam się w rozpoznawaniu prawej i lewej strony,
 • Doskonalę umiejętność przeliczania,
 • Rozwijam umiejętność logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
 • Rozpoznaję charakterystyczne elementy dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego,
 • Doskonalę sprawność fizyczną poprzez zabawy ruchowe angażujące wszystkie grupy mięśniowe,
 • Usprawniam narząd artykulacyjny poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek,
 • Poznaję sposoby bezpiecznego korzystania ze środków transportu.

III. Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni.

 • Kształtuję umiejętność wypowiadania się na dany temat,
 • Kształtuję poczucie przynależności do rodziny,
 • Poznaję podstawowe zasady poruszania się pieszego, poznaję sposoby zachowania bezpieczeństwa na drodze,
 • Kształtuję cierpliwość i umiejętność czekania na swoją kolej,
 • Kształtuję postawę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo,
 • Poznaję zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami,
 • Kształtuję umiejętność zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,
 • Poznaję numery alarmowe,
 • Rozwijam umiejętność klasyfikowania/grupowania przedmiotów.

IV. Temat kompleksowy: Dbam o siebie i o środowisko.

 • Kształtuję orientacji w schemacie swojego ciała,
 • Doskonalę umiejętności samoobsługowe związane z higieną,
 • Poznaję zmysły: smaku, słuchu, dotyku, węchu, wzroku,
 • Rozpoznaję i nazywam przedmioty toaletowe,
 • Kształtuję nawyk dbania o swoje ciało,
 • Kształtuję umiejętność klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości,
 • Kształtuję odpowiedzialność za wspólną przestrzeń – wdrażanie do dbania o porządek w sali,
 • Kształtuję świadomość ekologiczną,
 • Rozwijam myślenie przyczynowo – skutkowe.