Grupa III

Grupa 3  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7:3016:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc styczeń 2020

I. Temat kompleksowy: Witamy Nowy Rok

 • Kształtuję umiejętność planowania ,
 • Ustalam położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby,
 • Doskonalę umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony,
 • Utrwalam nazwy pór roku oraz cechy charakterystyczne dla nich,
 • Poszerzam słownik o nazwy miesięcy,
 • Kształtuję umiejętność odczytywania symboli rysunkowych,
 • Potrafię wymieniać dni tygodnia w odpowiedniej kolejności,
 • Doskonalę sprawność fizyczną – umiejętność rzutu oburącz,
 • Rozwijam pamięć słuchową i wyobraźnię.

II. Temat kompleksowy: Co można robić zimą.

 • Nazywam zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy: mróz, śnieg, lód,
 • Kształtuję postawę dbałości o własne zdrowie,
 • Rozwijam umiejętność analizy i syntezy głoskowej,
 • Poszerzam wiedzę o otaczającym świecie – poznaje cechy i właściwości śniegu i lodu,
 • Kształtuję umiejętność zadawania pytań i formułowania wniosków,
 • Poszerzam wiadomości na temat życia zwierząt zimą,
 • Rozwijam umiejętność klasyfikowania przedmiotów – pary funkcyjne.
 • Kształtuję postawę szacunku wobec osób starszych,
 • Kształtuję umiejętność radzenia sobie z emocjami podczas rozgrywania gier – wygrana – przegrana.

III. Temat kompleksowy: Zimowe mistrzostwa sportowe.

 • Przestrzegam zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zimowych zabaw,
 • Rozwijam umiejętność rzutu do celu, doskonali motorykę w zakresie zwinności i zręczności,
 • Rozwijam koordynację słuchowo – ruchową,
 • Kształtuję umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby,
 • Doskonalę umiejętności konstrukcyjne – rozwija wyobraźnię przestrzenną,
 • Doskonalę sprawność motoryki małej i dużej,
 • Wzbogacam zasób słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi,
 • Kształtuję odporność emocjonalną
 • Kształtuję umiejętność uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównuje je z tym co znajduje się bliżej i dalej.