Grupa IV

Grupa 4 „Jeżyki”

Nauczyciele: Iness Partyka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi: Patrycja Broniak

Nauczyciel wspomagajacy: Sylwia Laska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc wrzesień 2020r.

Temat kompleksowy: W przedszkolu.

 • Pamiętam imion dzieci w grupie przedszkolnej, kształtuję umiejętności przedstawiania się,
 • Ustalam zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego oraz właściwego zachowania w ogrodzie,
 • Doskonalę umiejętność dokonywania analizy sylabowej,
 • Określam miejsce położenia obiektów wobec siebie i innych,
 • Rozwijam umiejętności samoobsługowe,
 • Kształtuję umiejętność rzutu oburącz,
 • Tworzę kodeks grupy,
 • Kształtuję umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.
 • Rozróżniam elementy postaci i przedstawiam ją różnymi technikami plastycznymi,
 • Kształtuję umiejętność poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej,
 • Rozwijam sprawność manualną i inwencję twórczą,
 • Rozwijam umiejętność werbalnego wyrażania uczuć,
 • Dzielę się zabawkami z innymi dziećmi.

Temat kompleksowy: Jesteśmy bezpieczni.

 • Rozwijam kompetencje językowe w trakcie zabaw i wypowiedzi,
 • Kształtuję poczucie przynależności do rodziny,
 • Poznaję podstawowe zasady poruszania się pieszego, wdrażam się do zachowania bezpieczeństwa na drodze,
 • Doskonalę umiejętność wyodrębniania głosek w nagłosie,
 • Rozwijam umiejętność posługiwania się pędzlem i farbami,
 • Doskonalę umiejętność pracy w zespole,
 • Dostrzegam regularności, konstruuję rytmy, przekładam rytm na ruch,
 • Utrwalam nazwy figur geometrycznych,
 • Poznaję pracę policjanta,
 • Poznaję zasady działania sygnalizatora świetlnego,

Temat kompleksowy: Pomocna dłoń.

 • Rozwijam umiejętność dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomymi, kształtuję postawy asertywne,
 • Kształtuję zręczność i szybkość,
 • Poznaję sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu ludzi,
 • Rozwijam umiejętność dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów,
 • Doskonalę spostrzegawczość słuchową i wzrokową,
 • Znam numery alarmowe,
 • Kształtuję umiejętność prowadzenia rozmowy w celu wezwania pomocy,
 • Kształtuję umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Wdrażam się do prawidłowego przeliczania,
 • Poznaję zasady bezpiecznego korzystania z różnych narzędzi, urządzeń itp.,