Grupa IV

Grupa 4

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:70

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc listopad 2019 r.

I. Temat kompleksowy: Moje miasteczko

 • inicjuję zabawy konstrukcyjne
 • kształtuję umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • kształtuję postawy prospołeczne, czerpię radość ze wspólnego działania i zabawy,
 • buduję tożsamość wynikającą z przynależności do rodziny, środowiska lokalnego
 • rozwijam orientację przestrzenną• buduję czynny i bierny słownik
 • dokonuję pomiaru długości przedmiotów z wykorzystaniem np.: kroków, stóp, łokci, klocków
 • rozwijam mowę i myślenia
 • wdrażam się do posługiwania się swoim imieniem, nazwiskiem oraz adresem
 • wdrażam się do panowania nad własnymi emocjami
 •  usprawniam percepcję wzrokową
 • rozwijam sprawność fizyczną, precyzję ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych

II.Temat kompleksowy: Dawno, dawno temu

 • rozwijam umiejętności samoobsługowe
 • rozwijam dużą i małą motorykę
 • kształtuję umiejętności wyrażania własnych emocji
 • wdrażam się do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • wdrażam się do respektowania zasad zabawy w grupie
 • wdrażam się do współdziałania z dziećmi w zabawie
 • rozwijam twórczą wyobraźnię
 • rozwijam mowę i myślenie
 • wdrażanie się do uważnego słuchania
 • rozwijam umiejętności przeliczania elementów w zbiorach

Realizacja programu BABY BEETTLES – PROGRAM POWSZECHNEJ DWUJĘZYCZNOŚCI

  •  uczę się słów wybranych piosenek i je śpiewam oraz ilustruję ruchem;- rozwijam sprawność manualną;
  • wykonuję ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń:
  • wykonuję ćwiczenia ruchowe związane z treścią filmów i piosenek;
  • bawię się i słucham piosenek;
  • dopasuj i połącz – match and link with a line;
  • narysuj linię wzdłuż ścieżki – draw a line to follow the path;

Realizacja programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej

  • Ćwiczenia ruchowe zorganizowane tak, aby dzieci zauważyły rytm i mogły go kontynuować. Kształtowanie orientacji przestrzennej i własnego punktu widzenia cd : (np. chodzenie pod dyktando, tor przeszkód),Porozumiewanie się dziecka co do miejsca dziecka w przestrzeni i położenia przedmiotów, które się wokół niego znajdują.Skupianie się na szeregach i wychwytywanie powtarzających się okładów rytmiczny