Grupa IV

Grupa 4 „Zuchy”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Ewa Dereń

Nauczyciel wspomagający: Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
6:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc czerwiec 2019 r.

Temat kompleksowy: Niby tacy sami, a jednak inni

 • odgaduje skąd pochodzą przedstawione na zdjęciach dzieci, opisuje ich wygląd
 • z zainteresowaniem słucha informacji o innych kulturach
 • wykonuje pracę plastyczną na zadany temat za pomocą techniki kropkowanie
 • odpowiada na pytania: tolerancja, akceptacja, podaje przykłady właściwego zachowania się wobec innych ras
 • wypowiada się z szacunkiem o dzieciach innych ras
 • opowiada historyjkę obrazkową, prawidłowo łącząc przyczynę ze skutkiem, nadaje tytuły poszczególnym obrazkom i całej historyjce
 • dokonuje oceny zachowania bohaterów historyjki
 • gra pod dyktando dyrygenta
 • rozwiązuje zagadki, podaje prawidłowe rozwiązanie
 •  przedstawia scenki teatralne, samodzielnie wymyśla ich zakończenie
 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i sprawnie je wykonuje
 • mierzy odległość i wysokość, podaje wynik pomiaru
 • godnie współpracuje w zespole

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże

 • wnioskuje na temat wakacyjnych podróży
 • podaje rozwiązanie zagadki, tworzy mapę skojarzeń do słowa wakacje
 • eksperymentuje, tworzy nowe kolory, planuje i rozmieszcza elementy na całej powierzchni kartonu, przedstawia wakacyjną wyprawę techniką malowania farbami akwarelowymi
 •  opisuje historię powstania bursztynu, podaje sposoby jego wykorzystania
 • wskazuje na mapie wybrane miejsca letniego wypoczynku, odczytuje wyrazy do czytania całościowego: wieś, jezioro, morze, Podhale
 • podaje propozycje spędzania wolnego czasu
 • swobodnie improwizuje przy muzyce
 • porusza się odpowiednio do gry w określonym metrum
 • wymienia charakterystyczne cechy lata, podaje nazwy letnich zabaw
 • wycina z kartonu element, składa z niego walizkę, kierując się instrukcją
 • wymienia nazwy liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas

 • w skupieniu słucha opowiadania
 •  eksperymentuje z wodą, piaskiem, tworzy pracę plastyczną
 • rozpoznaje piosenki po usłyszanej melodii
 • wykonuje układ ruchowy do piosenki
 • opisuje obrazki, formułuje dłuższe zdania poprawne pod względem gramatycznym, wymienia nazwy dni tygodnia
 •  zdaje sobie sprawę ze zbliżającej się chwili rozstania
  tworzy technikę malowania na gazie
 • śpiewa piosenki, recytuje wiersze, tańczy

Temat kompleksowy: Sport to zdrowie

 • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałby pozyskać
 • rozpoznaje i nazywa dyscypliny sportowe, w których jest wykorzystywana piłka
 • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, poprawnie formułuje wnioski
 •  wyraża chęć uprawiania sportu
 • wykonuje plakat promujący aktywność fizyczną
 • współzawodniczy z kolegami z grupy
 • liczy elementy i ustala wynik
 • wymienia letnie i zimowe dyscypliny sportowe
 • odczuwa radość ze wspólnej zabawy, panuje nad swoimi emocjami w sytuacjach, kiedy doświadcza wygranej lub przegranej
 •  prezentuje nabyte wiadomości i umiejętności

Realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: realizacja zadań tygodniowych i tablicy do ich oznaczania; określanie swoich emocji; pełnienie dyżurów grupowych itd.

Ćwiczenia gimnastyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe codziennie.