Grupa IV

Grupa 4 „Zuchy”

Nauczyciele: Katarzyna Kołakowska, Ewa Dereń

Nauczyciel wspomagający: Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk, Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
6:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc maj 2019 r.

Temat kompleksowy: Miejscowość, region

 • nazywam swoją miejscowość, poznaję jej historię, ważniejsze zabytki i miejsca
 • słucham nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, obrzędów, tańców, gwary
 • poznaję symbole narodowe: flaga, godło, hymn narodowy, wykonuję flagę
 • znam herb swojej miejscowości
 • wyodrębniam głoski w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • rozwijam sprawność manualną poprzez uczestnictwo w zabawach oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • rozpoznaję i nazywam wybrane figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podaję ich podstawowe cechy
 • reaguję ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • znam, na podstawie swojej miejscowości, sposoby budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywania materiałów budowlanych
 • zwracam uwagę na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
 • znam różne rodzaje wag, wyjaśniam ich rolę w określaniu masy przedmiotów
 • znam zasady działania wagi szalkowej.

Temat kompleksowy: Rodzina

 • określam pokrewieństwa pomiędzy członkami
 • opisuję wygląd rodziców; podaję ich charakterystyczne cechy (wygląd, charakter)
 • podaję informacje na temat pracy zawodowej rodziców
 • opowiadam o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
 • wyjaśniam wieloznaczność słowa dom
 • opowiadam o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podaję informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • poznaję zawody niedostępne w bezpośredniej obserwacji
 • określam czynności wykonywane w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielę się wiadomościami na temat życia w rodzinie
 • rozpoznaję i nazywam takie wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.
 • biorę udział w uroczystości Dnia Mamy i Taty; wykonuję drobne upominki; staram się sprawić przyjemność najbliższym
 • wyrażam swoje przeżycia wewnętrzne, uczucia poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.
 • rozróżniam zbiory równoliczne i zbiory nierównliczne
 • posługuję się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • przewiduję skutki niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania
 • orientuję się w kierunkach na kartce papieru, posługiwanie się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • dostrzegam symetrię w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.)
 • uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych.

Temat kompleksowy: Przyroda

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie
 • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
 • poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
 • wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
 • wyjaśnianie zjawiska tęczy
 • poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody
 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lupy, lornetki, mikroskopu
 • stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
 • stosowanie w wypowiedzi wielu zdań na dany temat
 • wykonuję prace plastyczno-konstrukcyjne różnymi technikami
 • uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku  zajęć i zabaw w grupie

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.