Grupa IV

Grupa  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Klusek

Pracownicy obsługi:  Aleksandra Wodarczyk

Nauczyciel wspomagajacy: Ewa Dobrogowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc  październik 2021

Temat kompleksowy: Dbamy o zdrowie.

 • Rozumiem znaczenia wyrażenia zdrowe odżywianie,
 • Kształtuję koordynację wzrokowo – ruchową,
 • Wzmacniam siłę ramion, nóg i tułowia,
 • Kształtuję umiejętność łączenia przyczyny ze skutkiem,
 • Rozpoznaję i nazywam własne emocje – strach,
 • Poznaję pracę lekarza, kształtuję umiejętność właściwego zachowania w gabinecie lekarskim,
 • Rozpoznaję i podaję nazwy części garderoby, rozumiem konieczność dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych,
 • Podwyższam umiejętności matematyczne poprzez kształtowanie rozumienia liczby w aspekcie kardynalnym; przeliczam w zakresie 10, określam ilość elementów,
 • Rozumiem znaczenia spożywania owoców dla zdrowia człowieka,
 • Poznaję znaczenia ruchu dla zdrowia.

Temat kompleksowy: Jesienią w parku i w lesie.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią i wiążę je z aktualną porą roku,
 • Kształtuję umiejętność rozróżniania prawej i lewej strony ciała,
 • Poznaję barwy podstawowe i pochodne,
 • Rozwijam kreatywność poprzez działania plastyczne,
 • Ćwiczę koordynację wzrokowo – ruchową,
 • Poznaję wygląd i nazwy różnych orzechów: włoski, laskowy,
 • Rozpoznaję zwierzęta i podaję ich nazwy,
 • Poznaję zwyczaje zwierząt szykujących się do zimy,
 • Zbieram eksponaty do kącika przyrodniczego.

 

Temat kompleksowy: Zabawy na jesienne wieczory.

 • Rozwijam cierpliwość i koncentrację,
 • Poszerzam zainteresowanie otaczającym światem, rozwijam umiejętność formułowania wniosków,
 • Rozbudzam zainteresowanie sztuką,
 • Doskonalę koordynację wzrokowo – słuchowo – wzrokową,
 • Kształtuję umiejętność właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • Wspomagam prawidłowy rozwój narządów artykulacyjnych i oddechowych,
 • Buduję poczucie odwagi i śmiałości w zabawach pantomimicznych,
 • Wdrażam nawyk prawidłowej postawy ciała,
 • Rozwijam twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
 • Kształtuję umiejętność dostrzegania szczegółów i łączenia ich z ogółem,