Grupa IV

Grupa 4 „Jeżyki”

Nauczyciele: Iness Partyka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi: Patrycja Broniak

Nauczyciel wspomagajacy: Ewa Dobrogowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc listopad 2020r.

Temat kompleksowy: Skarby jesieni.

 • Poznaję miejsca do przechowywania jesiennych darów,
 • Doskonalę umiejętność klasyfikowania obiektów,
 • Rozbudzam zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół,
 • Rozwijam słuch fonematyczny w zabawach muzycznych,
 • Identyfikuję głoskę „i” na podstawie wyrazu igła,
 • Rozwijam motorykę małą podczas wykonywania pracy plastycznej z wykorzystaniem plasteliny,
 • Doskonalę umiejętność doliczania i odejmowania,
 • Poznaję liczby 2,
 • Poznaję i nazywam przetwory jesienne,
 • Poznaję sposoby przetwarzania owoców i warzyw,
 • Rozwijam sprawność fizyczną – ćwiczenia z elementami skłonu, czworakowania i podskoku, ćwiczenia równoważne,
 • Doskonalę umiejętność aktywnego słuchania muzyki i wyrażania jej ruchem.

Temat kompleksowy: Nasza mała ojczyzna.

 • Wyjaśniam znaczenie wartości – miłość do ojczyzny,
 • Rozbudzam zainteresowania własną miejscowością,
 • Poznaję sposoby wyrażania postaw patriotycznych,
 • Rozpoznaję miejsca charakterystycznych dla danej miejscowości,
 • Rozwijam sprawność fizyczną i prawidłową postawę ciała – ćwiczenia dużych grup mięśniowych, kształtujące mięśnie brzucha, zabawy równoważne,
 • Poszerzanie wiedzę o domach w różnych zakątkach świata i Polski,
 • Utrwalam znajomość adresu i zasad jego podawania osobom obcym,
 • Doskonalę analizę słuchową i wzrokową, wyróżniam głoskę „d”
 • Identyfikuję litery „D”, „d”,
 • Rozwijam umiejętności matematyczne w zabawach z kodowaniem,
 • Poznaję regionalne stroje ludowe,
 • Doskonalę umiejętność konstruowania prac przestrzennych.

Temat kompleksowy: Mój dom – Polska.

 • Pobudzam zainteresowanie historią państwa polskiego,
 • Doskonalę pamięć i spostrzegawczość,
 • Przypominam znaczenie symboli narodowych Polski,
 • Doskonalę umiejętność analizy i syntezy wyrazów oraz dobieranie wyrazów – rymów,
 • Przyjmuję właściwą postawę podczas hymnu narodowego,
 • Poznaję charakterystyczne miejsca i budowle w Warszawie,
 • Kształtuję umiejętność sprawnego dokładania i odkładania elementów,
 • Doskonalę umiejętność rozróżniania strony lewej i prawej,
 • Poznaję sławnych Polaków,
 • Kształtuję poczucie rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • Doskonalę umiejętność wycinania, rozwijam dbałości o estetyczny wygląd prac,
 • Rozwijam potrzebę przebywania w uporządkowanym otoczeniu.