Grupa IV

Grupa 4 „Jeżyki”

Nauczyciele: Iness Partyka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi: Patrycja Broniak

Nauczyciel wspomagajacy: Ewa Dobrogowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc luty 2021

Temat kompleksowy: Cztery żywioły.

 • Kształtuję poczucie szacunku do sił przyrody,
 • Dobieram zjawiska przyrodnicze do właściwego żywiołu,
 • Poszerzam zasób słownictwa,
 • Kształtuję właściwą postawę ciała i rozwijam wiele grup mięśniowych,
 • Poznaję świat poprzez doświadczenia i eksperymenty,
 • Uczestniczę w różnych formach plastycznych,
 • Rozumiem znaczenie pojęć: ciężki, lekki,
 • Kształtuję umiejętność przewidywania następstw,
 • Ćwiczę percepcję wzrokową i słuchową,
 • Poznaję charakter pracy strażaka,
 • Rozwijam twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek,
 • Kształtuję umiejętność uważnego słuchania i formułowania dłuższych wypowiedzi,
 • Poszerzam wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie,
 • Rozwijam ogólną sprawność fizyczną.

Temat kompleksowy: Wielka wyprawa.

 • Rozwijam umiejętność wspinania się,
 • Doskonalę umiejętność myślenia logicznego, przyczynowo – skutkowego,
 • Poznaję i nazywam różne sposoby podróżowania,
 • Porównuję i identyfikuję literę r, czytam globalnie wyraz rower
 • Ćwiczę analizę i syntezę słuchową,
 • Doskonalę umiejętność orientacji na kartce papieru,
 • Posługuję się liczebnikami porządkowymi,
 • Poznaję liczbę 6 i 7,
 • Śpiewam piosenkę „Krakowiaczek przedszkolaczek”, ćwiczę pamięć i koncentrację uwagi,
 • Uczestniczę w zabawach muzyczno – tanecznych,
 • Rozwijam sprawność manualną i wyobraźnię podczas wykonywania prac plastycznych,
 • Kształtuję umiejętność prowadzenia obserwacji,
 • Rozwijam aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze,
 • Kształtuję prawidłową postawę ciała oraz polepszam funkcje układów krążenia i oddychania,

Temat kompleksowy: Nasze podróże.

 • Kształtuję umiejętność kodowania i dekodowania,
 • Nabywam umiejętność zakładania hodowli kwiatowych,
 • Poznaję wygląd i nazwy wybranych rośli egzotycznych,
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych z elementami rywalizacji,
 • Identyfikuję literę g
 • Odwzorowuję liczbę elementów za pomocą symboli – ćwiczenia w przeliczaniu i identyfikowaniu cyfr,
 • Poznaję świat wieloma zmysłami- uczestniczę w zabawach muzycznych, ruchowych i sensorycznych,
 • Poznaję wygląd i nazwy zwierząt z Dalekiej Północy,
 • Rozróżniam warunki pogodowe – wilgotność
 • Kształtuję poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.