Grupa IV

Grupa 4 „Jeżyki”

Nauczyciele: Iness Partyka, Kamila Malinowska

Pracownicy obsługi: Patrycja Broniak

Nauczyciel wspomagajacy: Ewa Dobrogowska

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30 7:30-17:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc  maj 2021

Temat kompleksowy: KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

 • Poznaję rodzaje i znaczenie książek;
 • Poznaję rolę książek w życiu codziennym, wiem w jaki sposób należy dbać o książki;
 • Znam pojęcia autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik;
 • Rozwijam pamięć słuchową i koordynację w czasie zabaw muzyczno – ruchowych;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania i odpowiadania na pytania;
 • Rozwijam umiejętność koncentracji uwagi;
 • Rozwijam sprawność motoryki małej,
 • Kształtuję właściwą postawę ciała poprzez wykonywanie ćwiczeń wzmacniających wiele grup mięśniowych i przeciw płaskostopiu;
 • Biorę udział w zabawach badawczych;
 • Poznaję liczbę 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • Rozwijam logiczne myślenie w zabawach z elementami kodowania;
 • Poszerzam słownictwo w języku angielskim.

Temat kompleksowy: BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY.

 • Wykonuję pracę plastyczną zgodnie z instrukcją;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania utworów literackich;
 • Poznaję najpopularniejsze utwory literatury dziecięcej;
 • Znam pojęcie morał;
 • Rozróżniam świat fikcyjny od realnego;
 • Rozwijam myślenie przyczynowo- skutkowe, układam historyjkę obrazkową;
 • Kształtuję sprawność fizyczną i motorykę całego ciała;
 • Porównuję liczebność zbiorów z zastosowaniem znaków <,>,=
 • Podejmuję próby układania, zapisywania i rozwiązywania prostych działań matematycznych;
 • Doskonalę koordynację wzrokowo – ruchową.

Temat kompleksowy:  RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA.

 • Kształtuję poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
 • Doskonalę umiejętność prawidłowego posługiwania się nożyczkami;
 • Rozwijam umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • Doskonalę pamięć wzrokową;
 • Rozwijam umiejętności manualne, wykonuję upominki dla rodziców;
 • Kształtuję umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji oraz wczuwania się w emocje najbliższych;
 • Układam historyjkę obrazkową, opowiadam jej treść;
 • Rozwijam percepcję wzrokową, układam obrazek z części;
 • Doskonalę grafomotorykę, ćwiczę umiejętność rysowania po śladzie oraz umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego;
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, wykonuję ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
 • Śpiewam piosenki w j. angielskim „I love my Mommy”, „I love my Daddy”