Grupa IV

Grupa 4

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:70

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc styczeń 2020r.

I. Temat kompleksowy:  Z Panią Zimą wesoło mija czas.

Obszar fizyczny
⦁ wdrażam się do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
⦁ wdrażam się do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
⦁ rozwijam sprawność manualną
⦁ rozwijam umiejętności samoobsługowe
Obszar emocjonalny
⦁ kształtuję umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
Obszar społeczny
⦁ buduję pozytywne relacje w grupie
⦁ rozwijam umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
Obszar poznawczy
⦁ wdrażam się do uważnego słuchania
⦁ rozwijam naturalną kreatywność w różnych formach aktywności
⦁ rozbudzam ciekawość oraz aktywność poznawczą
⦁ rozwijam mowę i myślenię
⦁ rozwijam percepcę wzrokową
II. Temat kompleksowy: : Niespodzianka dla babci i dziadka
Obszar fizyczny
⦁ wdrażam się do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
⦁ kształtuję nawyk prawidłowej postawy ciała
⦁ rozwijam sprawność manualną
Obszar emocjonalny
⦁ kształtuję umiejętność rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
Obszar społeczny
⦁ kształtuję postawy prospołeczne
⦁ wdrażam się do okazywania szacunku i miłości babci i dziadkowi
⦁ rozwijam umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych
Obszar poznawczy
⦁ rozwijam naturalną kreatywność w różnych formach aktywności
⦁ rozwijam mowę
⦁ kształtuję umiejętności orientacji w schemacie swojego ciała
⦁ rozwijam umiejętności taneczne i wokalne
⦁ kształtuję myślenia matematyczne.