Grupa IV

Grupa 4 „Niedźwiadki”

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej 

na miesiąc kwiecień 2020r.

I. Temat kompleksowy: Wielkanoc tuż tuż
Cele:
⦁  doskonalę sprawność ręki w trakcie malowania, wycinania, itp.
⦁  tworzę kompozycje dekoracyjne (kącik „wielkanocny”)
⦁  dostrzegam i nazywam wartości takie, jak dobro
⦁ przeżywam emocje związane ze zbliżającymi się świętami
⦁ odczuwam swoją przynależność do rodziny i grupy przedszkolnej
⦁ odczuwam szacunek i przywiązanie do tradycji
⦁ ćwiczę narządy mowy
⦁ próbuję odnajdować i dopowiadać słowa tak, by tworzyły rymy
⦁ dostrzegam zależność między całością obrazu a elementami składowymi
⦁ znam niektóre tradycje, symbole i zwyczaje typowe dla świąt wielkanocnych
⦁ porównuję liczebności zbiorów, stosując różne strategie
⦁ wiem, co jest potrzebne roślinie do życia
⦁ dostrzegam piękno wytworów sztuki i rzemiosła
⦁ aktywnie uczestniczę w zabawach ruchowych
⦁ doskonalę zwinność, skoczność i koordynację wzrokowo-ruchową
⦁ ćwiczę narządy mowy
⦁ przedstawiam emocje
⦁ radzę sobie z ewentualną porażką
⦁ kształtuję umiejętność współpracy
⦁ przestrzegam ustalonych reguł

II. Temat kompleksowy: Mali ekolodzy
Cele:
⦁ w zespole rówieśniczym
⦁ kształtuję postawy prospołecze – czerpię radość ze wspólnego działania
   i zabawy
⦁ wdrażam się do oceny własnego zachowania w kontekście podjętych  
   czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych
⦁ zdobywam wiedzę o świecie wdrażam się do aktywnego udziału w zabawach
   i ćwiczeniach ruchowych,  inspirowanie do aktywności własnej
⦁ rozwijam motorykę małą (chwyt, manipulacje, praca nadgarstka)
⦁ kształtuję czynności samoobsługowe – spożywanie posiłku z użyciem 
   sztućców, nakrywanie do stołu i sprzątanie po posiłku
⦁ przygotowuję się do rozumienia uczuć i emocji własnych oraz innych ludzi
  wywołanych kontaktem z przyrodą
⦁ buduję więzi emocjonalne z naturą, w tym odpowiedzialność za otaczający
  nas świat (ludzie, rośliny, zwierzęta)
⦁ kształtuję poczucie empatii i troski o zdrowie swoje i innych
⦁ wdrażam się do współdziałania społecznym, przyrodniczym i technicznym
⦁ wdrażam się do rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się
   w bliskim  otoczeniu za pomocą komunikacji werbalnej i niewerbalnej
⦁ kształtuję umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk
   fizycznych
⦁ rozwijam spostrzegawczość i pamięć wzrokową
⦁ rozwijam umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów według
  podanego kryterium