Grupa IV

Grupa 4

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
7:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:007:00-17:70

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

na miesiąc wrzesień 2019 r.

I.Temat kompleksowy: Przedszkole moim drugim domem

 • uczestniczę w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • bezpiecznie ipoprawnie wykonuję ćwiczenia gimnastyczne
 • rozwijam dużą imałą motorykę
 • doskonalę umiejętność wyrażania własnych emocji
 • buduję świadomość przynależności do grupy przedszkolnej
 • zapoznaję się z rozkładem pomieszczeń wprzedszkolu
 • przestrzegam ustalonych reguł izasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu
 • rozwijam mowę
 • rozwijam umiejętność nazywania kolorów
 • klasyfikuję obiekty ze względu na podaną cechę
 • uważnie słucham

II.Temat kompleksowy: Każdy z nas jest inny                                            

 • biorę udział w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych
 • rozwijam sprawność manualną
 • zdobywam umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji iuczuć własnych oraz innych ludzi
 • buduję pozytywne relacje w grupie
 • rozwijam umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach
 • rozwijam kreatywność wróżnych formach aktywności
 • rozwijam mowę
 • rozwijam umiejętności wokalne

Realizacja Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Posługiwanie się znanymi zwrotami w toku zajęć i zabaw w grupie.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów systemu „Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej.

Realizowanie elementów Dzielnicowego Programu Ekologicznego.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: realizacja zadań tygodniowych i tablicy do ich oznaczania; określanie swoich emocji; pełnienie dyżurów grupowych itd.

Ćwiczenia gimnastyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe codziennie.