Grupa V

Grupa 5 „SÓWKI”

Nauczyciele: Marta Pokora, Anna Zakołodna

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy: 6.30 – 16.30

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
6:30-13:306:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc wrzesień 2019

Temat kompleksowy: PRZEDSZKOLE – DRUGI DOM.

 • Określam swoje cechy fizyczne w odniesieniu do innych;
 • Określam swoje zainteresowania, preferencje itd.;
 • Dostrzegam swoją niepowtarzalność, a także niepowtarzalność innych i szanuję ją;
 • Tworzę przyjazną atmosferę w grupie;
 • Wyrażam swoje marzenia za pomocą ekspresji plastycznej;
 • Prawidłowo posługuję się liczebnikami głównymi;
 • Wyrażam muzykę ruchem;
 • Przestrzegam wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • Przypominam sobie pomieszczenia przedszkola i jego pracowników;
 • Zapoznaję się ze swoim znaczkiem rozpoznawczym;
 • Wymieniam nazwy poszczególnych części ciała;
 • Maluję charakterystyczne elementy postaci ludzkiej;
 • Nazywam różne stany emocjonalne;
 • Dzielę nazwy obrazków na sylaby;
 • Poznaję organizację grupy; nadaję nazwy kącikom; odnajduję miejsca wspólne oraz tylko jego.

Temat kompleksowy: ULICZNE SYGNAŁY.

 • Nazywam różne środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego;
 • Poznaję znaczenie pasów i sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych;
 • Znam zasady ruchu drogowego;
 • Rozróżniam tempo wolne i szybkie;
 • Wykonuję formę przestrzenną wg własnego pomysłu z różnorodnego materiału;
 • Rozpoznaję koło wśród innych figur geometrycznych;
 • Wiem do czego służą samochody specjalistyczne;
 • Znam numery alarmowe;
 • Wiem na czym polega praca policjanta;
 • Znam nazwę aktualnego miesiąca; łączę ją z porą roku.

Temat kompleksowy: JESIEŃ W LESIE (W PARKU).

 • Oglądam drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu i nazywam je;
 • Poznaję przyczyny usychania liści i zmiany ich kolorów jesienią;
 • Rozpoznaję drzewa po liściach i owocach;
 • Poznaję ogólną budowę grzybów i sposoby ich zbierania; wymieniam potrawy i przetwory sporządzone z grzybów;
 • Znam nazwy niektórych grzybów;
 • Zbieram owoce drzew i wzbogacam nimi kącik przyrodniczy; wykorzystuję owoce w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny sposób;
 • Poznaję na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy; zwracam uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt;
 • Przeliczam w zakresie określonego zbioru;
 • Określam pierwszą głoskę w nazwach obrazków;
 • Wyznaczam kierunki w odniesieniu do swojej osoby; posługuję się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni;
 • Uczestniczę w zabawach badawczych;
 • Wypowiadam się na temat parku jesienią.

Poznanie słownictwa angielskiego dotyczącego powyższych tematów kompleksowych a w szczególności:

– nazwy części ciała; piosenka „Head, shoulders, knees and toes”;

– jesieni i zjawisk pogodowych dla niej charakterystycznych; określanie kolorów liści;

– poznanie nazw popularnych środków transportu.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: zapoznanie z zasadami realizacji planu w grupie.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne – ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni w parach.