Grupa V

Grupa 5 „SÓWKI”

Nauczyciele: Marta Pokora, Anna Zakołodna

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy: 6.30 – 16.30

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30-13:30 6:30-16:30 6:30-16:30 6:30-16:30 6:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc czerwiec 2020

I. Temat kompleksowy: Dziecięce przyjaźnie.

 • Uważnie słucham wiersza i wypowiadam się na temat jego treści,
 • Śpiewam piosenkę i tworzę do niej akompaniament na instrumentach,
 • Wykonuję prezenty dla przyjaciela ozdabiając je według własnych pomysłów,
 • Prawidłowo posługuję się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • Tworzę zbiory według określonej cechy,
 • Doskonalę sprawność fizyczną, dokładnie wykonuję ćwiczenia,
 • Dzielę nazwy obrazków na głoski,
 • Rozpoznaję i nazywam figury geometryczne,
 • Odróżniam kulę od koła.

II. Temat kompleksowy: Na naszym podwórku.

 • Rozwijam zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • Wymieniam właściwości piasku i gliny,
 • Rysuję w umowny sposób plan swojego podwórka,
 • Dodaję i odejmuję w zakresie 10,
 • opowiadam historyjki obrazkowe,
 • doskonalę myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych.

III. Temat kompleksowy: Łąka i jej mieszkańcy.

 • Rozpoznaję i nazywam zwierzęta mieszkające na łące,
 • Prowadzę wnikliwe obserwacje przyrody,
 • Poznaję sposoby przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
 • Wyjaśniam znaczenie barwy ochronnej dla zwierząt,
 • Przeliczam elementy, dodaję i odejmuje na konkretach,
 • Rozpoznaje i nazywam monety nominałach: 1 zł, 2 zł, 5 zł i banknot o nominale 10 zł,
 • Rozwiązuję zagadki,
 • Rozwijam mowę i logiczne myślenie,
 • Uczestniczę w ćwiczeniach ruchowych,
 • Doskonalę umiejętność rytmicznego poruszania się przy muzyce.

IV. Temat kompleksowy: Nadszedł czas wakacji.

 • Wymieniam nazwy przedmiotów potrzebnych do wakacyjnych wędrówek,
 • Rozpoznaję i nazywam różne pojazdy,
 • Wykonuję z kartonu latającą rybkę,
 • Prawidłowo przeliczam elementy, dodaję i odejmuje na konkretach,
 • Dzielę nazwy obrazków na głoski,
 • Wystukuję rytm piosenki,
 • Doskonalę umiejętności wokalne,
 • Rozwijam sprawność ruchową
 • znam i wymieniam zagrożenia wynikające z przebywania w różnych środowiskach (woda, góry itp.),
 • podaję imię i nazwisko oraz swój adres.