Grupa V

Grupa 5 „SÓWKI”

Nauczyciele: Marta Pokora, Anna Zakołodna

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy: 6.30 – 16.30

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
6:30-13:30 6:30-16:30 6:30-16:30 6:30-16:30 6:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc marzec 2020

I.Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA NA ŚWIECIE.

 • Poznaję warunki niezbędne do rozwoju zwierząt;
 • Dostrzegam różnice w budowie dzikich zwierząt;
 • Nazywam domy zwierząt, ich sposób poruszania się i odżywiania;
 • Dodaję i odejmuję w zakresie 10 na materiale konkretnym;
 • Rozróżniam zbiory równoliczne i nierównoliczne;
 • Interesuję się poszerzaniem zainteresowań matematycznych;
 • W toku układania opowiadań rozwijam mowę;
 • Doskonalę sprawność manualną w toku zajęć plastycznych np. lepienia z plasteliny;
 • Śpiewam indywidualnie i zbiorowo piosenki o zwierzętach egzotycznych;
 • Poznaję zwierzęta sawanny.

II. Temat kompleksowy: CZY DINOZAURY ŻYŁY NAPRAWDĘ?

 • Poznaję historię powstania węgla kamiennego i jego właściwości;
 • Poznaję wybrane zwierzęta i rośliny żyjące w tamtym okresie;
 • Poznaję ważniejsze regiony Polski i znajdujące się tam bogactwa naturalne;
 • Pokazuję ręką kierunek linii melodycznej w toku śpiewania piosenek;
 • Wykonuję wycinankę z różnych materiałów;
 • Dodaję i odejmuję w zakresie 9 na materiale konkretnym;
 • Wypowiadam się na podany temat;
 • Rozwijam sprawność dłoni i palców w toku wydzierania z gazety;
 • Poznaję wybrane właściwości węgla kamiennego i soli kamiennej.

III. Temat kompleksowy: NADCHODZI WIOSNA.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną tj. coraz dłuższe dni, wzrost temperatury, powracające ptaki, pojawiające się kwiaty i pączki;
 • Poznaję pierwsze zwiastuny wiosny;
 • Rozwijam pamięć słuchową w toku osłuchania z wierszem;
 • Poznaję kalendarz pogody, symbole określające pogodę; samodzielnie prowadzę kalendarz;
 • Wykonuję rysunek uzupełniony wycinanką;
 • Przeliczam na materiale konkretnym w zakresie 10;
 • Rozwijam umiejętności wokalne poprzez poznanie i naukę piosenki; śpiewam piosenkę indywidualnie i zbiorowo;
 • Wypowiadam się na temat zachowania bohaterki opowiadania; określam, co jest dobre, a co złe.

IV. Temat kompleksowy: NADESZŁA WIOSNA.

 • Wypowiadam się na temat wiosennych powrotów ptaków;
 • Wykonuję wyklejankę z czarnego papieru usprawniając dłonie i palce;
 • Rozróżniam ptaki i ssaki; wykazuję się wiedzą na temat wybranych zwierząt;
 • W toku zabaw matematycznych doskonalę umiejętność dodawania i odejmowania;
 • Poznaję etapy rozwojowe motyla;
 • Porównuję pojemność różnych naczyń;
 • Rozwijam sprawność ruchową w toku zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych;
 • Wykonuję papierową pszczółkę z rolki po papierze toaletowym;
 • Poznaję pszczoły, ich budowę i zwyczaje.

Poznanie słownictwa angielskiego w toku realizacji programu Tom i Keri.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: zadania tygodniowe.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne – ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni w parach.

 

Zajęcia dodatkowe:

 • 9.03 – „Dzieci czytają dzieciom” – spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 380
 • 10.03 – „Legendy polskie” – warsztaty w Bibliotece Publicznej nr 52
 • 11.03 – warsztaty Klocki Lego
 • 18.03 – wyjście do Szkoły Podstawowej nr 42; poznanie sali sensorycznej;
 • 24.03 – „Legendy polskie” – warsztaty w Bibliotece Publicznej nr 52;
 • 27.03 – wizyta profilaktyczna w Klinice Stomatologicznej Dentis
 • 30.03 – warsztaty Labolo.