Grupa V

Grupa 5 „Niedźwiadki

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy: 7.00 – 17.00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc styczeń 2021

Krąg tematyczny: Jak mija czas?

 • aktywnie uczestniczę w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • uczę się kroku dostawnego
 • wdrażam się do wyrażania emocji za pomocą ruchu (śpiew, taniec, improwizacje)
 • rozwijam świadomość przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalę umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • buduję pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtuję umiejętność rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażam się do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • buduję czynny i bierny słownik (stosowanie pojęć dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • wdrażam się do posługiwania się nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • doskonalę umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczam i porównuję liczebność zbiorów
 • kształtuję umiejętność posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo

 

Krąg tematyczny: Sporty zimowe dla każdego

 • uczestniczę w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu
 • wdrażam się do zdrowego stylu życia (dobór stroju, aktywność, właściwe odżywianie, hartowanie organizmu)
 • stosuję się zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
 • uświadomiam sobie niebezpieczeństwo grożące podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
 • wdrażam sie do wyrażania emocji w trakcie zabaw na świeżym powietrzu
 • doskonalę umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi
 • wdrażam się do respektowania cudzych emocji
 • rozwijam świadomość przynależności do grupy przedszkolnej
 • doskonalę umiejętność stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów, koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach (zaproszenie do tańca i zabawy)
 • buduję pozytywne relacje rówieśnicze w zabawie i podczas pracy w grupach
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażam się do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • buduję czynny i bierny słownik dziecka (stosowanie nazw dyscyplin sportowych i zabaw zimowych)
 • doskonalę umiejętność posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 9
 • przeliczam i porównuję liczebność zbiorów
 • segreguję, klasyfikuję przedmioty (rekwizyty, przybory) według podanego kryterium
 • kształtuję umiejętność posługiwania się pojęciami: mniej, więcej, tyle samo, po równo
 • rozwijam wrażliwość i wyobraźnię muzyczną

 

Krąg tematyczny: Zimowe zabawy z babcią i dziadkiem

 • aktywnie uczestniczę w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu oraz w zabawach muzyczno-ruchowych i w tańcach
 • uwrażliwiam się na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na śniegu i lodzie
 • uświamiam sobie niebezpieczeństwa grożące podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy
 • kształtuję przywiązanie do tradycji rodzinnych
 • rozwijam wrażliwość na otaczającą go rzeczywistość
 • kształtuję umiejętność obdarowywania innych przemyślanymi prezentami adekwatnymi do swoich możliwości
 • kształtuję postawy prospołeczne (składanie życzeń, wręczanie prezentów)
 • kształtuję umiejętność wykonywania drobnych prac porządkowych w domu i przedszkolu
 • kształtuję nawyk utrzymywania czystości i porządku w najbliższym otoczeniu
 • rozwijam umiejętność pracy w parze i w grupie
 • kształtuję umiejętność wypowiadania się na dany temat pełnymi zdaniami
 • kształtuję umiejętność syntezy i analizy wzrokowo-słuchowej
 • kształtuję umiejętność rozpoznawania i nazywania liter
 • wdrażam się do czytania liter, sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • kształtuję umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby
 • rozwijam myślenie przyczynowo-skutkowe – porządkuję historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń (poprawne stosowanie zwrotów i wyrażeń dotyczących czasu: wcześniej, najpierw, potem, później, następnie, po tym, przedtem)
 • dodaję i odejmuję na konkretach (bez wprowadzenia pojęć dodawania i odejmowania)
 • rozwijam naturalną kreatywność w różnych formach aktywności
 • kształtuję poczucie rytmu i interpretacji muzyki ruchem