Grupa V

Grupa 5 „Niedźwiadki

Nauczyciele: Dominika Molęgowska, Agnieszka Zawadzka

Pracownicy obsługi: Agnieszka Borowiecka

Godziny pracy grupy: 7.00 – 17.00

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00 7:00-17:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc marzec 2021

Temat kompleksowy: Witaj, Wiosno!

 • rozwijam motorykę małą i wielką
 • aktywnie uczestniczę w ćwiczeniach koordynujących ruchy całego ciała – ćwiczenia rytmiczne
 • wdrażam się do sprawnego posługiwania się ołówkiem, kredką, mazakiem oraz nożyczkami
 • wdrażam się do rozwijania samodyscypliny (działanie zgodnie z zasadami i ustalonym rytmem np. dnia)
 • samodzielnie inicjuję aktywności (poczucie inicjatywy i motywacji wewnętrznej)
 • kształtuję umiejętność empatycznego zachowywania się
 • dostrzegam piękno przyrody w swojej okolicy
 • nazywam swoje emocje w kontakcie ze zwierzęciem, np. radość, zaskoczenie, strach
 • dzielę się z innymi dziećmi swoimi wrażeniami
 • wypowiadam się na temat swoich przemyśleń, wynikających z poznawania życia zwierząt i roślin
 • wykazuję zainteresowanie literami i czytaniem
 • kształtuję umiejętności wnioskowania matematycznego i twórczego myślenia przy prostych zadaniach matematycznych
 • zakładam zielnik, uczestniczę w prostych eksperymentach przyrodniczych
 • określam zmiany jako odwracalne lub nieodwracalne w przyrodzie oraz najbliższym otoczeniu
 • nazywam niektóre gatunki kwiatów i owoców na podstawie zdjęć oraz wyglądu, wskazuję podobieństwa i różnice
 • rozwijam naturalną kreatywność w różnych formach aktywności

 

Temat kompleksowy: Ach, ta pogoda!

 • kształtuję sprawność ciała i koordynację ruchową
 • aktywnie uczestniczę w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych i muzycznych
 • poprawnie wykonuję podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • przedstawiam swoje emocje i uczucia z użyciem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • wdrażam sie do radzenia sobie z negatywnymi emocjami (z przegraną, z czekaniem na swoją kolej, na ulubioną zabawkę itp.)
 • ćwiczę obdarzanie uwagą inne dzieci i osoby dorosłe
 • wyrażam szacunek wobec siebie i innych osób oraz dla odmiennych poglądów i pomysłów
 • wdrażam sie do uważnego słuchania i rozmawiania na podany temat
 • wdrażam się do systematycznego rejestrowania zjawisk pogodowych
 • wdrażam się do odkrywania tajemnic związanych ze zjawiskami pogodowymi, szukam odpowiedzi na nie w różnych źródłach informacji
 • rozpoznaję litery, odczytuję sylaby i krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter (w formie drukowanej)
 • klasyfikuję według różnych kryteriów, uogólniam według wybranego klucza klasyfikacji
 • objaśniam kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych
 • układam i rozwiązuję zagadki oraz tworzę opowiadania