Grupa V

Grupa 5 „SÓWKI”

Nauczyciele: Marta Pokora, Anna Zakołodna

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy: 6.30 – 16.30

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
6:30-13:306:30-16:306:30-16:306:30-16:306:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

na miesiąc listopad 2019

I. Temat kompleksowy: DOMY I DOMKI.

 • Poznaję, na podstawie swojej miejscowości, sposoby budowania dawniej i współcześnie;
 • Nazywam zawody związane z budownictwem;
 • Poznaję na wybranych przykładach (jeż, wiewiórka, bocian) jak zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • Dostrzegam zmiany w wyglądzie zwierząt związane z porą roku;
 • Interpretuję muzykę ruchem, rozwijając wrażliwość muzyczną i poczucie rytmu;
 • Poznaję budowę domu stosując określenia z nim związane;
 • Nazywam wybrane figury geometryczne; dostrzegam ich cechy.

II. Temat kompleksowy: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.

 • Bezpiecznie korzystam z wybranych urządzeń technicznych;
 • Poznaję różne formy zastosowania techniki w życiu ludzi;
 • Poznaję sposoby oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie;
 • Kształtuję słuch i pamięć muzyczną, śpiewając piosenki;
 • Wykonuję pracę przestrzenną wg instrukcji rozwijając sprawność manualną;
 • Odpowiadam na pytania dotyczące utworu, rozwijając mowę;
 • Dostrzegam charakterystyczne cechy przedmiotów rozwijając myślenie logiczne i spostrzegawczość;
 • Rozwijam umiejętność przeliczania i dodawania;
 • Poznaję korzyści wynikające ze stosowania urządzeń elektrycznych w domu.

III. Temat kompleksowy: A DESZCZ PADA I PADA.

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią oraz występujące zjawiska atmosferyczne;
 • Rozumiem rolę wody w życiu ludzi i zwierząt;
 • Wypowiadam się na określony temat;
 • Ilustruję ruchem treść piosenki;
 • Rozwijam sprawność manualną, pomysłowość i doświadczenia plastyczne;
 • Przeliczam elementy prawidłowo posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi;
 • Nazywam wybrane figury geometryczne oraz ich cechy;
 • Poznaję zjawisko krążenia wody w przyrodzie;
 • Poznaję zjawisko parowania i skraplania w toku zabaw badawczych.

IV. Temat kompleksowy: ZDROWIE NASZYM SKARBEM.

 • Ubieram się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • Wdrażam się do dbania o higienę całego ciała, zębów i rąk zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;
 • Poznaję zdrową żywność; chętnie ją spożywam i unikam produktów niezdrowych;
 • Przezwyciężam niechęć do nieznanych potraw;
 • Kształtuję słuch i poczucie rytmu, poprzez wyrażanie muzyki ruchem;
 • Rozumiem potrzebę kontaktu z lekarzem w razie choroby;
 • Dostrzegam potrzebę dbania o zęby i ich leczenia;
 • Uczestniczę w zabawach badawczych;
 • Segreguję figury wg kształtu rozwijając umiejętności klasyfikowania; nazywam figury geometryczne;
 • Okazuję uczucia poprzez mimikę twarzy.

Poznanie słownictwa angielskiego dotyczącego powyższych tematów kompleksowych a w szczególności:  jesieni i zjawisk pogodowych dla niej charakterystycznych; określanie kolorów liści; części domu; emocji.

Realizowanie elementów metody Batii Strauss poprzez zabawy naśladowcze, rytmiczne i integracyjne przy muzyce.

Realizowanie elementów Planu Daltońskiego w grupie: zapoznanie z zasadami realizacji planu w grupie.

Realizowanie ćwiczeń metodą Weroniki Sherbourne – ćwiczenia kształtujące świadomość osoby, schematu ciała i przestrzeni w parach.