Grupa VI

Grupa 6 „Niedźwiadki”

Nauczyciele

Nauczyciel wspomagający:

Pracownicy obsługi:

Godziny pracy grupy:

:Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 16:00 8:00 -16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

październik 2021

 • Temat kompleksowy: Taniec jesiennych liści
  • kształtuję umiejętności swobodnego, spontanicznego poruszania się w rytm muzyki lub zgodnie z podanym opisem lub narracją
  • kształtuje zwinność, zręczność, szybkość, wytrzymałość
  • wdrażam się do podjęcia zdrowej rywalizacji
  • rozwijam zdolność do odczuwania wewnętrznego zadowolenia z dobrze wykonanego zadania
  • kształtuję umiejętność wyrażania własnych stanów emocjonalnych w różnych formach (społecznie akceptowanych) – werbalnych i niewerbalnych
  • rozwijam samodzielność w przygotowaniu przyborów i materiałów do zajęć
  • wdrażam sie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
  • wdrażam sie do odpowiedzialnego wypełniania obowiązków dyżurnego
  • kształtuję umiejętność przeprowadzania prostych doświadczeń i ich obserwowania
  • kształtuję umiejętność wnioskowania na podstawie wykonywanych i obserwowanych doświadczeń
  • doskonalę umiejętność obserwowania przyrody jesienią i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przeżyciami
  • wdrażam się do globalnego czytania
  • rozwijam umiejętność budowania i konstruowania z różnorodnych klocków i elementów konstrukcyjnych według podanego wzoru
  • kształtuję umiejętność klasyfikowania przedmiotów spełniających podany warunek (wielkość, kolor, kształt), tworzenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów, ustawianie elementów rosnąco i malejąco (od najmniejszego do największego)

   

  Temat kompleksowy: Odkrywamy sekrety lasu

  • kształtuję sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo-ruchową podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw muzyczno-ruchowych
  • kształtuję umiejętność wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką
  • przejawiam emocjonalny stosunek do świata przyrody
  • rozwijam umiejętność zgodnej współpracy w zespole nad wspólnym projektem plastycznym
  • rozwijam zainteresowania muzyczne, ruchowe i plastyczne
  • kształtuję pożądane zachowania (bezpieczeństwo) w kontaktach z przyrodą (rośliny, zwierzęta)
  • wdrażam się do poszanowania przyrody ożywionej i nieożywionej
  • podejmuję próby pisania w powiększonej liniaturze
  • doskonalę umiejętność wypowiadania się na określony temat
  • doskonalę umiejętność przeliczania w zakresie 5 (liczebniki główne i porządkowe)
  • rozpoznaję monety (1 zł, 2 zł, 5 zł)
  • układam własne rytmy wizualne i dźwiękowe