Grupa VI

Grupa 6 „Mali Odkrywcy”

Nauczyciele: Joanna Dworzaczek, Katarzyna Kołakowska

Nauczyciel wspomagający: Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi: Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

czerwiec  2020

I. Temat kompleksowy: Niby tacy sami, a jednak inni

 • rozwijam mowę, wypowiadam się na temat opowiadania,
 • kształtuję postawę tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • wyjaśniam znaczenie słowa tolerancja, akceptacja,
 • wiem, kto obchodzi święto 1 czerwca
 • układam zdania: oznajmujące, pytające i rozkazujące,
 • układa zdania z rozsypanki wyrazowej
 • rozwijam sprawności manualnej,
 • dostrzegam różnice i podobieństwa pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • rozróżniam emocje, przyjemne i nieprzyjemne, towarzyszące ludziom dorosłym i dzieciom.
 • uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • poznaję działanie wagi szalkowej, stosuję słowa: ciężki, lekki, cięższy od, lżejszy od, o takiej samej masie,
 • porównuję masę przedmiotów umieszczonych na wadze szalkowej.

II. Temat kompleksowy: Moja Ojczyzna

 • wiem, jak powstała Warszawa,
 • znam symbole narodowe,
 • układam zdania z podanymi słowami: stolica, Wisła, syrenka,
 • wskazuję na mapie Polski największe miasta, rzeki, jeziora, morze, góry,
 • wymieniam nazwy wybranych państw należących do UE, opisuję symbole UE,
 • podaję nazwy państw sąsiadujących z Polską,
 • wiem, że Hans Christian Andersen pochodził z Danii, pisał baśnie dla dzieci,
 • wykonuję pracę plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów,
 • wiem, że porównując ilość płynów w naczyniach, nie należy sugerować się jego wyglądem,
 • wiem, że płyny występują w butelkach 0,5l, 1l, 1,5l,
 • dokonuję analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
 • czytam ze zrozumieniem proste zdania,
 • wypowiadam się na temat opowiadania,
 • wypowiadam się pełnymi zdaniami,

III. Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże

 • wypowiadam się na dowolny temat,
 • wykonuję prace plastyczne techniką origami,
 • wykonuję prace plastyczne różnymi technikami,
 • wskazuję miejsce Polski na globusie, mapie,
 • wiem, co oznaczają kolory na mapie fizycznej
 • wymieniam przedstawicieli roślin i zwierząt z różnych środowisk
 • liczę w zakresie 20
 • wskazuję na mapie Europy miejsca wakacyjnego odpoczynku,
 • samodzielnie wykonuję prace plastyczne,
 • układam zadania tekstowe, czytam tekst,
 • układam rytmy trzy-, czteroelementowe,
 • dzielę na głoski dowolne słowa,
 • klasyfikuję przedmioty według dwóch, trzech cech,
 • posiadam dobrze rozwiniętą orientację przestrzenną,
 • zawsze dbam o swoje bezpieczeństwo.

IV. Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas

 • posiadam rozwiniętą orientację przestrzenną, odszukuję przedmioty na obrazku, określam ich położenie,
 • wykonuję prace plastyczne z użyciem różnych materiałów,
 • wymieniam nazwiska znanych malarzy,
 • uczestniczę w różnych ćwiczeniach i zabawach ruchowych,
 • dodaję i odejmuję w zakresie 20,
 • czytam każdy tekst,
 • czytam samodzielnie tekst o wakacjach,
 • wykonuję prace plastyczne oparte o obserwacje, doświadczenia,
 • śpiewam piosenki z repertuaru starszych dzieci,
 • przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na wakacjach,
 • wypowiadam się na dowolny temat.