Grupa VI

Grupa 6 „Sowy”

Nauczyciele: Anna Zakołodna, Marta Pokora

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek, Aneta Wiśniewska

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

:Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 16:00 8:00 -16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

luty 2021

I. Temat kompleksowy: Zabawy na śniegu

 • Wypowiadam się na temat zabaw na śniegu,
 • Poznaję niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów ,
 • Rozpoznaję i nazywam literę g – małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • Wymieniam nazwy dni tygodnia,
 • Śpiewam piosenkę,
 • Rozwijam mowę, wypowiadam się na temat wysłuchanego opowiadania,
 • Wykonuje pracę plastyczną,
 • Rozwijam sprawność manualną

II. Temat kompleksowy:  Tak mija nam czas

 • Dostrzegam rytmiczna organizację czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy,
 • Poznaję wybrane mierniki czasu od starożytności do dnia dzisiejszego,
 • Nazywam pory dnia – rano, południe, popołudnie, wieczór, noc,
 • Odpowiednio stosuje określenia przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze,
 • Rozpoznaję i nazywam literę w- małą i wielką, drukowana i pisaną,
 • Rozwijam umiejętność dodawania,
 • Wymieniam nazwy miesięcy,
 • Zakładam hodowlę roślin, prowadzę obserwację ich wzrostu,
 • Rozwijam sprawność manualną,
 • Doskonalę umiejętność wycinania,
 • Bawię się przy piosence.

III. Temat kompleksowy: Nie jesteśmy sami w kosmosie

 • Wymieniam nazwy wybranych planet Układu Słonecznego,
 • Poznaję model kuli ziemskiej – globus, wskazuję na nim kontynenty, morza, oceany,
 • Poznaję zawody związane z kosmosem – kosmonauty, astronoma,
 • Rozpoznaję i nazywam literę p – wielką i małą , drukowaną i pisaną,
 • Poznaję zapis cyfrowy liczby 8,
 • Rozpoznaję i nazywam poznane cyfry,
 • Rozwijam aktywność twórczą,
 • Reaguję ruchem na określone metrum,
 • Doskonalę sprawność ruchową.

Realizowanie  Programu Powszechnej Dwujęzyczności

Realizowanie elementów koncepcji Planu Daltońskiego

Realizowanie metody Odimiennej Nauki Czytania

Realizowanie elementów metody Batii Strauss

 

 

v