Grupa VI

Grupa 6 „Sowy”

Nauczyciele: Anna Zakołodna, Marta Pokora

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

:Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 16:00 8:00 -16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

wrzesień 2020

Temat kompleksowy: W PRZEDSZKOLU

 • Podaję informację o sobie poprzez określanie swoich cech fizycznych tj. wzrost w odniesieniu do innych, kolor włosów, oczu;
 • Określam swoje ulubione potrawy i formy wypoczynku oraz zainteresowania;
 • Współtworzę przyjazną atmosferę w grupie poprzez przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • Rozpoznaję przedmioty, rośliny i zwierzęta za pomocą zmysłów dotyku, smaku, węchu, wzroku i słuchu;
 • Rozpoznaję pracowników przedszkola i pomieszczenia znajdujące się w budynku; stosuję odpowiednie formy grzecznościowe (także w języku angielskim);
 • Rozpoznaję i nazywam swój znaczek rozpoznawczy;
 • Wymieniam nazwy poszczególnych części ciała (także w języku angielskim);
 • Rozpoznaję i nazywam różne stany emocjonalne (także w języku angielskim).

Temat kompleksowy: ZNOWU W PRZEDSZKOLU

 • Uczestniczę we wspólnych zabawach ruchowych i muzyczno-rytmicznych prowadzonych metodą B. Strauss oraz W. Sherbourne;
 • Współdziałam podczas gier i tańców integracyjnych nawiązując relacje z innymi dziećmi;
 • Zwracam uwagę na piękno naszego kraju poprzez oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań, odwoływanie do się własnych obserwacji;
 • Aktywnie uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Rozpoznaję zapis swojego imienia;
 • Wypowiadam się na temat wakacji rozwijając umiejętność wypowiadania się (także utrwalanie słownictwa angielskiego).

Temat kompleksowy: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Poznaję różne środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego;
 • Poznaję znaczenie pasów i wybranych znaków drogowych;
 • Wiem, przy jakim świetle sygnalizacji przechodzimy przez ulicę;
 • Rozpoznaję koło wśród innych figur (także w języku angielskim ;
 • Poznaję rolę samochodów specjalistycznych;
 • Poznaję nazwę i charakterystyczne cechy aktualnego miesiąca.

Temat kompleksowy: NADESZŁA JESIEŃ

 • Oglądam drzewa znajdujące się w bliskim otoczeniu; nazywam je; wyjaśniam zjawisko usychania liści;
 • Rozpoznaję drzewa po ich owocach i liściach;
 • Zbieram owoce drzew, wzbogacam nimi kącik przyrodniczy; wykorzystuję owoce w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny niestandardowy sposób;
 • Poznaję wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych i niejadalnych na obrazku oraz w naturze;
 • Poznaję na wybranych przykładach np. jeża, wiewiórki i bociana (także w języku angielskim), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do ciepłych krajów, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracam uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra i piór);
 • Rozwijam wrażliwość słuchową w toku śpiewania piosenek i tworzenia akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych;
 • Wyznaczam kierunki w odniesieniu do swojej osoby;
 • Wiem, że łupinka chroni nasiona – interesuję się przyrodą;
 • Rozwijam słuch fonematyczny poprzez wybrzmiewanie głoski w nagłosie.