Grupa VI

Grupa 6 „Sowy”

Nauczyciele: Anna Zakołodna, Marta Pokora

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek, Aneta Wiśniewska

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

:Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 16:00 8:00 -16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

maj 2021

Temat kompleksowy: W ŚWIECIE MUZYKI.

 • Wykonuję akompaniament do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach indywidualnie i grupowo;
 • Wykonuję instrumenty perkusyjne z różnych materiałów;
 • Określam kierunek ruchu stosując określenia: na prawo od, na lewo od;
 • Maluję nastrój wysłuchanego utworu muzycznego;
 • Porusza się w ustalony sposób przy nagraniu muzyki poważnej.

Temat kompleksowy: MÓJ REGION, MOJE PAŃSTWO, MOJA UNIA.

 • Nazywam swoją miejscowość, poznaję jej historię, ważniejsze instytucje, zabytki i miejsca;
 • Poznaję legendy, opowieści związane ze swoją miejscowością, swoim regionem;
 • Tworzę plan swojego osiedla i swojej miejscowości;
 • Organizuję kącik regionalny wzbogacony o eksponaty z przedszkola i przyniesione z domu;
 • Słucham nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu; poznaję wybrane obrzędy, tańce i gwarę;
 • Poznaję legendy, opowiadania i wiersze dotyczące powstania państwa polskiego;
 • Podaję nazwę naszego kraju, symbole narodowe (flaga, godło, hymn);
 • Poznaję poprzez literaturę pochodzenie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • Nazywam największe rzeki Polski – Wisłę i Odrę; morze – Bałtyk; góry – Tatry; oraz większe miasta Polski;
 • Czytam krótkie, ilustrowane teksty;
 • Dodaję i odejmuję w zakresie 10 z wykorzystaniem zbiorów zastępczych;
 • Odtwarzam proste układy rytmiczne w różny sposób;
 • Układam obrazki historyjki obrazkowej wg kolejności zdarzeń;
 • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej (flaga, należące państwa).

Temat kompleksowy: ŁĄKA WIOSNĄ.

 • Poznaję warunki niezbędne do rozwoju zwierząt;
 • Określam znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt;
 • Czytam krótkie, ilustrowane teksty;
 • Poznaję nominały wybranych monet i banknotów; używam ich papierowych sylwet w zabawie;
 • Opowiadam o rozwoju motyla na podstawie obrazków;
 • Aktywnie uczestniczę w ćwiczeniach metodą R. Labana;
 • Tworzę obrazki łąki wiosną poprzez rozdmuchiwanie farby i robienie stempli palcami;
 • Reaguję odpowiednim ruchem na wysokość dźwięków;
 • Wykonuję papierową biedronkę – rozwijam sprawność manualną;
 • Zapoznaję się ze środowiskiem przyrodniczym – łąką, obserwując owady, oglądając kwiaty.

Temat kompleksowy: MOI RODZICE.

 • Podaję informacje jakie zawody wykonują moi rodzice i czym się zajmują;
 • Opisuję wygląd rodziców; podaję ich cechy charakterystyczne;
 • Określam czynności domowe wykonywane przez poszczególnych członków rodziny;
 • Czytam krótkie, ilustrowane teksty;
 • Wypowiadam się na podany temat rozwijając umiejętność wypowiadania się;
 • Rozwijam umiejętności wokalne w toku śpiewania piosenek;
 • Rozwijam umiejętności dodawania i odejmowania na materiale konkretnym.