Grupa VI

Grupa 6 „Sowy”

Nauczyciele: Anna Zakołodna, Marta Pokora

Nauczyciel wspomagający: Izabela Rojek, Aneta Wiśniewska

Pracownicy obsługi: Iwona Goliszewska

Godziny pracy grupy:

:Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 16:00 8:00 -16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00 8:00 – 16:00

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

listopad 2020

Temat kompleksowy: DOMY I DOMKI.

 • Poznaję, na podstawie swojej miejscowości, sposoby budowania dawniej i współcześnie;
 • Poznaję, na wybranych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do zimy;
 • Zwracam uwagę na zmiany w wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra i piór);
 • Poznaję literę „i” małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Rozwijam sprawność manualną w toku wykonywania prac plastycznych z materiałów z odzysku;
 • Rozwijam umiejętności wokalne, śpiewając piosenki;
 • Rozpoznaję i nazywam figurę geometryczną – trójkąt;
 • Rozpoznaję i nazywam domy zwierząt.

„Tom i Keri” – rozdział wstępny: „sing, play, come, hello, yellow, house, standup, Sit down, make a circle”.

 

Temat kompleksowy: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE.

 • Bezpiecznie korzystam z wybranych urządzeń elektrycznych;
 • Poznaję w sposób bezpośredni i pośredni różne formy zastosowania techniki w życiu ludzi;
 • Poznaję literę „t” małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Odpowiadam na pytania dotyczące opowiadania W. Chotomskiej pt. „Lodówka”;
 • Ćwiczę rzucanie i chwytanie piłki w toku ćwiczeń gimnastycznych;
 • Tworzę akompaniament perkusyjny do piosenki „Domowe urządzenia”;
 • Wykonuję wydzierankę z papieru kolorowego na temat „Domowe urządzenia elektryczne”;
 • Poznaję zapis cyfrowy liczby 5; rozpoznaję i nazywam cyfry 1-5;
 • Rozwijam słuch fonematyczny w toku podziału słów na głoski.

„Tom i Keri” – rozdział 14: „pig, cow, farmer, the duck goes quack, the cat goes miaow, the pigs should not be there, What goes… ..? „.

 

Temat kompleksowy: PADA DESZCZ

 • Obserwuję zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią tj. padający deszcz, mgły, obniżająca się temperatura, skracająca się długość dnia;
 • Poznaję rolę wody w życiu człowieka i zwierząt;
 • Poznaję literę „d” małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Wymieniam oznaki późnej jesieni w oparciu o wiersz J. Koczanowskiej „Listopad”;
 • Aktywnie uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Interesuję się przyrodą nieożywioną w toku eksperymentów z tym, co pływa, a co tonie;
 • Maluję z wykorzystaniem techniki „mokre w mokrym”;
 • Rozpoznaję i nazywam prostokąt;
 • Omawiam, w oparciu o obrazek, krążenie wody w przyrodzie.

„Tom i Keri” – rozdział 15: „ funny, puppet, hand, foot, feet, Funny Teddy, Oh dear! , It’s my turn!, Let’s see, Do you like?, Watch.

 

Temat kompleksowy: ZDROWIE NASZYM SKARBEM.

 • Ubieram się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;
 • Dbam o higienę poprzez codzienne mycie całego ciała, mycie rą zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu;
 • Spożywam zdrową żywność i przezwyciężam niechęć do nieznanych potraw;
 • Poznaję literę „k” małą i wielką, drukowaną i pisaną;
 • Wypowiadam się na temat zdrowego odżywiania w oparciu o wiersz L. Łącz „Zdrowe odżywianie”;
 • Aktywnie uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych rozwijając sprawność fizyczną;
 • Wykonuję prace plastyczne z różnorodnych materiałów poznając ich strukturę i właściwości;
 • Segreguję figury wg kształtów;
 • Wiem, że tak jak dorośli – posiadam swoje prawa;
 • Wiem na czym polega praca farmaceuty.

„Tom i Keri” – rozdział 16: bus, car, wheels, ride, Stop the bus!, Dog is in the car, Let’s go for a ride on the bus, Poor dog!.