Grupa VI

Grupa 6 „Mali Odkrywcy”

Nauczyciele: Joanna Dworzaczek, Katarzyna Kołakowska

Nauczyciel wspomagający: Patrycja Kuźmicka

Pracownicy obsługi: Krystyna Bystrek

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30 7:30-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc

kwiecień 2020

I. Temat kompleksowy: Wiosenne powroty

 • Oglądam filmy przyrodnicze, książki, albumy, tablice, korzystam z internetu (poznaję przyrodę w sposób pośredni).
 • Obserwuję przyrodę w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
 • Obserwuję zmiany zachodzące przed zbliżającą się wiosną (przedwiośnie) – coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, pojawiające się pierwsze kwiaty, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawianie się paków na drzewach i krzewach.
 • Poznaję życie ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wylęganie się młodych, dbanie o nie.
 • Odkrywam literę j: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układam schematy i modele słów: jajka, Jagoda.
 • Rozwijam umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów
 • Wyodrębniam ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytam całościowo wyrazy – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • Dodaję i odejmuję w zakresie 10 na materiale konkretnym.
 • Rozwiązuję zdania tekstowe o tematyce bliskiej dzieciom; stosuję metodę symulacji.
 • Rozwija sprawność fizyczną – wykonuję ćwiczenia gimnastyczne.
 • Śpiewam poznane piosenki.
 • Wydzieram części składowe obrazka, proste kształty z kolorowego papieru   z gazety itp.

II. Temat kompleksowy: Wielkanoc

 • Kultywuję tradycje, zwyczaje rodzinne związane ze świętami , przejmowane od starszych pokoleń.
 • Słucham ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych, słucham opowiadań.
 • Odkrywam literę f: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układam schematy i modele słów: farby, Franek.
 • Rozwijam umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów
 • Wyodrębniam ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Poznaję i stosuję różne techniki plastyczne.
 • Dbam o estetykę prac plastycznych i otoczenia, w których powstają.
 • Opowiada historyjki obrazkowe ułożone według kolejności zdarzeń.
 • Czytam całościowo wyrazy – nazwy obrazków .
 • Rozwija sprawność fizyczną – wykonuje ćwiczenia gimnastycznej.
 • Śpiewam i biorę udział w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Liczę obiekty i pokazuję ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
 • Znam cyfry: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaki: <, >, = oraz stosuję je w sytuacjach zadaniowych.
 • Przeprowadzam eksperymenty; wyciągam wnioski.

III. Temat kompleksowy: Wiosna na wsi

 • Poznaję, w sposób bezpośredni (wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego) lub pośredni (film, książka), zwierzęta hodowlane na wsi – zarówno osobniki dorosłe, jak i ich potomstwa; nazywam ich miejsca zamieszkania; naśladuję ruchy i głosy.
 • Wyjaśniam rolę zwierząt hodowanych na wsi – określam korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).
 • Poznaję różne narzędzia, bezpiecznie korzystam z nich.
 • Tworzę ciągi słów na zasadzie skojarzeń (np. Ryba – woda – statek…)
 • Tworzę uogólnienia do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
 • Stosuję pojęcia ogólne (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.).
 • Odkrywam literę ż: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układam schematy i modele słów: żubry, Żaneta.
 • Dzielę na sylaby i na głoski nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Rozpoznaję i nazywam małe litery i wielkie litery: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • Czytam sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej), krótkie teksty.
 • Mierzę długość (szerokość) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami.
 • Poznaję za pomocą dotyku różne faktury papieru: szorstki, gładki, śliski, chropowaty itp.
 • Maluję palcem, dłonią, gąbką, dużym pędzlem i małym pędzlem na papierze o różnych formatach, z wykorzystaniem całej powierzchni lub wykonuję inną pracę plastyczną.
 • Uczestniczę w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne,
 • Śpiewam piosenki kształtując poczucie rytmu.

IV. Temat kompleksowy: Dbamy o przyrodę

 • Znam przejawy działalności ekologicznej: segregowanie odpadów, oczyszczanie ścieków, zakładanie filtrów na kominy, ochrona roślin i zwierząt, oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii), tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody, sadzenie drzew i krzewów, dokarmianie zwierząt.
 • Znam normy ekologiczne – nakazu: segregowania odpadów, oszczędnego gospodarowania materiałami, oszczędnego korzystania z wody.
 • Uprawiam rośliny i hoduję zwierzęta : uprawiam rośliny doniczkowe       w domu – dbam o nie: umieszczam w nasłonecznionym miejscu, podlewam, itp.
 • Odkrywam literę h: małą i wielką, drukowaną i pisaną. Układam schematy i modele słów: hamak, Hubert.
 • Wyodrębniam ze słów głoski: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Czytam sylaby, wyrazy (o prostej budowie fonetycznej).
 • Układam nazwy obrazków z liter, odczytuję je.
 • Czytam krótkie teksty o prostej budowie fonetycznej.
 • Wyróżniam kierunki na kartce papieru, posługuje się określeniami: góra, dół, prawa strona, lewa strona, prawy górny róg, lewy dolny róg…
 • Klasyfikuję te same obiekty wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.
 • Tworzę różne przestrzenne kompozycje z wykorzystaniem dłoni, całego ciała.
 • Rysuję ołówkiem, kredką, węglem, świecą, tuszem na dowolny lub określony temat.
 • Przyglądam się otoczeniu (czy jest czyste, czy zaśmiecone ).