Historia

Przedszkole nr 18 na Bródnie mieszczące się w przy ul. S. Bolivara 6 w Warszawie istnieje od 1974 roku. W czerwcu 2014 roku obchodziło Jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Przedszkole kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę, np. Przedszkole 298, Przedszkole 37 i obecnie Przedszkole 18. Na początku swojej działalności przedszkole przeznaczone było dla 4 grup dzieci. W latach 70 grupy były bardzo liczne – nawet do 40 dzieci. A w całym przedszkolu było ok. 200 dzieci.

Ze względu na duże potrzeby społeczne został otwarty dodatkowy 5 oddział, a od 2008 roku 6 oddział. W latach 1974-2014 przedszkole ukończyło 1834 absolwentów. Początkowo przedszkole było otoczone jedynie ogrodzeniem. Dzisiaj są tutaj piękne drzewa, które zacieniają tereny zabaw dzieci. Od 1984 do 1996 roku (12 lat) przedszkole było placówką ćwiczeń, w której słuchacze Studium Nauczycielskiego z ul. Żuromińskiej mogli zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, przygotowujące do przyszłej pracy w przedszkolu.

W czasie swojej 40 letniej działalności przedszkole podejmowało wiele działań we współpracy z rodzicami i najbliższym środowiskiem (współpracując z placówkami oświatowymi, bibliotekami, fundacjami, instytucjami). Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w konkursach  dzielnicowych i ogólnopolskich, a także w akcjach charytatywnych. W przedszkolu pracują wykwalifikowani nauczyciele, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach. W miarę dostępnych środków w przedszkolu prowadzone są remonty i adaptacje różnych pomieszczeń. Stale wzbogacana jest baza dydaktyczna, zmienia się wyposażenie sal dla dzieci w nowe meble i zabawki. Modernizowany jest ogród przedszkolny.

Dyrektorem Przedszkola nr 18 w latach 1974-2006 była Pani Krystyna Majewska. Dyrektorem Przedszkola nr 18 w latach 2006-2016 była Pani Bogusława Węclewska. Od 1 września 2016 roku dyrektorem Przedszkola nr 18 jest Pani Eliza Polak.