Jadłospis

Jadłospisy opracowywane są przez kierownika gospodarczego Przedszkola Nr 18

Dyżur wakacyjny

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019 (do 6 maja włącznie)

Maj 2019

Czerwiec 2019

Wrzesień 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Broszura. Źródło strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia

Alergeny (wg załącznika II do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.). W jadłospisie Przedszkola nr 18 podawane będą cyfry oznaczające wyżej wymienione alergeny, jakie mogą wystąpić w przygotowywanych posiłkach.

Przyprawy stosowane w przedszkolu