Jadłospis

Jadłospisy opracowywane są przez kierownika gospodarczego Przedszkola Nr 18

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad 2020

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021/Czerwiec 2021

Czerwiec 2021

Lipiec 2021

Sierpień 2021

Wrzesień 2021

Październik 2021

 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Broszura. Źródło strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia

Alergeny (wg załącznika II do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.). W jadłospisie Przedszkola nr 18 podawane będą cyfry oznaczające wyżej wymienione alergeny, jakie mogą wystąpić w przygotowywanych posiłkach.

Przyprawy stosowane w przedszkolu