Jadłospis

Jadłospisy opracowywane są przez kierownika gospodarczego Przedszkola Nr 18

Dyżur wakacyjny

Wrzesień 2018

Październik 2018

Listopad 2018

Grudzień 2018

Styczeń 2019

Luty 2019

Marzec 2019

Kwiecień 2019 (do 6 maja włącznie)

Maj 2019

Czerwiec 2019

Wrzesień 2019

Październik 2019

Listopad 2019

Grudzień 2019

Styczeń 2020

Luty 2020

Marzec 2020

Maj 2020

Czerwiec 2020

Lipiec 2020

Sierpień 2020


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Broszura. Źródło strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia

Alergeny (wg załącznika II do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.). W jadłospisie Przedszkola nr 18 podawane będą cyfry oznaczające wyżej wymienione alergeny, jakie mogą wystąpić w przygotowywanych posiłkach.

Przyprawy stosowane w przedszkolu