Kadra

Nasze przedszkole oferuje dzieciom zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, którą tworzy zespół wykształconych  i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Nasi nauczyciele w swojej pracy realizują programy zgodne z podstawą programową. Inspirują dzieci między innymi do odkrywania świata przyrodniczego, tworzenia różnorodnych prac artystycznych, eksperymentowania oraz występowania w przedstawieniach. Pokazują jak radzić sobie z emocjami, organizować zabawy oraz rozwijać zdolności i pasje.

Kadrę pedagogiczną w realizacji codziennych zadań wspiera personel administracyjno-obsługowy dbając, by rozwój dzieci przebiegał w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa i życzliwości.