Rada Rodziców

Opłaty na fundusz Rady Rodziców

Uprzejmie informujemy, że opłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać jedynie przelewem na

rachunek bankowy nr: 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449

Przy dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy nr 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449 prosimy wpisać:

nazwie odbiorcy:
Rada Rodziców Przedszkola Nr 18, 03-340 Warszawa, ul. S. Bolivara 6

tytułem:
opłata za  Radę Rodziców  …….. zł,  za ………………. (imię i nazwiska dziecka), grupa …………., za miesiąc …………..

 

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 – podsumowanie.