Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 18

(dzieci  3, 4-latki)

Czas Ilość   Forma aktywności
7.00-8.00

 

1 Z Schodzenie się dzieci w grupach połączonych, zabawy indywidualne, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze. Aktywność w kąciku książki. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
8.00-8.15 0,25 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, motoryka sensoryczna.
8.15-8.30 0,25 D Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe integrujące całą grupę inscenizowane muzyką lub literaturą.
8.30–9.00 Śniadanie, w tym czynności higieniczne, praca dyżurnych.
9.00–9.40 0,70 D Zajęcia dydaktyczne wg  przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
9.40-10.20 0, 70 Z Zabawy swobodne w sali wynikające z zainteresowań dzieci.
10:20-10:30 II śniadanie – owoc, w tym czynności higieniczne, praca dyżurnych.
10.30-12.00 1,30 R Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy na świeżym powietrzu               w ogrodzie przedszkolnym.
12.00–12.30 Obiad, czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne             w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.
12.30–14.15  

 

 

 

 

Czytanie dzieciom – wypoczynek przy muzyce lub utworze literackim (3- latki). Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku. Realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe. Zabawy na sprzęcie terenowym w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze. Spacery poza terenem przedszkola.
14.15–14.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.
14.30–15.00 Podwieczorek,  przestrzeganie zasad właściwego zachowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
15.00–16.00 1 R Organizowanie różnorodnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
16.00-17.00 1 Z Zabawy dowolne. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Z – zabawy dowolne wg.. zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3,20 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 2,40 godz.

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg. programu wychowania przedszkolnego = 1,20 godz.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NR 18

(dzieci  5-latki)

Czas Ilość   Forma aktywności
7.00 – 8.00

 

1 Z Schodzenie się dzieci w grupach połączonych, zabawy indywidualne, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne i badawcze. Aktywność w kąciku książki. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
8.00 – 8.15 0,25 D Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych, motoryka sensoryczna.
8.15 – 8.30 0,25 D Ćwiczenia poranne – zabawy ruchowe integrujące całą grupę, inscenizowane muzyką lub literaturą.
8.30 – 9.00 Śniadanie, w tym czynności higieniczne, praca dyżurnych.
9.00 – 10.00 1 D Zajęcia dydaktyczne wg  przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00-10.30 0, 50 Z Zabawy swobodne w sali wynikające z zainteresowań dzieci – wyrównywanie szans edukacyjnych.
10:30-10:40 II śniadanie-owoc, w tym czynności higieniczne, praca dyżurnych.
10.40-12.00 1,20 R Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
12.00–12.30 Obiad, czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.
12:30-13:00 0,50 D Języki obce – bajko terapia, rozwijanie zainteresowań.
13.00–14.15 1,25

 

R

 

Spacer poza terenem przedszkola, obserwacje przyrodnicze, aktywność na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
14.15–14.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.
14.30–15.00 Podwieczorek,  przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych.
15:00-15:45 0,85 D Zabawy dydaktyczne utrwalające treści, wyrównywanie szans edukacyjnych.
15.45–16.30 0,85 R Organizowanie różnorodnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym.
16.00-17.00 1 Z Zabawy dowolne. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali, praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych.


Z
 – zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu = 3,30 godz.

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 2,85 godz.