Grupa III

Grupa 3  „Smerfy”

Nauczyciele: Barbara Grodzicka, Iness Partyka

Pracownicy obsługi: Aleksandra Włodarczyk

Godziny pracy grupy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.30:00-16:30 7.30:00-16:30 7:3016:30 7.30:00-16:30 7.30:00-16:30

Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne na  miesiąc maj 2021

Temat kompleksowy: W KRAINIE MUZYKI

 • Wzbogacam słownictwo o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy;
 • Rozwijam umiejętność rozwiązywania zagadek;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania i odpowiadania na pytania;
 • Rozwijam pamięć słuchową poprzez utrwalanie słów piosenek;
 • Kształtuję poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową;
 • Wykonuję instrumenty muzyczne z codziennych przedmiotów, rozwijam kreatywność i umiejętność łączenia różnych przedmiotów;
 • Kształtuję umiejętność przeliczania w zakresie 1 – 10;
 • Doskonalę aparat mowy;
 • Rozwijam sprawność fizyczną;
 • Rozwijam umiejętność koncentracji uwagi.
 • Poszerzam słownictwo w języku angielskim o nazwy instrumentów „When The Band Comes Marching In”

Temat kompleksowy: NA MAJOWEJ ŁĄCE

 • Wykonuję pracę plastyczną zgodnie z instrukcją;
 • Doskonalę umiejętność uważnego słuchania utworów literackich;
 • Rozwijam myślenie przyczynowo- skutkowe, układam historyjkę obrazkową;
 • Porównuję długości i odległość przedmiotów, posługuję się pojęciami dłuższy, krótszy, bliżej, dalej;
 • Kształtuję sprawność ruchową i motorykę całego ciała;
 • Klasyfikuję przedmioty według rodzaju;
 • Poznaję zwierzęta i owady zamieszkujące łąkę.

Temat kompleksowy:  ŚWIĘTO MAMY I TATY

 • Kształtuję poczucie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną;
 • Doskonalę umiejętność prawidłowego posługiwania się nożyczkami;
 • Rozwijam umiejętność prawidłowego nazywania członków rodziny;
 • Doskonalę pamięć wzrokową;
 • Rozwijam umiejętności manualne, wykonuję upominki dla rodziców;
 • Kształtuję umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji oraz wczuwania się w emocje najbliższych;
 • Układam historyjkę obrazkową, opowiadam jej treść;
 • Rozwijam percepcję wzrokową, układam obrazek z części;
 • Doskonalę grafomotorykę, ćwiczy umiejętność rysowania po śladzie oraz umiejętność prawidłowego chwytu pisarskiego;
 • Uczestniczę w zabawach ruchowych, wykonuję ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała;
 • Śpiewam piosenki w j. angielskim „I love my Mommy”, „I love my Daddy”