Jadłospis

Jadłospisy opracowywane są przez kierownika gospodarczego Przedszkola Nr 18

Wrzesień 2020

Październik 2020

Listopad 2020

Grudzień 2020

Styczeń 2021

Luty 2021

Marzec 2021

Kwiecień 2021

Maj 2021

 


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Broszura. Źródło strona internetowa Instytutu Żywności i Żywienia

Alergeny (wg załącznika II do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.). W jadłospisie Przedszkola nr 18 podawane będą cyfry oznaczające wyżej wymienione alergeny, jakie mogą wystąpić w przygotowywanych posiłkach.

Przyprawy stosowane w przedszkolu