Aktualności

Plakat informacyjny na temat realizacji modernizacji terenu przedszkola

Informacja na temat projektu modernizacji terenu przedszkola


Zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 18 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zachowania bezpieczeństwa w związku z modernizacją terenu Przedszkola nr 18


Konsultacje logopedyczne dla Rodziców

Dnia 27 października 2020 roku w godzinach 15:30 – 17:00 odbędą się konsultacje logopedyczne.

Zapisy telefoniczne 22 811 24 41 do 16 października w godzinach 8:00-10:00

Serdecznie zapraszamy !


PILNE !!! PRZEDSZKOLE NR 18 ZATRUDNI NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (szczegóły)


Skład Rady Rodziców Przedszkola Nr 18 w roku szkolnym 2020/2021

Grupa  1. Biedronki: Klaudia Bronikowska
Grupa  2. Tygryski: Anna Nieścieruk
Grupa  3. Smerfy: Dorota Męcina
Grupa  4. Jeżyki: Monika Dygulska
Grupa  5. Niedźwiadki: Sylwia Piórkowska
Grupa  6. Sowy. Joanna Duda


Szanowni Państwo,

zaczynamy odliczanie do rozpoczęcia Wielkiej Zbiórki Książek 2020 🙂

Start: 8.09.2020

Celem Wielkiej Zbiórki Książek jest zgromadzenie książek, które zostaną przekazane beneficjentom fundacji, w tym: szpitalom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, rodzinom zastępczym, domom pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym, zakładom karnym, regionalnym centrom krwiodawstwa i innym.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek zbierane są książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych spełniające poniższe kryteria:
a. zostały wydane po 2000 roku;
b. są napisane w języku polskim;
c. są nowe lub używane, ale w bardzo dobrym stanie.
Podczas Wielkiej Zbiórki Książek nie są przyjmowane: podręczniki, encyklopedie, słowniki, kodeksy, wydania z segregatorami, czasopisma, Pismo Święte i inne święte księgi, przewodniki, atlasy, mapy, książki kucharskie, ogrodnicze, poradniki itp.

Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo prowadzonej akcji. W związku z panującą epidemią koronawirusa zwróciliśmy się z prośbą o rekomendację do Głównego Instytutu Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia.


Ogłoszenie o przetargu – otwarcie ofert 27 sierpnia 2020 r. – informacja

Ogłoszenie o przetargu – wybór najkorzystniejszej oferty 10 września 2020 r. – informacja

 


PILNE!!! Przedszkole Nr 18 zatrudni nauczyciela wspomagającego – szczegóły


Spotkania informacyjne


Ogłoszenie o przetargu z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Placówka Przedszkole nr 18 w Warszawie ogłasza przetarg na Rozbiórkę starych urządzeń placu zabaw oraz budowę nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 18 w Warszawie przy ul.Simona Bolivara 6 pt.: „Nasze Zielone Bródno”. SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:
https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne.

Podgląd ogłoszenia dostępny pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1d87f7d7-d295-4628-b923-175fbba362c6


Ogłoszenie o przetargu

Placówka Przedszkole nr 18 w Warszawie ogłasza przetarg na Rozbiórka starych urządzeń placu zabaw oraz budowa nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 18 w Warszawie przy ul. Simona Bolivara 6 pt.: „Nasze Zielone Bródno”.

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne.

Podgląd ogłoszenia dostępny pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=aa7c98c4-f9ae-46a6-97a7-adf79769d428.

Aktualizacja 5 sierpnia 2020 r.

Przetarg – otwarcie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 


Aktualizacja wytycznych GIS dotyczących żłobków i przedszkoli

na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – trzecia edycja https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-2-lipca

Wytyczne – żłobki i przedszkola (III aktualizacja 2020-07-02 – PDF)


Ogłoszenie o przetargu

Placówka Przedszkole nr 18 w Warszawie ogłasza przetarg na Rozbiórkę starych urządzeń placu zabaw oraz budowę nowych urządzeń placu zabaw wraz z infrastrukturą w ramach zadania modernizacji terenu Przedszkola nr 18 w Warszawie przy ul.Simona Bolivara 6 pt.: „Nasze Zielone Bródno”.

SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: https://www.dbfotargowek.pl/page/zamowienia-publiczne.

Podgląd ogłoszenia dostępny pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e650ff64-434a-4751-8129-c7bd930381fa.

Aktualizacja 17 lipca 2020 r.

Przetarg – otwarcie ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 


Harmonogram pracy przedszkoli i przerw podczas okresu wakacyjnego

Terminy przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 – plik do pobrania


Informacje związane z organizacją pracy przedszkola nr 18

od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania wraz z oświadczeniem do pobrania, wypełnienia i podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz inne ważne dokumenty z którymi należy się zapoznać zebrano na dedykowanej stronie.


 

list prezydenta

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W obliczu nadzwyczajnej sytuacji zawieszenia zajęć statutowych Przedszkola nr 18 oraz mając na względzie, jak dużo wysiłku wymaga zagospodarowanie wolnego czasu Waszym Dzieciom, (szczególnie w okolicznościach kwarantanny, z zaleceniami nie opuszczania własnego domu) dbając tym samym o rozwój Naszych Przedszkolaków, chcemy wesprzeć Państwa w edukacji najmłodszych, proponując gry, zabawy i zadania w nowej rzeczywistości, dla dzieci do wykonywania w zaciszu domowym.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i edukacji on-line wierząc, że przesyłane propozycje zadań do wykonania, wypełnią Naszym Przedszkolakom wolny czas radosną zabawą i nauką w towarzystwie najbliższych. Zachęcamy zatem do stałego kontaktu emailowego oraz z pomocą dostępnych komunikatorów                  z Nauczycielami z waszych oddziałów i Nauczycielami specjalistami.

Wierzę, że zdalna praca pedagogiczna jest nie tylko nowym wyzwaniem, ale dzięki między innymi Państwa zaangażowaniu, przyczyni się do podnoszenia jakości organizacji na przyszłe lata.

Proponujemy, by dzieci gromadziły wykonane prace, np. w formie albumu, teczki, by po powrocie do przedszkola mogły się nimi pochwalić, zaprezentować   i opowiedzieć jak powstały.

Zachęcamy również do przesyłania zdjęć/fotorelacji z działań twórczych                   i edukacyjnych, dotyczących wykonywanych zadań przez dzieci na adresy emailowe nauczycieli lub na email przedszkola p18@edu.um.warszawa.pl

Dla Naszych Przedszkolaków, na Państwa potrzeby została także uruchomiona pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Nasz psycholog Pani Anna Puchała dostępna jest pod adresem email a.puchala.ppp13@gmail.com oraz działa także dla Państwa ogólnowarszawskie Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów warszawa19115.pl/koronawirus

Prosimy o bieżące śledzenie strony Internetowej przedszkola oraz strony FB. Jesteśmy w tych trudnym czasie dla Państwa dyspozycji, także przez skrzynkę ePuap, system iPrzedszkole, emailowym w trybie all time oraz telefonicznym w godzinach pracy sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 Dbając o bezpieczeństwo pracownicy administracji pracują także zdalnie, by zapewnić ciągłość pracy Przedszkola nr 18.

Szanowni Państwo, zachęcamy Was do przyłączenia się do akcji #zostanwdomu.

Celem akcji jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczenie kontaktów społecznych, czy czasowa kwarantanna, może uchronić Was i Waszych bliskich przed zachorowaniem oraz groźnymi powikłaniami związanymi z chorobą. Zatem – zostańcie w domu !

Wierzę, że wspólnie przetrwamy te trudne chwile, a powrót Waszych Dzieci do przedszkola, będzie dla Nas Wszystkich prawdziwym świętem 😊

Ja pozostaję do Państwa dyspozycji emailowo epolak@edu.um.warszawa.pl oraz telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu.

Z pozdrowieniami

Dyrektor Przedszkola nr 18


Zarządzenie 23.03.2020


List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców


INFORMATIONS!

1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:
. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.
In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.

2. Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

 

! Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв’язку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти www.edukacja.warszawa.pl

2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.


Zarządzenie Dyrektora P18

ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych - covid-19


Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim i wietnamskim)


REKRUTACJA – DYŻUR WAKACYJNY 2020r.


Informujemy, że z przyczyn  od nas niezależnych 

przegląd zębów i fluoryzacja 

w Klinice Stomatologicznej Dentis

zostają odwołane.


Zamówienia publiczne. Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2020 rok.


Uwaga!

Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z

Regulaminem Bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 18

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA_P18


Europejski Fundusz Społeczny - logo

 

Przedszkole nr 18 - logo

Realizacja projektu POWER_SE_2018

2018-1-PL01-KA101-048919

KLIMATOLUBNE PRZEDSZKOLAKI

w Przedszkolu nr 18 w Warszawie

Rozwijanie ekologicznych postaw

u dzieci w wieku przedszkolnym

,, Eko – Preschoolers” DEVLOPING ECOLOGICAL

HABITS IN PRE- SCHOOL CHILDREN’S BEHVIOR

Czas trwania projektu 01.09.2018 – 29.02.2020


Zapraszamy do udziału w projekcie Z KSIĄŻKĄ NA START.

W tym celu odwiedźcie z dzieckiem bibliotekę.

Czeka tam na was paszport biblioteczny do zbierania pieczątek i książka w prezencie.


Projekt dla rodzin z dziećmi do lat 6 – „Odpowiedzialny Rodzic – zdrowa więź”

Kontakt

Przedszkole nr 18

03-340 Warszawa

ul. Simona Bolivara 6

icon-phone tel./fax: 22 811 24 41

icon-mail e-mail: p18@edu.um.warszawa.pl

icon-mail  e-mail: epolak@edu.um.warszawa.pl

icon-external www: www.przedszkolenr18.waw.pl

icon-facebook  Przedszkole nr 18 na Facebook