orzeł biały
link do bip

 

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany w ramach

 

Wszechnicy Edukacyjnej Targówek

 

nt. "Od dziecięcej ciekawości do przyjaźni z matematyką"

 

w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 17:30

 

w Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

ul. Kondratowicza 20

 

Wykład poprowadzi Olga Kopienka - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. Pedagog, nauczyciel i wychowawca. Prowadzi zajęcia dla studentów pedagogiki Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM z zakresu logiki i rozwijania nauczycielskich kompetencji matematycznych niezbędnych w pracy z dziećmi w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Jej zainteresowania oscylują wokół problematyki edukacji matematycznej dzieci i młodzieży, rozwijania uzdolnień matematycznych, wspomagania uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

 

Podczas wykładu dowiemy się:

 

  • co to jest kultura matematyczna?
  • kiedy i jak dziecko zaczyna dostrzegać matematyczną stronę świata?
  • jak wspierać i inspirować małego odkrywcę?
  • ile matematyki jest w ogrodach, kuchni i świecie fantazji?


 UROCZYSTŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

 

 


  GR. 1 - 26.01.2017 r., godz.15.30

 

  GR. 2 - 24.01.2017 r., godz.15.30


  GR. 3 - 26.01.2017 r., godz.16.00

 

  GR. 4 - 27.01.2017 r., godz.15.30

 

  GR. 5 - 27.01.2017 r., godz.16.00

 

  GR. 6 - 26.01.2017 r., godz.15.00


 

 

 

 

BAL KARNAWAŁOWY 30.01.2017r. (poniedziałek) 

OŚWIADCZENIE DO ODBIORU DZIECKA W ROKU

SZKOLNYM 2016/2017