Zajęcia dodatkowe

W Przedszkolu Nr 18 odbywają się zajęcia z języka angielskiego w środy oraz rytmika we wtorki i piątki.

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikację pedagogiczne oraz zawodowe.

Zajęcia są dobrowolne i bezpłatne prowadzone w ramach podstawy programowej.