Pracownicy Administracji i Obsługi

Przedszkole zatrudnia pracowników Administracji i Obsługi zgodnie z arkuszem organizacji. W roku szkolnym 2022/2023 są zatrudnieni:

Pracownicy Administracji

Stanowisko: Godziny pracy: Numer pokoju Telefon
Kierownik Gospodarczy: poniedziałek – piątek – 7:00 -15:00 18 22/

811 24 41

Sekretarka:  poniedziałek – piątek – 8:00 -16:00 18 22/

811 24 41

Pracownicy Obsługi

  • kucharz /1 osoba/
  • pomoc kuchenna /2 osoby/
  • pomoc nauczyciela /4 osoby/
  • szatniarz /1 osoba/
  • dozorcy /1 osoba/
  • starsze woźne /6 osób/

Zakresy obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w Rozdziale VI Statutu Przedszkola.