Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Pracowników Przedszkola nr 18 w Warszawie

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Przedszkola nr 18 w Warszawie. Kodeks Etyki pracowników Przedszkola nr 18 w Warszawie oparty został na wartościach i zasadach określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 861/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej m. st. Warszawy.

Kodeks Etyki