Dzieci

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w 6 oddziałach:

Numer oddziału Nazwa oddziału Ilość dzieci Wiek dzieci
1 „Jeżyki” 25 3 latki
2 „Niedźwiadki” 25 3 latki
3 „Sówki” 25 4 latki
4 „Zuchy” 25 5 latki
5 „Żabki” 25 5 latki
6 „Mali Odkrywcy” 25 6 latki