Dzieci

W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w 6 oddziałach:

Numer oddziału               Nazwa oddziału                Ilość dzieci          Wiek dzieci

1                                           „Biedronki”                       25                         3 latki

2                                           „Tygryski”                          25                         4 latki

3                                           „Smerfy”                            25                         4 latki

4                                           „Jeżyki”                               25                         5 latki

5                                           „Niedźwiadki”                   25                         5 latki

6                                           „Sowy”                               25                         6 latki

 

W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w 6 oddziałach:

Numer oddziału               Nazwa oddziału                Ilość dzieci          Wiek dzieci

1                                           „Słoneczka”                       25                         3 latki

2                                           „Smerfy”                            25                         3 latki

3                                           „Jeżyki  ”                            25                         4 latki

4                                           „Niedźwiadki”                   25                         4 latki

5                                           „Sówki”                              25                         5 latki

6                                           „Starszaki”                         25                         6 latki

W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w 6 oddziałach:

Numer oddziału Nazwa oddziału Ilość dzieci Wiek dzieci
1 „Jeżyki” 25 3 latki
2 „Niedźwiadki” 25 3 latki
3 „Sówki” 25 4 latki
4 „Zuchy” 25 5 latki
5 „Żabki” 25 5 latki
6 „Mali Odkrywcy” 25 6 latki