Sposób załatwiania spraw

Sprawy mogą być załatwiane:

Drogą pisemną

Korespondencję należy kierować na adres placówki:

Przedszkole Nr 18

ul. Simona Bolivara 6

03-340 Warszawa.

Telefonicznie

Pod numerem telefonu: 22 811 24 41

E-mailowo

Pod adresem: p18@eduwarszawa.pl lub epolak@eduwarszawa.pl.

Osobiście

W sekretariacie przedszkola lub po wcześniejszym umówieniu spotkania u dyrektora przedszkola.