Opłaty

W Przedszkolu Nr 18 obowiązuje opłata za żywienie. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.


Dobrowolna jest opłata na fundusz Rady Rodziców.

Wysokość wpłat ustalana jest na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.