Struktura własnościowa, majątek

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Stan na 31.12.2014 r.

suma aktywów 647 334,95 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 201 136,69 zł

Stan na 31.12.2015 r.

suma aktywów 667 274,65 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 221 076,39 zł

Stan na 31.12.2016 r.

suma aktywów 659 705,13 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 213 506,87 zł

Stan na 31.12.2017 r.

suma aktywów 674 979,51 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 228 781,25 zł

Stan na 31.12.2018 r.

suma aktywów 771 962,43 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 325 764,17 zł

Stan na 31.12.2019 r.

suma aktywów 805 244,18 zł

w tym budynek 446 198,26 zł

inne aktywa trwałe 359 045,92 zł