Kontrole

W 2013 roku została przeprowadzona kontrola zewnętrzna przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.