Dyrektor

Dyrektor Przedszkola nr 18 – Eliza Polak

tel./fax: 22 811 24 41

e-mail: epolak@eduwarszawa.pl

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz.

Kompetencje Dyrektora określa:

  1. art. 68 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 z późn. zm.)
  2. Rozdział IV Statutu Przedszkola nr 18 w Warszawie

Oświadczenia majątkowe

znajdują się na stronie Urzędu m. St. Warszawy