Oferty pracy

Aktualne oferty pracy

 

 

Archiwalne oferty pracy

PILNE !!! PRZEDSZKOLE NR 18 ZATRUDNI NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (numer oferty: 87118)

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 18
miejscowość: Warszawa
ulica: Simona Bolivara
nr domu: 6
kod pocztowy: 03-340
telefon: 228112441
email: p18@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 30
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2020-09-30
Termin składania dokumentów: 2020-10-16
Opis oferty pracy: Wymagania na stanowisku – wykształcenie kierunkowe + posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej – zaangażowanie, wysoka kultura osobista, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, zamiłowanie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferujemy – pracę na pełen etat w niezwykłym miejscu, możliwość tworzenia modelowego przedszkola, szkolenia i możliwość awansu zawodowego, pracę w zespole ludzi pełnych zaangażowania i pasji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: p18@edu.um.warszawa.pl


PILNE !!! PRZEDSZKOLE NR 18 ZATRUDNI NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO (numer oferty: 84048)

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 18
miejscowość: Warszawa
ulica: Simona Bolivara
nr domu: 6
kod pocztowy: 03-340
telefon: 228112441
email: p18@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 20
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2020-08-24
Termin składania dokumentów: 2020-09-04
Opis oferty pracy: Wymagania na stanowisku – wykształcenie kierunkowe + posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej – zaangażowanie, wysoka kultura osobista, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, zamiłowanie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferujemy – pracę na pełen etat w niezwykłym miejscu, możliwość tworzenia modelowego przedszkola, szkolenia i możliwość awansu zawodowego, pracę w zespole ludzi pełnych zaangażowania i pasji.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: p18@edu.um.warszawa.pl

 

 

PILNE: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY PRZEDSZKOLE NR 18 WARSZAWA

Dane adresowe:

Typ: Przedszkole
Rodzaj placówki: publiczna
nazwa szkoły/placówki: Przedszkole nr 18
miejscowość: Warszawa
ulica: Simona Bolivara
nr domu: 6
kod pocztowy: 03-340
telefon: 228112441
email: p18@edu.um.warszawa.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pedagogika specjalna
Liczba godzin w tygodniu: 20
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2019-10-20
Termin składania dokumentów: 2019-11-22
Opis oferty pracy: Wymagania na stanowisku – wykształcenie kierunkowe + posiadane kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej – zaangażowanie, wysoka kultura osobista, kreatywność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, zamiłowanie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oferujemy – pracę na pełen etat w niezwykłym miejscu, możliwość tworzenia modelowego przedszkola, szkolenia i możliwość awansu zawodowego, pracę w zespole ludzi pełnych zaangażowania i pasji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: p18@edu.um.warszawa.pl

 


Sekretarka

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego

 1. Nazwa pracodawcy/agencji zatrudnienia /w tym podstawowa działalność: PRZEDSZKOLE NR 18/EDUKACJA
 2. Adres pracodawcy – Kod pocztowy: 03-340 Miejscowość: WARSZAWA
 3. Ulica: SIMONA BOLIVARA 6 Gmina: TARGÓWEK
 4. Numer telefonu: 22 811 24 41 e-mail p18@edu.um.warszawa.pl
 5. REGON: 013001305 NIP 5242160626
 6. Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej? Nie
  nr wpisu do rejestru: 
  pracodawca użytkownik (nazwa, NIP, adres):
 7. Liczba zatrudnionych pracowników: 30 w tym cudzoziemców: 0
 8. Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy? Nie
 9. Czy oferta jest w tym czasie zgłoszona do innego PUP na terenie kraju? Nie
 10. Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail): Polak Eliza Tel. 22 811 24 41 e-mail: p18@edu.um.warszawa.pl
 11. Częstotliwość kontaktów Urzędu z pracodawcą i preferowana forma kontaktów co 3 dni forma: e-mail
 12. Czy pracodawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji umożliwiających jego identyfikację?
  Tak oferta otwarta
 13. Czy oferta pracy jest złożona w celu uzyskania informacji starosty – wymaganej do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca? Nie

II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy

 1. Nazwa stanowiska: Sekretarka
 2. Nazwa zawodu: Sekretarka Kod zawodu wg KZ i S: 412001
 3. Liczba wolnych miejsc pracy: 1 w tym dla osób niepełnosprawnych: 0
 4. Wnioskowana liczba kandydatów: 1
 5. Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: CV na adres e-mail,
 6. Miejsce wykonywania pracy: Simona Bolivara 6, 03-340 Warszawa, Targówek
 7. Adres rekrutacji: Ul.SIMONA BOLIVARA 6 03-340 WARSZAWA TARGÓWEK
  tel 22 811 24 41
 8. Rodzaj umowy: umowa pracę na zastępstwo
 9. System i rozkład czasu pracy: jednozmianowa
 10. Wymiar czasu pracy: cały etat praca w godzinach: 8-16
 11. Okres zatrudnienia/okres wykonywania umowy od: 2019-10-01 do: 2021-03-31
 12. Dodatkowe informacje:
 13. Wysokość proponowanego wynagrodzenia/kwota brutto: 2975 zł brutto (płaca zasadnicza+premia+wysługa) Premie i dodatki: dodatki
 14. System wynagradzania: miesięczny
 15. Data aktualności oferty: 2019-09-20
 16. Zasięg upowszechnienia oferty:
  • krajowa: Tak
  • państwa EOG: – –
  • przekazanie do wskazanego PUP: 
 17. Ogólny zakres obowiązków: Prowadzenie sekretariatu przedszkola.
 18. Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
  • wykształcenie: średnie ogólnokształcące
  • kierunek/specjalność: kadry, przepisy kancelaryjne, RODO
  • umiejętności: obsługa komputera, porządkowanie dokumentów
  • uprawnienia:
  • doświadczenie zawodowe: 12 miesięcy
  • znajomość języków obcych: angielski poziom znajomości w mowie: podstawowy, poziom znajomości w piśmie: podstawowy,

Kandydat skierowany na rozmowę przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, NIE JEST ZOBOWIĄZANY do wysłania pracodawcy swojego CV przed umówionym spotkaniem.

 

 

Pomoc kuchenna

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY
I. Informacje dotyczące pracodawcy krajowego

 1. Nazwa pracodawcy/agencji zatrudnienia /w tym podstawowa działalność: Przedszkole Nr 18/
  oświata
 2. Adres pracodawcy – Kod pocztowy: 03-340 Miejscowość: Warszawa
 3. Ulica: Simona Bolivara 6 Gmina: Warszawa – Targówek
 4. Numer telefonu: 0228112441 e-mail p18@edu.um.warszawa.pl
 5. REGON: 013001305 NIP 5242160626
 6. Czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej? Nie
  nr wpisu do rejestru: 
  pracodawca użytkownik (nazwa, NIP, adres):
 7. Liczba zatrudnionych pracowników: 31 w tym cudzoziemców: 0
 8. Czy pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy? Nie
 9. Czy oferta jest w tym czasie zgłoszona do innego PUP na terenie kraju? Nie
 10. Osoba wskazana przez pracodawcę do kontaktów (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail): Polak Eliza Tel. 0228112441 e-mail: p18@edu.um.warszawa.pl
 11. Częstotliwość kontaktów Urzędu z pracodawcą i preferowana forma kontaktów co 3 dni forma: telefonicznie
 12. Czy pracodawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji umożliwiających jego identyfikację?
  Tak oferta otwarta
 13. Czy oferta pracy jest złożona w celu uzyskania informacji starosty – wymaganej do zezwolenia na pracę dla cudzoziemca? Nie

II. Informacje dotyczące zgłaszanego miejsca pracy

  1. Nazwa stanowiska: pomoc kuchenna
  2. Nazwa zawodu: Kod zawodu wg KZ i S: 9412 Pomoce kuchenne
  3. Liczba wolnych miejsc pracy: 1 w tym dla osób niepełnosprawnych: 0
  4. Wnioskowana liczba kandydatów: 10
  5. Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: kontakt osobisty, CV na adres e-mail, kontakt telefoniczny
  6. Miejsce wykonywania pracy: Simona Bolivara 6, 03-340 Warszawa, Warszawa – Targówek
  7. Adres rekrutacji: Ul.Simona Bolivara 6 03-340 Warszawa Warszawa – Targówek
   tel 0228112441
  8. Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
  9. System i rozkład czasu pracy: jednozmianowa
  10. Wymiar czasu pracy: pełen etat praca w godzinach: 6-14
  11. Okres zatrudnienia/okres wykonywania umowy od: 2019-03-01 do: 2019-05-31
  12. Dodatkowe informacje: możliwość wyżywienia,
  13. Wysokość proponowanego wynagrodzenia/kwota brutto: 2472 zł (płaca zasadnicza + 20% premii) + dodatek za wysługę lat Premie i dodatki:
  14. System wynagradzania: miesięczny
  15. Data aktualności oferty: 2019-02-11
  16. Zasięg upowszechnienia oferty:
    • krajowa: Tak

    

  17. państwa EOG: – –
  18. przekazanie do wskazanego PUP: 
  19. Ogólny zakres obowiązków: 1. Obróbka artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków dla dzieci w wieku 3-6 lat (śniadanie, obiad, podwieczorek) 2. Wydawanie posiłków w określonych godzinach 3. Utrzymywanie czystości na stanowisku pracy (kuchnia + magazyny) 4. Współpraca w zespole, wykonywanie poleceń kucharza 5. Prawidłowe magazynowanie towarów 6. Wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego
 • Oczekiwania pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
 • wykształcenie: podstawowe
 • kierunek/specjalność:
 • umiejętności: przygotowywania posiłków
 • uprawnienia:
 • doświadczenie zawodowe: 1 lat
 • znajomość języków obcych: polski poziom znajomości w mowie: , poziom znajomości w piśmie: ,