Ochrona danych osobowych

Administrator :

Przedszkole nr 18

Simona Bolivara 6

03-340 Warszawa

tel./fax: 22/ 811 24 41

e-mail: p18@edu.um.warszawa.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:

Joanna Saj-Żukowska

IOD_js@dbfotargowek.pl