Budżet

Budżet

Budżet Przedszkola Nr 18

2016 r. – 1 414 614,00 zł

2017 r. – 1 571 475,00 zł

2018 r. – 1 534 371,00 zł

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 18 za 2019 zostało umieszczone  na stronie: http://dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 18 za 2019plik PDF


Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 18 za 2020 zostało umieszczone  na stronie: http://dbfotargowek.bip.um.warszawa.pl

Sprawozdanie finansowe Przedszkola Nr 18 za 2020plik PDF


Plan wydatków budżetowych zawiera kwoty na:

  1. wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  2. zakup wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych,
  3. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
  4. szkolenia pracowników,
  5. zakup energii,
  6. zakup usług zdrowotnych,
  7. zakup usług remontowych,
  8. zakup usług telekomunikacyjnych
  9. zakup usług dostępu do sieci Internet
  10. zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów gastronomicznych)