Opłaty

TERMINY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

LUTY 2018

DATA

GODZINY

 

16.02.2018

(piątek)

 

07:10-09:00 

 

19.02.2018

(poniedziałek)

 

15:00-17:00 

Szanowni Rodzice w LUTYM zbierane są opłaty za:

    • żywienie za miesiąc LUTY (20 dni x 10 zł) z odpisami za STYCZEŃ (w przypadku zgłoszonych nieobecności do godz. 9:00)

Wpłat gotówkowych dokonujemy w przedszkolu na parterze u Kierownika Gospodarczego.

Zachęcamy Państwa do wnoszenia opłat przelewem.

KWOTY DO PRZELEWÓW PROSIMY POBIERAĆ Z SYSTEMU iPrzedszkole.

 

UCHWAŁA DOTYCZĄCA ZNIESIENIA OPŁATY ZA POBYT

 

OPŁATY ZA  ŻYWIENIE 

SZANOWNI RODZICE

 Uprzejmie informujemy, że  istnieje możliwość dokonywania opłat za pobyt dziecka żywienie w Przedszkolu nr 18 w następujących formach:

 1.Dokonanie wpłaty w kasie Przedszkola nr 18 w pokoju Kierownika Gospodarczego na I piętrze w uzgodnionych terminach wpłaty gotówki.

 2. Wpłata na rachunek bankowy:

 

opłata za żywienie: nr 31 1030 1508 0000 0005 5056 9086

 

  Przy dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy 31 1030 1508 0000 0005 5056 9086

  prosimy wpisać w nazwie odbiorcy: DBFO dla Dzielnicy Targówek,

  03-558 Warszawa ul. Stojanowska 12/14 - Przedszkole nr 18 - tytułem: opłata za 

  żywienie dziecka  …….. zł  ,za ……..(imię i nazwiska dziecka), za miesiąc ………; 

 

 

OPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

  Uprzejmie informujemy że  opłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać:

    1. W Przedszkolu nr 18 w terminach wyznaczonych przez Radę Rodziców
    2. Wpłata na rachunek bankowy:

opłata za Fundusz Rady Rodziców   nr: 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449

 

  Przy dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449

  prosimy wpisać w nazwie odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola NR 18, 03-340

  Warszawa, ul. S. Bolivara 6 - tytułem: opłata za  Radę Rodziców  …….. zł  ,

  za ……………….(imię i nazwiska dziecka), grupa …………., za miesiąc …………..