Rada Rodziców

 

OPŁATY NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

  Uprzejmie informujemy że  opłaty na Fundusz Rady Rodziców można dokonywać jedynie przelewem na rachunek bankowy:

opłata za Fundusz Rady Rodziców   nr: 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449

 

  Przy dokonywaniu wpłat na rachunek bankowy 57 1090 1841 0000 0001 2200 5449

  prosimy wpisać w nazwie odbiorcy: Rada Rodziców Przedszkola Nr 18, 03-340

  Warszawa, ul. S. Bolivara 6 - tytułem: opłata za  Radę Rodziców  …….. zł  ,

  za ……………….(imię i nazwiska dziecka), grupa …………., za miesiąc …………..